25 đề thi thử vật lý có đáp án

doc
Số trang 25 đề thi thử vật lý có đáp án 80 Cỡ tệp 25 đề thi thử vật lý có đáp án 6 MB Lượt tải 25 đề thi thử vật lý có đáp án 1 Lượt đọc 25 đề thi thử vật lý có đáp án 23
Đánh giá 25 đề thi thử vật lý có đáp án
4.1 ( 14 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

Tuyển tập 25 đề thi thử Đại học Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2011 của BGD&ĐT BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 1 Thời gian làm bài: 90 phút; Câu 1: Một vật thực hiện đồng thời 4 dao động điều hòa cùng phương và cùng tần số có các phương trình:x1 = 3sin(t + ) cm; x2 = 3cost (cm);x3 = 2sin(t + ) cm; x4 = 2cost (cm). Hãy xác định phương trình dao động tổng hợp của vật. A. x  5 cos(t   / 2) cm B. x 5 2 cos(t   / 2) cm C. x 5 cos(t   / 2) cm D. x 5 cos(t   / 4) cm Câu 2: Sự xuất hiện cầu vồng sau cơn mưa do hiện tượng nào tạo nên? A. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng. B. Hiện tượng giao thoa ánh sáng. C. Hiện tượng phản xạ ánh sáng. D. Hiện tượng tán sắc ánh sáng. Câu 3: Ánh sáng không có tính chất sau: A. Có truyền trong chân không. B. Có thể truyền trong môi trường vật chất. C. Có mang theo năng lượng. D. Có vận tốc lớn vô hạn. Câu 4: Tìm phát biểu sai về đặc điểm quang phổ vạch của các nguyên tố hóa học khác nhau. A. Khác nhau về bề rộng các vạch quang phổ. B. Khác nhau về màu sắc các vạch. C. Khác nhau về độ sáng tỉ đối giữa các vạch. D. Khác nhau về số lượng vạch. Câu 5: Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng A. giải phóng electron khỏi mối liên kết trong bán dẫn khi bị chiếu sáng. B. bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại khi bị chiếu sáng. C. giải phóng electron khỏi kim loại bằng cách đốt nóng. D. giải phóng electron khỏi bán dẫn bằng cách bắn phá ion. Câu 6: Đoạn mạch AC có điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm và tụ điện mắc nối tiếp. B là một điểm trên AC với uAB = cos100t (V) và uBC = cos (100t - ) (V). Tìm biểu thức hiệu điện thế uAC. A. u AC 2 2cos(100t) V C.   u AC 2cos  100t   V 3    u AC  2cos  100t   V 3    D. u AC 2cos  100t   V 3  B. Câu 7: Tìm phát biểu đúng khi nói về động cơ không đồng bộ 3 pha: A. Động cơ không đồng bộ 3 pha được sử dụng rộng rãi trong các dụng cụ gia đình. B. Rôto là bộ phận để tạo ra từ trường quay. C. Vận tốc góc của rôto nhỏ hơn vận tốc góc của từ trường quay. D. Stato gồm hai cuộn dây đặt lệch nhau một góc 90o. Câu 8: Cho hai nguồn kết hợp S1, S2 giống hệt nhau cách nhau 5cm. Sóng do hai nguồn này tạo ra có bước sóng 2cm. Trên S1S2 quan sát được số cực đại giao thoa là A. 7 B. 9 C. 5 D. 3 Câu 9: Cho dòng điện có tần số f = 50Hz qua đoạn mạch RLC không phân nhánh, dùng Oát kế đo công suất của mạch thì thấy công suất có giá trị cực đại. Tìm điện dung của tụ điện, biết độ tự cảm của cuộn dây là L = 1/ (H) A. C  3,14.10-5 F. B. C  1,59.10-5 F C. C  6,36.10-5 F D. C  9,42.10-5 F Câu 10: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ 6cm và chu kì 1s. Tại t = 0, vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm của trục toạ độ. Tổng quãng đường đi được của vật trong khoảng thời gian 2,375s kể từ thời điểm được chọn làm gốc là: Năm học 2010-2011 A. 48cm B. 50cm C. 55,76cm D. 42cm Câu 11: Tính chất nào sau đây không phải của tia X: A. Tính đâm xuyên mạnh. B. Xuyên qua các tấm chì dày cỡ cm. C. Gây ra hiện tượng quang điện. D. Iôn hóa không khí. Câu 12: Một vật dao động điều hòa với tần số bằng 5Hz. