Bài giảng Bilan chẩn đoán phục hồi chức năng (BDK)

pdf
Số trang Bài giảng Bilan chẩn đoán phục hồi chức năng (BDK) 12 Cỡ tệp Bài giảng Bilan chẩn đoán phục hồi chức năng (BDK) 512 KB Lượt tải Bài giảng Bilan chẩn đoán phục hồi chức năng (BDK) 0 Lượt đọc Bài giảng Bilan chẩn đoán phục hồi chức năng (BDK) 0
Đánh giá Bài giảng Bilan chẩn đoán phục hồi chức năng (BDK)
4.6 ( 18 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 12 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Bilan chẩn đoán phục hồi chức năng (BDK) CHU Angers Stéphane COUTURIER Service de Kinésithérapie Pédiatrique Février 2015 BDK là gì? • Định nghĩa của hiệp hội nghiên cứu về PHCN của Pháp (AFREK) Là một quá trình phân tích những thiếu hụt và mất khả năng dựa trên thăm khám hoặc đo lường. Là quá trình đánh giá tiên lượng chức năng, qua đó cho phép: • Thiết lập chương trình điều trị theo nhu cầu cần thiết. • Lựa chọn các hoạt động phục hồi chức năng một cách thích hợp. BDK là gì? • Phản ánh các thăm khám lâm sàng được thực hiện bởi các bác sỹ phục hồi chức năng. • Cho phép tiếp cận bệnh nhân một cách tổng thể theo định nghĩa về sức khỏe của WHO: Sức khỏe là trạng thái thoải mái về thể chất, tinh thần và xã hội, không chỉ đơn thuần là không có bệnh hoặc ốm yếu Vì sao cần bilan chẩn đoán PHCN? Sắc lệnh vào ngày 8 tháng 10 năm 1996 yêu cầu bác sỹ PHCN phải thiết lập một bilan chẩn đoán về PHCN. Hiện nay, bilan chẩn đoán PHCN là bắt buộc. Lịch sử khái niệm: • CIM: Phân loại bệnh tất quốc tế năm 1946.  Bệnh nhân được xem như thực thể thống nhất về y sinh học •CIH: Phân loại quốc tế về tàn tật năm 1980  Bổ sung tầm quan trọng của môi trường sống đối với bệnh nhân. • CIF: Phân loại quốc tế về chức năng, tàn tật và sức khỏe năm 2001: Với 4 khía cạnh định nghĩa về tàn tật:  Chức năng cơ quan (Chức năng tâm thần, cảm giác, tiêu hóa, etc.), phản ánh sự vận hành cơ thể.  Cấu trúc giải phẫu (cấu trúc của hệ thần kinh, cấu trúc liên quan đến vận động..) các cấu trúc thuộc về thể chất.  Hoạt động và hòa nhập (các hoạt động giao tiếp, di chuyển...) thuộc lĩnh vực chức năng giao tiếp.  Các yếu tố môi trường (công cụ và hệ thống kỹ thuật, sự nâng đỡ và tương tác) liên quan đến các yếu tố tàn tật tiềm tàng bên ngoài. Quan điểm hiện tại : CIF Vấn đề sức khỏe (rối loạn/bệnh tật) Chức năng và cấu trúc cơ thể (Suy giảm) Yếu tố Môi trường Hoạt động (Hạn chế) Hòa nhập (Giới hạn) Yếu tố (Con người) Vấn đề sức khỏe (rối loạn/bệnh tật) Chức năng và Fonctions & cấu structures trúc cơ thể corporelles (Suy giảm) (déficiences) Hoạt động (Hạn chế) Yếu tố Môi trường Hòa nhập (Giới hạn) Yếu tố (Con người) Sự suy yếu là chức năng cơ quan hoặc cấu trúc giải phẫu có sự mất cân bằng hoặc mất chức năng trầm trọng. • Chức năng các cơ quan bao gồm các chức năng sinh lý của các hệ cơ quan bao gồm chức năng về tâm thân (khó thở, đau….). • Các cấu trúc giải phẫu là các phần của cơ thể như các cơ quan, các chi và các thành phần trong đó.( VD: cây phế quản). Vấn đề sức khỏe (rối loạn/bệnh tật) Chức năng và cấu trúc cơ thể (Suy giảm) Yếu tố Môi trường Hoạt động Activités (Limitations) (hạn chế) Hòa nhập (Giới hạn) Yếu tố Yếu tố (con (Con người) người) Hạn chế hoạt động là sự khó khăn khi hoạt động. (VD: đi bộ, leo cầu thang, lái xe...). Vấn đề sức khỏe (rối loạn/bệnh tật) Chức năng và cấu trúc cơ thể (Suy giảm) Yếu tố Môi trường Hoạt động (Hạn chế) Hòa nhập Participation (Restrictions) (Giới hạn) Yếu tố tố Yếu (Conngười) người) (con Sự giới hạn hòa nhập là sự khó khăn khi hòa nhập vào một tình huống thực tế. (VD: hoạt động thể thao, giải trí, làm việc…) Lợi ích của Bilan CĐ PHCN: •Thiết lập một chẩn đoán phục hồi chức năng cho phép:  Đề xuất kế hoạch điều trị phù hợp với từng bệnh nhân theo tình trạng bệnh lý.  Sử dụng một ngôn ngữ chung để trao đổi với các chuyên gia y tế.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.