27 Mẫu đơn xin việc và sơ yếu lý lịch

pdf
Số trang 27 Mẫu đơn xin việc và sơ yếu lý lịch 63 Cỡ tệp 27 Mẫu đơn xin việc và sơ yếu lý lịch 227 KB Lượt tải 27 Mẫu đơn xin việc và sơ yếu lý lịch 0 Lượt đọc 27 Mẫu đơn xin việc và sơ yếu lý lịch 73
Đánh giá 27 Mẫu đơn xin việc và sơ yếu lý lịch
4.8 ( 20 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 63 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN VIỆC Kính gởi: Tôi tên là: Sinh ngày tháng năm tại Giấy chứng minh nhân dân số: Cấp ngày tháng năm tại Hiện cư ngụ tại: Trình độ văn hóa: Ngoại ngữ: + Anh: + Pháp: Nghề nghiệp chuyên môn: Sức khỏe: Hiện nay chưa có việc làm, tôi làm đơn này xin Nhà nước tuyển dụng và bố trí công việc làm. Nếu được Nhà nước thâu nhận tôi xin cam đoan thực hiện các công việc được giao và thực hiện các chủ trương chính sách chế độ nội quy, kỷ luật của cơ quan xí nghiệp. Kính mong cơ quan xí nghiệp chấp nhận. , ngày tháng năm Kính đơn ký tên Nguồn: TimViecNhanh.Com CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________ ĐƠN XIN VIỆC Kính gởi: ....................................................................................................... ....................................................................................................................... Tôi tên là: .................................................................................................................. Sinh ngày.......... tháng........... năm............. tại.......................................................... Giấy chứng minh nhân dân số: ................................................................................. Cấp ngày .......... tháng........... năm............. tại......................................................... Hiện cư ngụ tại:......................................................................................................... Trình độ văn hóa: ...................................................................................................... Ngoại ngữ: + Anh: .................................................................................................... + Pháp:................................................................................................... Nghề nghiệp chuyên môn: ........................................................................................ ................................................................................................................................... Sức khỏe:................................................................................................................... Hiện nay chưa có việc làm, tôi làm đơn này xin Nhà nước tuyển dụng và bố trí công việc làm. Nếu được Nhà nước thâu nhận tôi xin cam đoan thực hiện các công việc được giao và thực hiện các chủ trương chính sách chế độ nội quy, kỷ luật của cơ quan xí nghiệp. Kính mong cơ quan xí nghiệp chấp nhận. ....................... , ngày.... tháng..... năm.......... Kính đơn ký tên Mẫu đơn xin việc (Tiếng Anh) PRACTICE REQUIREMENT Dear Human Resource Manager: I am applying for the position of company with the networking computer apprentice . The position seems to fit very well with my education, experience, and career interests. Your position requires good networking knowledge . I am a senior in Open University about IT. My studies have included courses in computer science such as CCNA , BSCI , BCMSN .so..so.. I understand the position also requires a candidate who is team- and detail-oriented, works well under pressure, and is able to deal with people in departments throughout the firm. These are skills I developed both in my course work My background and goals seem to match your requirements well. I am confident that I can perform the job effectively, and I am excited about the idea of working for a dynamic, nationally recognized human resource firm. If you would like to schedule an interview or otherwise discuss my interest in this position, please call me at 8603786 . I will be available at your convenience. Thank you for your consideration. Sincerely, Nguồn: TimViecNhanh.Com Mẫu thư xin việc dành cho Sinh Viên mới ra trường. Những sinh viên mới ra trường thường gặp khó khăn trong việc viết thư xin việc và lý lịch trích ngang. Dưới đây là một mẫu hướng dẫn có tính gợi ý cho các bạn. Trong thư xin việc này, ứng viên đã nêu được rất rõ thế mạnh của mình: (Phần viết địa chỉ liên lạc của ứng viên) (Phần viết tên người tiếp nhận tuyển dụng Địa chỉ nhà tuyển dụng) Thưa ông/bà..., Tính cách hướng ngoại, kinh nghiệm bán hàng và bằng cấp tôi mới đạt được gần đây là những lý do tại sao tôi là ứng viên tiềm năng cho vị trí môi giới bảo hiểm trong công ty California Investments, Inc. Tôi mới tốt nghiệp chuyên ngành marketing trường Đại học Oregon và tôi cũng là chủ tích Hiệp hội Lãnh đạo Tương lai Hoa Kỳ và Hiệp hội Marketing Hoa Kỳ tại trường. Dù mới tốt nghiệp, tôi không giống các sinh viên mới ra trường khác. Tôi đã từng học tại các trường ở bang Michigan, Arizona, and Oregon. Và tôi trang trải chi phí học tập tại các trường này bằng các công việc làm thêm như bán quảng cáo trên radio, bán đăng ký mua báo dài hạn và làm nhân viên phục vụ quầy bar. Tôi có tính cách trưởng thành cũng như các kỹ năng, năng lực để bắt đầu công việc môi giới bảo hiểm và tôi muốn làm công việc này tại California, quê hương tôi. Tôi sẽ trở về California vào cuối tháng này và tôi rất muốn trao đổi thêm với ông về công việc tại California Investments. Sau khi gửi thư này, tôi sẽ gọi điện cho ông để xem chúng ta có thể sắp xếp thời gian gặp gỡ. Cảm ơn ông đã dành thời gian và xem xét. Kính thư, John Oakley Nguồn: TimViecNhanh.Com Mẫu đơn xin việc dành cho người đã có Kinh Nghiệm CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc ........................... ĐƠN XIN VIỆC Kính gởi: Ban lãnh đạo công ty XX Tôi được biết quí công ty đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên ở vị trí thông phiên dịch tiếng Nhật kiêm trợ lý Tổng Giám Đốc qua quảng cáo trên báo ABC đăng ngày xx/x/2006. Đây chính là công việc rất phù hợp với khả năng và kinh nghiệm được đúc kết trong quá trình học