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có li độ x1 = - 0,5A (A là biên độ dao động) đến vị trí có li độ x2 = + 0,5A là A. 1/10 s. B. 1 s. C. 1/20 s. D. 1/30 s. Câu 13: Trong các trường hợp sau đây trường hợp nào có thể xảy hiện tượng quang điện? Khi ánh sáng Mặt Trời chiếu vào A. mặt nước. B. mặt sân trường lát gạch. C. tấm kim loại không sơn. D. lá cây. Câu 14: Trong máy phát điện xoay chiều một pha A. để giảm tốc độ quay của rô to người ta tăng số cuộn dây và giảm số cặp cực. B. để giảm tốc độ quay của rô to người ta giảm số cuộn dây và tăng số cặp cực. C. để giảm tốc độ quay của rô to người ta giảm số cuộn dây và giảm số cặp cực. D. để giảm tốc độ quay của rô to người ta tăng số cuộn dây và tăng số cặp cực. Câu 15: Tìm phát biểu sai khi nói về máy biến thế: A. Khi giảm số vòng dây ở cuộn thứ cấp, cường độ dòng điện trong cuộn thứ cấp giảm. B. Muốn giảm hao phí trên đường dây tải điện, phải dùng máy tăng thế để tăng hiệu điện thế. C. Khi mạch thứ cấp hở, máy biến thế xem như không tiêu thụ điện năng. D. Khi tăng số vòng dây ở cuộn thứ cấp, hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn thứ cấp tăng. Câu 16: Sau 2 giờ, độ phóng xạ của một mẫu chất phóng xạ giảm 4 lần. Chu kì bán rã của chất phóng xạ là A. 1 giờ. B. 1,5 giờ. C. 2 giờ. D. 3 giờ. Câu 17: Trong đoạn mạch RLC không phân nhánh, độ lệch pha giữa hai đầu cuộn dây và hai đầu trở thuần R không thể bằng A. /4 B. /2 C. /12 D. 3/4 Câu 18: Một đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Cuộn dây thuần cảm. Gọi U 0R, U0L, U0C là hiệu điện thế cực đại ở hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây và hai đầu tụ điện. Biết U 0L = 2U0R = 2U0C. Kết luận nào dưới đây về độ lệch pha giữa dòng điện và hiệu điện thế giữa hai đầu mạch điện là đúng: A. u chậm pha hơn i một góc π/4 B. u sớm pha hơn i một góc 3π/4 C. u chậm pha hơn i một góc π/3 D. u sớm pha i một góc π/4 Câu 19: Hiện tượng giao thoa ánh sáng là sự kết hợp của hai sóng ánh sáng thỏa mãn điều kiện: A. Cùng pha và cùng biên độ. B. Cùng tần số và độ lệch pha không đổi. C. Cùng tần số và cùng điều kiện chiếu sáng. D. Cùng tần số và cùng biên độ. Câu 20: Sóng FM của Đài Tiếng nói Việt Nam có tần số 100MHz. Tìm bước sóng. A. 5m B. 3m C. 10m. D. 1 m. Câu 21: Chọn tính chất không đúng khi nói về mạch dao động LC: A. Năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện C. B. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường cùng biến thiên tuần hoàn theo một tần số chung. C. Dao động trong mạch LC là dao động tự do vì năng lượng điện trường và từ trường biến thiên qua lại với nhau. http://www.VNMATH.com Page 1 Tuyển tập 25 đề thi thử Đại học Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2011 của BGD&ĐT D. Năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm L. Câu 22: Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng của Y-âng, hai khe sáng cách nhau 0,8mm. Khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m, đơn sắc chiếu vào hai khe có bước sóng  = 0,64m. Vân sáng bậc 4 và bậc 6 (cùng phía so với vân chính giữa) cách nhau đoạn A. 3,2mm. B. 1,6mm. C. 6,4mm. D. 4,8mm. 1 2 2 3 Câu 23: Phản ứnh nhiệt hạch 1 D + 1 D  2 He + 0 n + 3,25 (MeV). Biết độ hụt khối của 2 1D là  mD= 0,0024 u và 1u = 931 (MeV).Năng lượng liên kết của hạt 23 He là A. 8,52(MeV) B. 9,24 (MeV) C. 7.72(MeV) D. 5,22 (MeV) Câu 24: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có khối lượng không đáng kể. Hòn bi đang ở vị trí cân bằng thì được kéo xuống dưới theo phương thẳng đứng một đoạn 3cm rồi thả ra cho nó dao động. Hòn bi thực hiện 50 dao động mất 20s . Cho g =  2 = 10m/s 2 . tỉ số độ lớn lực đàn hồi cực đại và lực đàn hồi cực tiểu của lò xo khi dao động là: A. 5 B. 4 C. 7 D. 3 Câu 25: Âm sắc là một đặc tính sinh lí của âm cho phép phân biệt được hai âm A. có cùng độ to phát ra bởi hai nhạc cụ khác nhau. B. có cùng tần số phát ra bởi hai nhạc cụ khác nhau. C. có cùng biên độ phát ra bởi hai nhạc cụ khác nhau. D. có cùng biên độ được phát ra ở cùng một nhạc cụ tại hai thời điểm khác nhau. Câu 26: Sau 1năm, khối lượng chất phóng xạ giảm đi 3 lần. Hỏi sau 2 năm, khối lượng chất phóng xạ trên giảm đi bao nhiêu lần so với ban đầu. A. 9 lần. B. 6 lần. C. 12 lần. D. 4,5 lần Câu 27: Sự hình thành dao động điện từ tự do trong mạch dao động là do hiện tượng A. từ hóa. B. tự cảm. C. cộng hưởng điện. D. cảm ứng điện từ. Câu 28: Cho hạt proton bắn phá hạt nhân Li, sau phản ứng ta thu được hai hạt.Cho biết m p = 1,0073u; m = 4,0015u. và mLi = 7,0144u. Phản ứng này tỏa hay thu năng lượng bao nhiêu? A. Phản ứng tỏa năng lượng 15MeV. B. Phản ứng thu