5 bài học "say on pay"

pdf
Số trang 5 bài học "say on pay" 6 Cỡ tệp 5 bài học "say on pay" 311 KB Lượt tải 5 bài học "say on pay" 0 Lượt đọc 5 bài học "say on pay" 1
Đánh giá 5 bài học "say on pay"
4.6 ( 8 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

5 bài học "say on pay" "Say on pay" là một thuật ngữ được sử dụng cho một quy tắc pháp luật của công ty, theo đó các cổ đông của một công ty có quyền biểu quyết về thù lao của giám đốc điều hành. 5 bài học "say on pay" Những bài học ủy nhiệm đầu tiên bao gồm cho mượn "say on pay" theo luật lệ của Dodd - Frank. "Say on pay" giúp các cổ đông bỏ phiếu về các chương trình bồi thường điều hành, là một sự phản đối kịch liệt công khai về gói cứu trợ quá lớn sau cuộc khủng hoảng tài chính 2008. Dưới đây là những gì chúng ta đã học được: Cố vấn ủy nhiệm giữ tất cả các thẻ Bởi vì bỏ phiếu bằng lời nói phần lớn thuộc về các quỹ đầu tư không được trang bị để phân tích hàng ngàn báo cáo ủy nhiệm, số tiền chấp nhận những phân tích của các công ty tư vấn ủy nhiệm. Phần lớn ủy ban bồi thường theo khuyến nghị của các công ty tư vấn, cho phép họ nắm giữ các phiếu bầu dựa trên lời nói một cách có hiệu quả. Cho đến nay, một số doanh nghiệp đã chuyển sang làm theo cách này. Loại bỏ thông lệ trả tiền có vấn đề Phần lớn, một con số khoảng 88% các công ty nhận được những khuyến nghị tích cực từ ISS về các chương trình bồi thường điều hành của họ. Đối với những công ty không nhận được, một trong hai lý do chính để nhận những ý kiến tiêu cực xuất phát từ "các điều khoản trả tiền có vấn đề" như thuế tổng (bù đắp gánh nặng thuế hoàn trả chi phí) hoặc quá nhiều bổng lộc, lợi ích điều hành quỹ hưu trí bổ sung và thôi việc. Để ngăn chặn các vấn đề trong năm tới, các ủy ban nên xem xét điều khoản thanh toán ngay bây giờ. Nếu công ty của bạn có các điều khoản có vấn đề, không có lý do kinh doanh hoặc nghĩa vụ pháp lý để tiếp tục thì nên được loại bỏ. Một cuộc đình công phủ đầu sẽ ngăn ngừa được một năm của các phiếu bầu "say on pay" chống lại các chương trình bồi thường trở thành phiếu chống lại các thành viên ủy ban bồi thường năm tiếp theo. Hãy nhớ rằng hầu hết những điều mà các cổ đông và các cố vấn ủy nhiệm thường phản đối không thuộc một chương trình thực thi hiệu quả trong một chương trình bồi thường điều hành theo định hướng ở địa điểm đầu tiên. Giữ vững lập trường của bạn trong "trả tiền để thực thi" ISS sử dụng một phương pháp sai lầm mà theo đó họ tính toán rằng cổ đông tổng số của công ty giảm xuống dưới trung bình, so với các đồng nghiệp ngành công nghiệp, cho các giai đoạn một năm và ba năm mới nhất, trong khi cứ qua các năm, tổng số tiền chi trả cho các cán bộ điều hành trưởng giảm xuống, ít hơn số lượng biên. ISS định nghĩa trả tổng số tiền phải trả như tiền lương, tiền thưởng, tất cả các "bồi thường khác" (bao gồm cả đặc quyền), tích lũy lương hưu/đóng góp và giá trị của khoản tài trợ ưu đãi dài hạn là yếu tố lớn nhất trả cho giám đốc điều hành. Lỗ hổng này là điều mà ISS không đưa vào tài khoản giá trị bồi thường thực tế thu được và nhận ra từ các khoản tài trợ dài hạn. Trong nhiều trường hợp, những khoản tài trợ này đã không được giao bất kỳ giá trị thực sự nào và sẽ không bao giờ trừ khi một số mục tiêu thực hiện quy định được đáp ứng, đặc biệt là cho các lựa chọn cổ phiếu và cổ phiếu hiện hành. ISS nhìn vào các giá trị tiềm năng của trợ cấp ưu đãi dài hạn, dựa trên các quy tắc kế toán áp dụng tại thời điểm cấp, không phải là thanh toán thực sự dựa trên hiệu suất có thể có hoặc không có thể xảy ra sau đó. Kết nối trực tiếp với các cổ đông Khiếu nại liên quan đến các cố vấn ủy nhiệm về lỗi tính toán, những phương pháp hộp đen và các nhóm bạn bè không thích hợp có thể sẽ rơi vào những đôi tai bị điếc. Nếu một ủy ban bồi thường tin rằng nó là một khiếu nại chính đáng về kiến nghị bỏ phiếu của các cố vấn ủy nhiệm, nên đăng ký trực tiếp với các quỹ đầu tư nắm giữ cổ phần. Tại một công ty lớn có ủy ban bồi thường, lời khuyên rằng quản lý đã thực hiện hơn 200 cuộc gọi đến các nhà đầu tư để có được một chiến thắng trong việc thu hẹp việc "say on pay". Ủy ban bồi thường cần một kế hoạch tiếp xúc cổ đông có tính hệ thống để họ có thể nhanh chóng quyết định trường hợp riêng của họ. Báo cáo ủy nhiệm rõ ràng Các báo cáo ủy nhiệm mô tả theo tính tường thuật các chương trình bồi thường điều hành phần lớn không hiểu vì nguyên tắc pháp lý – lý do chính mà các quỹ đầu tư cần cố vấn ủy quyền. Điều đó thật nguy hiểm khi bạn bỏ phiếu về một cái gì đó bạn không hiểu, đặc biệt là khi bạn có trách nhiệm ủy thác. Nhiều công ty đã thành công với những phiếu bầu "say on pay" đặt những bản tóm tắt điều hành ngắn gọn và đơn giản ở mặt trước bài tường thuật. Điều tốt nhất của các phục vụ, đó là những quyết định chi trả kết nối chính xác cho các lý do kinh doanh cơ bản, bao gồm cả những hoạt động có liên quan. Tất cả các công ty nên làm điều này vào năm 2013. Họ nên viết tóm tắt điều hành giống như một vài trong số đó sẽ được đọc và hiểu theo ngôn ngữ luật học.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.