tập và làm việc từ trước đến nay của tôi. Thông qua mẫu quảng cáo, tôi được biết vị trí quí công ty đang tuyển dụng đòi hỏi kĩ năng nghe nói đọc viết tiếng Nhật, tiếng Anh tốt, sử dụng vi tính văn phòng thành thạo, cũng như khả năng tự tin trong giao tiếp. Tôi đã tốt nghiệp trường Đại học XX, khoa tiếng Nhật, trong đó các môn tiếng Nhật, tiếng Anh và vi tính văn phòng đã được chú trọng và đầu tư hàng đầu. Ngoài ra, về tiếng Nhật, tôi còn có điều kiện phát triển toàn diện mọi kĩ năng trong thời gian du học ở trường Đại học XX, Nhật Bản, và trong thời gian làm các công việc bán thời gian có sử dụng tiếng Nhật. Tôi cũng hiểu ngoài những yêu cầu trên, vị trí quí công ty đang tuyển dụng còn đòi hỏi người có tinh thần đoàn kết, hòa đồng với tập thể, cũng như có khả năng làm việc trong môi trường có áp lực cao. Đây chính là những kĩ năng mà tôi đúc kết được qua quá trình học tập, làm việc từ trước đến nay ở Việt Nam cũng như ở Nhật Bản. Vì những kĩ năng, kinh nghiệm nêu trên, tôi tin rằng tôi có thể đáp ứng được yêu cầu của quí công ty. Tôi cũng xin cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh mọi qui định của quí công ty và hoàn thành tốt công việc được phân công. Mọi liên hệ về lịch phỏng vấn hay thông tin về hồ sơ xin việc này, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 0988xxxxxx. Xin chân thành cám ơn và trân trọng kính chào. TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2006 Người làm đơn (Kí tên) VÕ NHƯ X Nguồn: TimViecNhanh.Com Mẫu đơn xin việc dành cho người đã có Kinh Nghiệm (Tiếng Anh) APPLICATION LETTER ××× Nguyen Trai St., Dist 1, Ho Chi Minh City. June. 18, 2006 Vietnam Recruiter Inc. ××× Nguyen Thi Minh Khai St., Dist 3, Ho Chi Minh City Dear Human Resource Manager: I am applying for the position of Sales Executive, which was advertised on Aug. 4 with the career services center at ××× University. The position seems to fit very well with my education, experience, and career interests. According to the advertisement, your position requires excellent communication skills, computer literacy, and a B.S. degree in business, economics, or finance. I will be graduating from ××× University this month with a B.S. degree in finance. My studies have included courses in computer science, business administration, speech communications, and business writing. I understand the position also requires a candidate who is team- and detail-oriented, works well under pressure, and is able to deal with people in departments throughout the firm. These are skills I developed both in my course work and in my recent internship at United Distribution Inc. in Ho Chi Minh City. My background and goals seem to match your requirements well. I am confident that I can perform the job effectively, and I am excited about the idea of working for a dynamic, nationally recognized human resource firm. If you would like to schedule an interview or otherwise discuss my interest in this position, please call me at 095×××××××. I will be available at your convenience. Thank you for your consideration. Sincerely, Nguyen Ngoc Thai Nguồn: TimViecNhanh.Com Application for Employment Our policy is to provide equal employment opportunity to all qualified persons without regard to race, creed, color, religious belief, sex, age, national origin, ancestry, physical or mental disability, or veteran status. Ngày ______________ Last name ________________________ First name ________________ Middle name________ Street Address _________________________________________________________________ City _____________________ State _______ ZIP _______ Điện thoại ___________________________ Social Security # ___________________________ Are you a U.S. citizen or otherwise authorized to work in the U.S. on an unrestricted basis? (You may be required to provide documentation.)  Yes  No Are you looking for full-time employment?  Yes  No If no, what hours are you available? ______________ Are you willing to work swing shift?  Yes  No Are you willing to work graveyard?  Yes  No Have you ever been convicted of a felony? (This will not necessarily affect your application.)  Yes  No If yes, please describe conditions. _________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Employment Desired Position applied for __________________________________________ How did you hear of this opening? __________________________________________ Have you ever applied for employment here?  Yes  No When? ___________________________________ Where?___________________________________ Have you ever been employed by this company?  Yes  No When? ___________________________________ Where?___________________________________ Are you presently employed?  Yes  No May we contact your present employer?  Yes  No Are you available for full-time work?  Yes  No Are you available for part-time work?  Yes  No Will you relocate?  Yes  No Are you willing to travel?  Yes  No If yes, what percent? __________________________ Date you can start_______________________________________________________________ Desired position________________________________________________________________ Desired starting salary___________________________________________________________ Please list applicable skills________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Education School Name and Location Year Major Degree High School ________________________________________ ______ _________ ______ College ___________________________________________ ______ _________ ______ College ___________________________________________ ______ _________ ______ Post-College _______________________________________ ______ _________ ______ Other Training ______________________________________ ______ _________ ______ In addition to your work history, are there are other skills, qualifications, or experience that we should consider? ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Please list any scholastic honors received and offices held in school. ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Are you planning to continue your studies?  Yes  No If yes, where and what courses of study? ______________________________________________________________________________ Employment History (Start with most recent employer) Company Name ________________________________________________________________ Address ________________________________________Telephone ______________________ Date Started ____________ Starting Wage ____________ Starting Position _______________ Date Ended _____________ Ending Wage ____________ Ending Position ________________ Name of Supervisor ____________________________________ May we contact?  Yes  No Responsibilities ________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Reason for leaving ______________________________________________________________ Company Name ________________________________________________________________ Address _______________________________________ Telephone ______________________ Date Started ___________ Starting Wage ____________ Starting Position ________________ Date Ended _____________ Ending Wage ____________ Ending Position ________________ Name of Supervisor ____________________________________ May we contact?  Yes  No Responsibilities ________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Reason for leaving ______________________________________________________________ Company Name ________________________________________________________________ Address _______________________________________ Telephone ______________________ Date Started ___________ Starting Wage ____________ Starting Position ________________ Date Ended ___________ Ending Wage ____________ Ending Position __________________ Name of Supervisor ____________________________________ May we contact?  Yes  No Responsibilities ________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Reason for leaving _____________________________________________________________ Company Name _______________________________________________________________ Address _______________________________________ Telephone ______________________ Date Started ___________ Starting Wage ____________ Starting Position ________________ Date Ended ____________ Ending Wage ____________ Ending Position _________________ Name of Supervisor ____________________________________ May we contact?  Yes  No Responsibilities ________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Reason for leaving ______________________________________________________________ Company Name ________________________________________________________________ Address _______________________________________ Telephone ______________________ Date Started ___________ Starting Wage ____________ Starting Position ________________ Date Ended ____________ Ending Wage ____________ Ending Position _________________ Name of Supervisor ____________________________________ May we contact?  Yes  No Responsibilities ________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Reason for leaving ______________________________________________________________ Company Name ________________________________________________________________ Address _______________________________________ Telephone ______________________ Date Started ___________ Starting Wage ____________ Starting Position ________________ Date Ended ____________ Ending Wage ____________ Ending Position _________________ Name of Supervisor ____________________________________ May we contact?  Yes  No Responsibilities ________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Reason for leaving ______________________________________________________________ References List three personal references, not related to you, who have known you for more than one year. Name ____________________________ Phone ____________________Years Known_______ Address ______________________________________________________________________ Name ____________________________ Phone ____________________Years Known_______ Address ______________________________________________________________________ Name ____________________________ Phone ____________________Years Known_______ Address ______________________________________________________________________ Emergency Contact In case of emergency, please notify: Name ______________________________________________ Phone ____________________ Address ______________________________________________________________________ Name ________________________ Phone ____________________ Address ______________________________________________________________________ Please Read Before Signing: I certify that all information provided by me on this application is true and complete to the best of my knowledge and that I have withheld nothing that, if disclosed, would alter the integrity of this application. I authorize my previous employers, schools, or persons listed as references to give any information regarding employment or educational record. I agree that this company and my previous employers will not be held liable in any respect if a job offer is not extended, or is withdrawn, or employment is terminated because of false statements, omissions, or answers made by myself on this application. In the event of any employment with this company, I will comply with all rules and regulations as set by the company in any communication distributed to the employees. In compliance with the Immigration Reform and Control Act of 1986, I understand that I am required to provide approved documentation to the company that verifies my right to work in the United States on the first day of employment. I have received from the company a list of the approved documents that are required. I understand that employment at this company is “at will,” which means that either I or this company can terminate the employment relationship at any time, with or without prior notice, and for any reason not prohibited by statute. All employment is continued on that basis. I hereby acknowledge that I have read and understand the above statements. Signature _______________________________________________ Date_________________
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.