năng lượng 17,41MeV. C. Phản ứng thu năng lượng 15MeV. D. Phản ứng tỏa năng lượng 17,41MeV. Câu 29: Đặt vào hai đầu mạch điện RLC nối tiếp một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì hiệu điện thế hiệu dụng trên các phần tử R, L, và C đều bằng nhau và bằng 20V . Khi tụ bị nối tắt thì hiệu địện thế hiệu dụng hai đầu điện trở bằng: A. 30 2 V B. 10 2 V C. 20V D. 10V Câu 30: Một hạt nhân có khối lượng m = 5,0675.10 -27kg đang chuyển động với động năng 4,78MeV. Động lượng của hạt nhân là A. 3,875.10-20kg.m/s B. 7,75.10-20kg.m/s. C. 2,4.10-20kg.m/s. D. 8,8.10-20kg.m/s. Câu 31: Một vật có khối lượng m dao động điều hòa với biên độ A .Khi chu kì tăng 3 lần thì năng lượng của vật thay đổi như thế nào? A. Giảm 3 lần. B. Tăng 9 lần. C. Giảm 9 lần D. Tăng 3 lần Câu 32: Một vật dao động điều hòa, trong 1 phút thực hiện được 30 dao động toàn phần. Quãng đường mà vật di chuyển trong 8s là 64cm. Biên độ dao động của vật là A. 3cm B. 2cm C. 4cm D. 5cm Câu 33: Một vật phát ra tia hồng ngoại vào môi trường xung quanh phải có nhiệt độ A. trên 1000C. B. cao hơn nhiệt độ môi trường. C. trên 00K. D. trên 00C. 210 Câu 34: Hạt nhân 84 Po là chất phóng xạ. Sau khi phân rã, hạt nhân con sinh ra có Năm học 2010-2011 A. 84 proton và 126 nơtron. B. 80 proton và 122 nơtron. C. 82 proton và 124 nơtron. D. 86 proton và 128 nơtron. Câu 35: Chiếu bức xạ có bước sóng  = 0,4m vào catot của một tế bào quang điện. Công thoát electron của kim loại làm catot là A = 2eV. Tìm giá trị hiệu điện thế đặt vào hai đầu anot và catot để triệt tiêu dòng quang điện. Cho h = 6,625.10 -34Js và c = 3.108m/s. 1eV = 1,6.1019 J A. UAK  - 1,2V. B. UAK  - 1,4V. C. UAK  - 1,1V. D. UAK  1,5V. Câu 36: Cho dòng điện xoay chiều có cường độ 1,5A tần số 50 Hz qua cuộn dây thuần cảm, có độ tự cảm L = 2/ H. Hiệu điện thế hai đầu dây là A. U = 200V. B. U = 300V. C. U = 300V. D. U = 320V. Câu 37: Chiếu vào catot của một tế bào quang điện các bức xạ có bước sóng  = 400nm và ' = 0,25m thì thấy vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện gấp đôi nhau. Xác định công thoát eletron của kim loại làm catot. Cho h = 6,625.10-34Js và c = 3.108m/s. -19 -18 A. A = 3,3975.10 J. B. A = 2,385.10 J. C. A = 5,9625.10-19J. D. A = 1,9875.10-19J. Câu 38: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh hiệu điện thế u = 100cos100t (V) thì dòng điện qua mạch là i = cos100t (A). Tổng trở thuần của đoạn mạch là A. R = 50. B. R = 100. C. R = 20. D. R = 200. Câu 39: Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong mạch lần lượt là: u = 100sin100t (V) và i = 100sin(100t + /3) (mA). Công suất tiêu thu trong mạch là A. 2500W B. 2,5W C. 5000W D. 50W Câu 40: Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, trong đó cuộn dây thuần cảm L = 1/ (H); tụ điện có điện dung C = 16 F và trở thuần R. Đặt hiệu điện thế xoay chiều tần số 50Hz vào hai đầu đoạn mạch. Tìm giá trị của R để công suất của mạch đạt cực đại. A. R = 200 B. R = 100  C. R = 100  D. R = 200 Câu 41: Một dây đàn hồi AB dài 60 cm có đầu B cố định, đầu A mắc vào một nhánh âm thoa đang dao động với tần số f=50 Hz. Khi âm thoa rung, trên dây có sóng dừng với 3 bụng sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là : A. v=15 m/s. B. v= 28 m/s. C. v=20 m/s. D. v= 25 m/s. Câu 42: Nguồn sóng ở O dao động với tần số 10Hz , dao động truyền đi với vận tốc 0,4m/s trên phương Oy . trên phương này có 2 điểm P và Q theo thứ tự đó PQ = 15cm . Cho biên độ a = 1cm và biên độ không thay đổi khi sóng truyền. Nếu tại thời điểm nào đó P có li độ 1cm thì li độ tại Q là: A. 0 B. 2 cm C. 1cm D. - 1cm Câu 43: Chiếu bức xạ có bước sóng  = 0,552m với công suất P = 1,2W vào catot của một tế bào quang điện, dòng quang điện bão hòa có cường độ Ibh = 2mA. Tính hiệu suất lượng tử của hiện tượng quang điện. Cho h = 6,625.10-34Js ; c = 3.108m/s, e = 1,6.10-19C. A. 0,37% B. 0,425% C. 0,55% D. 0,65% Câu 44: Một vật dao động điều hòa với chu kì T = 3,14s. Xác định pha dao động của vật khi nó qua vị trí x = 2cm với vận tốc v = 0,04m/s. A. 0 http://www.VNMATH.com B.  rad 4 C.  rad 6 D.  rad 3 Page 2 Tuyển tập 25 đề thi thử Đại học Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2011 của BGD&ĐT Câu 45: Con lắc lò xo dao động theo phương thẳng đứng, trong hai lần liên tiếp con lắc qua vị trí cân bằng thì A. động năng bằng nhau, vận tốc bằng nhau. B. gia tốc bằng nhau, động năng bằng nhau. C. gia tốc bằng nhau, vận tốc bằng nhau. D. Tất cả đều đúng. 7 Câu 46: Cho phản ứng hạt nhân: p  3 Li  2  17,3MeV . Khi tạo thành được 1g Hêli thì năng lượng tỏa ra từ phản ứng trên là bao nhiêu? Cho NA = 6,023.1023 mol-1. A. 13,02.1023MeV. B. 8,68.1023MeV. C. 26,04.1023MeV. D.34,72.1023MeV. Câu 47: Trên dây AB dài 2m có sóng dừng có hai bụng sóng, đầu A nối với nguồn dao động (coi là một nút sóng), đầu B cố định. Tìm tần số dao động của nguồn, biết vận tốc sóng trên dây là 200m/s. A. 25Hz B. 200Hz C. 50Hz D. 100Hz Câu 48: Con lắc lò xo gồm vật nặng treo dưới lò xo dài, có chu kỳ dao động là T. Nếu lò xo bị cắt bớt một nửa thì chu kỳ dao động của con lắc mới là: A. T . 2 B. 2T. C. T. D. T 2 . Câu 49: Trong mạch thu sóng vô tuyến người ta điều chỉnh điện dung của tụ C = 1/4000  (F) và độ tự cảm của cuộn dây L = 1,6/ (H). Khi đó sóng thu được có tần số bao nhiêu? Lấy 2 = 10. A. 50Hz. B. 25Hz. C. 100Hz. D. 200Hz. Câu 50: Một máy phát điện xoay chiều ba pha mắc theo kiểu hình sao có hiệu điện thế pha là 120V. Hiệu điện thế dây bằng: A. 169,7V B. 207,85V C. 84,85V D. 69,28V ******************** HẾT ******************** BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 2 Thời gian: 90 phút. I. Phần chung. Câu 1. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều có 4 biểu thức u = 100 2 cos(100πt) (V). Biết R = 100  , L = thế giữa hai đầu mạch nhanh pha hơn  so với 2 1 10 H, C = (F). Để hiệu điện  2 hiệu điện thế giữa hai bản tụ thì người ta phải ghép với tụ C một tụ C’ với: 10  4 (F), ghép song song với C. 2 10  4 C. C’ = (F), ghép nối tiếp với C.  A. C’ = 10 4 (F), ghép song song với C.  10 4 D. C’ = (F), ghép nối tiếp với C. 2 B. C’ = Câu 2. Tần số của dao động điện từ do máy phát dao động điều hoà dùng tranzito phát ra bằng tần số của A. dao động riêng của mạch LC. B. năng lượng điện từ. C. dao động tự do của ăng ten phát. D. điện thế cưỡng bức. Năm học 2010-2011 Câu 3. A. B. C. D. Câu 4. Khẳng định nào là đúng về hạt nhân nguyên tử ? Lực tỉnh điện liên kết các nuclôn trong hạt nhân . Khối lượng của nguyên tử xấp xỉ khối lượng hạt nhân. Bán kính của nguyên tử bằng bán kính hạt nhân. Điện tích của nguyên tử bằng điện tích hạt nhân. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động cùng phương có phương trình : x1 4 3cos10 t(cm) và x2 4sin10 t(cm) . Nhận định nào sau đây là không đúng? A. Khi x1  4 3 cm thì C. Khi x1 4 3 cm thì x2 0 . x2 0 . B. Khi x2 4 cm thì x1 4 3 cm. D.Khi x1 0 thì x2  4 cm. Câu 5. Trong thí nghiệm giao thoa của Iâng, khoảng cách hai khe S1, S2: a = 2mm, khoảng cách từ hai khe tới màn D = 2m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ λ1 = 0,4μm và λ2 = 0,5μm. Với bề rộng của trường giao thoa L = 13mm, người ta quan sát thấy số vân sáng có bước sóng λ1 và λ2 trùng nhau là: A. 9 vân. B.3 vân. C.7 vân. D.5 vân. Câu 6. Đồng vị 24 11 Na là chất phóng xạ   và tạo thành đồng vị của Magiê. Mẫu 24 11 Na có khối lượng ban đầu là mo=0,25g. Sau 120 giờ độ phóng xạ cuả nó giảm đi 64 lần. Cho Na=6,02. 1023 hạt /mol.Tìm khối lượng Magiê tạo ra sau thời gian 45 giờ. A. 0,25g. B.0,41g. C.1,21g. D.0,21g. Câu 7. Cho mạch điện như hình vẽ. Khi đặt vào hai đầu mạch một điện áp ổn định có giá trị hiệu hiệu dụng là 100V và tần số 50Hz và pha ban đầu bằng không thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AM là 60V và điện áp giữa hai đầu = 80 2 cos(100πt + C  )V. Biểu thức của điện áp giữa A 4 đoạn MB có biểu thức uMB R M L B hai đầu đoạn AM là:  )V. 2  )V. 4  )V. 2  C. uAM = 60cos(100πt + D. uAM = 60 2 cos(100πt )V. 4 Câu 8. Cho chu kì bán ra của 238U là T1=4,5.109năm, của 235U là T2=7,13.108 năm. Hiên nay trong quặng thiên nhiên có lẫn 238U và 235U theo tỉ lệ số nguyên tử là 140: 1. Giả thiết ở thời A. uAM = 60cos(100πt + B. uAM = 60 2 cos(100πt - điểm tạo thành Trái Đất tỉ lệ trên là 1:1. Tuổi của Trái Đất là: A. 2.109 năm. B.6.108 năm. C.5.109 năm. D.6.109 năm. Câu 9. Mạch dao động để bắt tín hiệu của một máy thu vô tuyến gồm một cuộn cảm có hệ số tự cảm L = 2  F và một tụ điện. Để máy thu bắt được sóng vô tuyến có bước sóng  = 16m thì tụ điện phải có điện dung bằng bao nhiêu? A. 36pF . B.320pF. C.17,5pF. D.160pF. Câu 10. Trong quang phổ của nguyên tử hiđrô, có một vạch quang phổ có bước sóng nằm trong khoảng từ 0,37 μm đến 0,39 μm. Hỏi vạch đó thuộc dãy nào? http://www.VNMATH.com Page 3 Tuyển tập 25 đề thi thử Đại học A. Lai-man. B.Pa-sen. Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2011 của BGD&ĐT C.Ban-me hoặc Lai-man. Câu 11. Một prôtôn có động năng Wp=1,5Mev bắn vào hạt nhân 7 3 D.Ban-me. Li đang đứng yên thì sinh ra 2 hạt X có bản chất giống nhau và không kèm theo bức xạ gamma. Tính động năng của mỗi hạt X? Cho mLi=7,0144u;mp=1,0073u; mx=4,0015u; 1uc2=931Mev. A. 9,5Mev. B.9,6Mev. C.9,7Mev. D.4,5Mev. Câu 12. Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây thuần cảm L, tụ điện C và biến trở R mắc nối tiếp. Khi đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều ổn định có tần số f thì thấy LC = 1 . Khi thay đổi R thì 4 2 f 2 A. hiệu điện thế giữa hai đầu biến trở thay đổi. B.độ lệch pha giữa u và i thay đổi. C. công suất tiêu thụ trên mạch thay đổi. D.hệ số công suất trên mạch thay đổi. Câu 13. Đối với âm cơ bản và họa âm bậc 2 do cùng một cây đàn phát ra thì A. tốc độ âm cơ bản gấp đôi tốc độ họa âm bậc 2. B. tần số họa âm bậc 2 gấp đôi tần số âm cơ bản. C. tần số âm bậc 2 gấp đôi tần số âm cơ bản. D. họa âm bậc 2 có cường độ lớn hơn cường độ âm cơ bản. Câu 14. Trong giao thoa ánh sáng, tại vị trí cho vân tối ánh sáng từ hai khe hẹp đến vị trí đó có A. độ lệch pha bằng chẵn lần λ B. hiệu đường truyền bằng lẻ lần nửa bước sóng. C. hiệu đường truyền bằng nguyên lần bước sóng. D. độ lệch pha bằng lẻ lần λ/2. Câu 15. Tìm câu phát biểu đúng. Trong hiện tượng quang điện: A. động năng ban đầu cực đại của êlêctrôn quang điện tỉ lệ thuận với bước sóng ánh sáng kích thích. B.để có dòng quang điện thì hiệu điện thế giữa anốt và catốt phải lớn hơn hoặc bằng 0. C. hiệu điện thế hãm tỉ lệ nghịch với bước sóng ánh sáng kích thích. D. giới hạn quang điện phụ thuộc vào tốc phôtôn đập vào catốt. Câu 16.Phát biểu nào sau đây là sai về phản ứng nhiệt hạch ? A. Phản ứng nhiệt hạch rất dễ xảy ra do các hạt tham gia phản ứng đều rất nhẹ. B.Phản ứng nhiệt hạch là nguồn gốc năng lượng của Mặt trời. C. Nếu tính theo khối lượng nhiên liệu thì phản ứng nhiệt hạch toả nhiều năng lượng hơn phản ứng phân hạch. D. Phản ứng nhiệt hạch là sự kết hợp của hai hạt nhân rất nhẹ tạo thành hạt nhân nặng hơn. Câu 17. Chất phóng xạ S1 có chu kì bán rã T1, chất phóng xạ S2 có có ch kì bán rã T2. Biết T2 = 2 T1. Sau khoảng thời gian t = T2 thì: 1 , chất S2 còn lại 4 1 C. Chất S1 còn lại , chất S2 còn lại 4 A. Chất S1 còn lại 1 . 2 1 . 4 1 , chất S2 còn lại 2 1 D.Chất S1 còn lại , chất S2 còn lại 2 B.Chất S1 còn lại 1 . 2 1 . 4 Câu 18. Tại hai điểm A và B trên mặt nước có hai nguồn kết hợp cùng dao động với phương trình u a cos100 t (cm). tốc độc truyền sóng trên mặt nước là v = 40cm/s. Xét điểm M Năm học 2010-2011 trên mặt nước có AM = 9cm và BM = 7 cm. Hai dao động tại M do hai sóng từ A và từ B truyền đến có pha dao động A. ngược pha. B.vuông pha. C.cùng pha. D.lệch pha 45o. Câu 19. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi bằng 220V. Gọi hiệu điện áp dụng giữa hai đầu điện trở R, hai đầu cuộn dây, giữa hai bản tụ lần lượt là UR, UL, UC. Khi điện áp giữa hai đầu mạch chậm pha 0,25  so với dòng điện thì biểu thức nào sau đây là đúng. A. UR= UC - UL = 110 2 V. B.UR= UC - UL = 220V. C. UR= UL - UC =110 2 V. D.UR= UC - UL = 75 2 V. Câu 20. Một sợi dây OM đàn hồi dài 90 cm có hai đầu cố định. Khi được kích thích trên dây hình thành 3 bụng sóng (với O và M là hai nút), biên độ tại bụng là 3 cm. Tại N gần O nhất có biên độ dao động là 1,5 cm. Khoảng cách ON nhận giá trị nào sau đây? A. 10cm. B.5,2cm C.5cm. D.7,5cm. Câu 21. Chiếu một chùm sáng đơn sắc có bước sóng λ = 570nm và có công suất P = 0,625W được chiếu vào catốt của một tế bào quang điện. Biết hiệu suất lượng tử H = 90%. Cho h = 6.625.10-34J.s, e = 1,6.10-19C, c = 3.108m/s. Cường độ dòng quang điện bão hoà là: A. 0,179A. B.0,125A. C.0,258A. D.0,416A. Câu 22. Khi nói về dao động cưỡng bức, nhận xét nào sau đây là sai? A.Tần số dao động cưỡng bức bằng tần số riêng của nó. B.Tần số dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức. C.Khi xảy ra cộng hưởng thì vật tiếp tục dao động với tần số bằng tần số ngoại lực cưỡng bức. D.Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào tần số và biên độ của ngoại lực cưỡng bức. Câu 23. Cho đoạn mạch xoay chiều gồm R,L,C mắc nối tiếp với cảm kháng lớn hơn dung kháng. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng và tần số luôn không đổi. Nếu cho C giảm thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch sẽ A. luôn giảm . B. luôn tăng . C. không thay đổi. D. tăng đến một giá trị cực đại rồi lại giảm . Câu 24. Một mạch điện xoay chiều (hình vẽ) gồm C L, r R M A B RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều có tần số f = 50Hz. Biết R là một biến trở, cuộn dây có độ tự cảm L= 1 (H), điện trở r = 100Ω. Tụ điện có điện dung C =   10 4 (F). Điều chỉnh R sao cho điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM sớm pha so với điện 2 2 áp giữa hai điểm MB, khi đó giá trị của R là : A. 85  . B.100  . C.200  . D.150  . Câu 25. Một mạch dao động gồm một tụ có điện dung C = 10μF và một cuộn cảm có độ tự cảm L = 1H, lấy π2 =10. Khoảng thời gian ngắn nhất tính từ lúc năng lượng điện trường đạt cực đại đến lúc năng lượng từ bằng một nữa năng lượng điện trường cực đại là A. 1 s. 400 http://www.VNMATH.com B. 1 s. 300 C. 1 s. 200 D. 1 s. 100 Page 4 Tuyển tập 25 đề thi thử Đại học Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2011 của BGD&ĐT Câu 26. Trên mặt nước nằm ngang, tại hai điểm S1, S2 cách nhau 8,2 cm, người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động điều hoà theo phương thẳng đứng có tần số 15 Hz và luôn dao động đồng pha. Biết vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn S1S2 là A. 9. B.5. C.8. D.11.   Câu 27.Trong quá trình lan truyền sóng điện từ, véctơ cảm ứng từ B và véctơ điện trường E luôn luôn A. dao động vuông pha. B. cùng phương và vuông góc với phương truyền sóng. C. dao động cùng pha. D. dao động cùng phương với phương truyền sóng. Câu 28. Để có sóng dừng xảy ra trên một sợi dây đàn hồi với hai đầu dây cố định và một đầu tự do thì chiều dài của dây phải bằng A. một số nguyên lần bước sóng. B.một số nguyên lần phần tư bước sóng. C. một số nguyên lần nửa bước sóng. D.một số lẻ lần một phần tư bước sóng. Câu 29. Đồ thị vận tốc của một vật dao động v(cm / s) 25 điều hòa có dạng như hình vẽ. Lấy  2 10 . Phương trình dao động của vật nặng là: A. x = 25cos( 3 t  B. x = 5cos( 5 t   2  2 O ) (cm, s). t(s) 0,1  25 ) (cm, s). C. x = 25πcos( 0, 6t   2 ) (cm, s). D. x = 5cos( 5 t   2 ) (cm, s). Câu 30. Dùng máy biến thế có số vòng cuộn dây thứ cấp gấp 10 lần số vòng cuộn dây sơ cấp để truyền tải điện năng thì công suất tổn hao điện năng trên dây tăng hay giảm bao nhiêu A. Không thay đổi. B.Giảm 100 lần C.Giảm 10 lần. D.Tăng 10 lần. Câu 31. Gắn một vật có khối lượng 400g vào đầu còn lại của một lò xo treo thẳng đứng thì khi vật cân bằng lò xo giản một đoạn 10cm. Từ vị trí cân bằng kéo vật xuống dưới một đoạn 5cm theo phương thẳng đứng rồi buông cho vật dao động điều hòa. Kể từ lúc thả vật đến lúc vật đi được một đoạn 7cm, thì lúc đó độ lớn lực đàn hồi tác dụng lên vật là bao nhiêu? Lấy g = 10m/ s2. A. 2,8N. B.2,0N. C.4,8N. D.3,2N. Câu 32. Chọn câu sai khi nói về tính chất và ứng dụng của các loại quang phổ A.Dựa vào quang phổ vạch hấp thụ và vạch phát xạ ta biết được thành phần cấu tạo nguồn sáng. B.Mỗi nguyên tố hoá học được đặc trưng bởi một quang phổ vạch phát xạ và một quang phổ vạch hấp thụ. C.Dựa vào quang phổ liên tục ta biết được nhiệt độ nguồn sáng. D.Dựa vào quang phổ liên tục ta biết được thành phần cấu tạo nguồn sáng. Câu 33. Điều nào sau đây là đúng khi nói về động năng và thế năng của một vật khối lượng không đổi dao động điều hòa. A. Trong một chu kì luôn có 4 thời điểm mà ở đó động năng bằng 3 thế năng. B. Thế năng tăng chỉ khi li độ của vật tăng Năm học 2010-2011 C. Trong một chu kỳ luôn có 2 thời điểm mà ở đó động bằng thế năng. D. Động năng của một vật tăng chỉ khi vận tốc của vật tăng. Câu 34. Chọn ý sai khi nói về cấu tạo máy dao điện ba pha. A. stato là phần ứng. B.phần ứng luôn là rôto. C. phần cảm luôn là rôto. D.rôto thường là một nam châm điện. Câu 35. Trong dao động của con lắc lò xo đặt nằm ngang, nhận định nào sau đây là đúng? A.Độ lớn lực đàn hồi bằng lực kéo về. B.Tần số phụ thuộc vào biên độ dao động. C.Lực đàn hồi có độ lớn luôn khác không. D.Li độ của vật bằng với độ biến dạng của lò xo. Câu 36. Kim loại dùng làm catốt của một tế bào quang điện có công thoát A = 2,2eV. Chiếu vào catốt một bức xạ có bước sóng  . Muốn triệt tiêu dòng quang điện, người ta phải đặt vào anốt và catốt một hiệu điện thế hãm có độ lớn U h = 0,4V. Bước sóng  của bức xạ có thể nhận giá trị nào sau đây? A. 0,678  m. B. 0,577  m. C.0,448  m. D.0,478  m. Câu 37. Thực hiện giao thoa ánh sáng qua khe I-âng, biết a= 0,5 mm, D = 2m. Nguồn S phát ánh sáng gồm các bức xạ đơn sắc có bước sóng từ 0,4  m đến 0,76  m . Số bức xạ bị tắt tại điểm M trên màn E cách vân trung tâm 0,72 cm là A. 5. B.4. C.2. D.3. Câu 38. Một con lắc đơn gồm một hòn bi nhỏ khối lượng m, treo vào một sợi dây không giãn, khối lượng dây không đáng kể. Khi con lắc đơn này dao động điều hòa với chu kì 3s thì hòn bi chuyển động trên cung tròn 4cm. Thời gian để hòn bi đi được 5cm kể từ vị trí cân bằng là A. 15 s. 12 B.2 s. C. 21 s. 12 D. 18 s. 12 Câu 39. Nhận xét nào dưới đây sai về tia tử ngoại? A. Tia tử ngoại là những bức xạ không nhìn thấy được, có tần số sóng nhỏ hơn tần số sóng của ánh sáng tím. B. Tia tử ngoại tác dụng rất mạnh lên kính ảnh. C. Tia tử ngoại bị thuỷ tinh không màu hấp thụ mạnh. D. Các hồ quang điện, đèn thuỷ ngân, và những vật bị nung nóng trên 30000C đều là những nguồn phát tia tử ngoại mạnh. Câu 40.Chọn phát biểu sai về tia hồng ngoại? A. Tia hồng ngoại do các vật bị nung nóng phát ra. B. Bước sóng của tia hồng ngoại lớn hơn 0,75  m . C. Tia hồng ngoại làm phát quang một số chất . D. Tác dụng nhiệt là tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại. II. Phần dành cho chương trình nâng cao. Câu 41. Một bánh xe nhận một gia tốc góc 5 rad/s2 trong 8 giây dưới tác dụng của momen ngoại lực và momen lực ma sát. Sau đó momen ngoại lực ngừng tác dụng, bánh xe chuyển động chậm dần đều và dừng lại sau 10 vòng quay. Cho biết momen quán tính của bánh xe quay quanh trục I = 0,85kgm2. Momen ngoại lực tác dụng lên bánh xe là: A. 10,83Nm. B.5,08Nm. C.25,91Nm. D.15,08Nm. http://www.VNMATH.com Page 5 Tuyển tập 25 đề thi thử Đại học Câu 42. Đặt vào hai đầu một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm chiều ổn định. Khi điện áp tức thời là Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2011 của BGD&ĐT 0,5 (H), một điện áp xoay   60 6 (V) thì cường độ dòng điện tức thời qua mạch là 6 (A). Tần  2 (A) và khi điện áp tức thời 60 2 (V) thì cường độ dòng điện tức thời là số của dòng điện đặt vào hai đầu mạch là: A. 65 Hz. B.60 Hz. C.68 Hz. D.50 Hz. Câu 43. Một vận động viên nhảy cầu, khi thực hiện cú nhảy, đại lượng nào sau đây không thay đổi khi người đó đang nhào lộn trên không ? (bỏ qua sức cản không khí) A. Động năng quay của người quanh trục đi qua khối tâm. B. Mômen quán tính của người đối với trục quay đi qua khối tâm. C. Mômen động lượng của người đối với khối tâm. D. Tốc độ quay của người đó. Câu 44. Khi một vật rắn quay quanh 1trục cố định gia tốc góc của vật sẽ không đổi khi A.momen lực tác dụng lên vật bằng không. B.momen lực tác dụng lên vật là không đổi. C.momen quán tính của vật là không đổi. D.momen quán tính của vật bằng không. Câu 45. Trong quang phổ của nguyên tử Hyđrô, vạch có tần số nhỏ nhất của dãy Laiman là f1 =8,22.1014 Hz, vạch có tần số lớn nhất của dãy Banme là f2 = 2,46.1015 Hz. Năng lượng cần thiết để ion hoá nguyên tử Hyđrô từ trạng thái cơ bản là: A.E  21,74.10- 19J. B.E  16.10- 19 J. C.E  13,6.10- 19 J. D.E 10,85.10- 19 J. Câu 46. Một thanh thẳng đồng chất OA có chiều dài l, khối lượng M, có thể quay quanh một trục cố định qua O và vuông góc với thanh. Người ta gắn vào đầu A một chất điểm m = M . 3 Momen quán tính của hệ đối với trục qua O là A. 2Ml 2 . 3 B. Ml 2 . 3 C.Ml2. 4Ml 2 . 3 D. Câu 47.Một đặc điểm của sự phát quang là A. mọi vật khi kích thích đến một nhiệt độ thích hợp thì sẽ phát quang. B. quang phổ của vật phát quang phụ thuộc vào ánh sáng kích thích. C. quang phổ của vật phát quang là quang phổ liên tục. D. bức xạ phát quang là bức xạ riêng của vật. Câu 48. Một con lắc đơn được gắn vào trần một thang máy. Chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn khi thang máy đứng yên là T, khi thang máy rơi tự do thì chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn là A. 0. B. 2T. C. vô cùng lớn. D. T. Câu 49. 9) Một sóng cơ học truyền theo phương Ox với phương trình dao động tại O: x = 4cos(   t) 2 2 (cm). Tốc độ truyền sóng v = 0,4 m/s . Một điểm M cách O khoảng d = OM . Biết li độ của dao động tại M ở thời điểm t là 3 cm. Li độ của điểm M sau thời điểm sau đó 6 giây là: A. xM = - 4 cm. B. xM = 3 cm. C. xM = 4 cm. D. xM = -3 cm. Năm học 2010-2011 Câu 50. Hạt mêzôn trong các tia vũ trụ chuyển động với tốc độ bằng 0,98 lần tốc độ ánh sáng (có thời gian sống  t0 = 2,2 μs). Tính khoảng thời gian theo đồng hồ người quan sát đứng trên trái đất ứng với khoảng “thời gian sống” của hạt mêzôn. A. 3 μs. B. 2,3 μs. C. 11μs. D. 2,4 μs. ******************** HẾT ******************** BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2009 TRƯỜNG THPT NGUYỄN THIỆN THUẬT Thời gian: 90 phút. C©u1. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng khi nãi vÒ momen qu¸n tÝnh cña vËt r¾n ®èi víi trôc quay cè ®Þnh. A.Momen qu¸n tÝnh cña vËt r¾n kh«ng phô thuéc vµo khèi lîng cña vËt. B.Momen qu¸n tÝnh cña vËt r¾n phô thuéc vµo vÞ trÝ trôc quay cña vËt. C.Momen qu¸n tÝnh cña vËt r¾n phô thuéc vµo tèc ®é gãc cña vËt. D.Momen qu¸n tÝnh cña vËt r¾n kh«ng phô thuéc vµo kÝch thíc vµ h×nh d¹ng cña vËt. C©u2. Mét ®Üa máng, ph¼ng, ®ång chÊt cã b¸n kÝnh 2m cã thÓ quay ®îc xung quanh mét trôc ®i qua t©m vµ vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng cña ®Üa. T¸c dông mét momen lùc 960Nm kh«ng ®æi, ®Üa chuyÓn ®éng quay quanh trôc víi gia tèc gãc 3rad/s2. Khèi lîng cña ®Üa lµ A. 160kg B. 960kg C. 240kg D. 80kg C©u3. Mét rßng räc cã b¸n kÝnh 20cm cã momen qu¸n tÝnh 0,04kgm 2 ®èi víi trôc quay cña nã. Rßng räc chÞu mét lùc kh«ng ®æi 1,2N tiÕp tuyÕn víi vµnh . Lóc ®Çu rßng räc ®øng yªn. Tèc ®é cña rßng räc sau 5s chuyÓn ®éng lµ. A. 15 rad/s B. 75 rad/s C. 30 rad/s D. 6 rad/s C©u4. C¸c vËn ®éng viªn nhÈy cÇu xuèng níc cã ®éng t¸c “bã gèi” thËt chÆt trªn kh«ng lµ nh»m ®Ó. A. Gi¶m momen qu¸n tÝnh ®Ó t¨ng momen ®éng lîng. B. T¨ng momen qu¸n tÝnh ®Ó t¨ng tèc ®é gãc. C. T¨ng momen qu¸n tÝnh ®Ó gi¶m tèc ®é gãc. D. Gi¶m momen qu¸n tÝnh ®Ó t¨ng tèc ®é gãc. C©u5. Ph¬ng tr×nh to¹ ®é gãc  theo thêi gian nµo sau ®©y m« t¶ chuyÓn ®éng quay nhanh dÇn ®Òu cña mét chÊt ®iÓm quay quanh mét trôc cè ®Þnh, ngîc víi chiÒu d¬ng quy íc. A.  = - 5 + 4t + t2 (rad, s) B.  = 5 - 4t + t2 (rad, s) 2 C.  = 5 + 4t - t (rad, s) D.  = - 5 - 4t - t2 (rad, s) C©u6. Víi con l¾c lß xo nÕu t¨ng khèi lîng vµ kh«ng thay ®æi biªn ®é th×. A. ThÕ n¨ng t¨ng B. §éng n¨ng t¨ng C. C¬ n¨ng toµn phÇn kh«ng thay ®æi D. Lùc ®µn håi t¨ng C©u7. Gäi  vµ  lµ vËn tèc cùc ®¹i vµ gia tèc cùc ®¹i cña mét vËt dao ®éng ®iÒu hoµ- Chän ®¸p ¸n ®óng c«ng thøc tÝnh biªn ®é cña dao ®éng cña vËt. http://www.VNMATH.com Page 6 Tuyển tập 25 đề thi thử Đại học A. 2 A  B. A 2  Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2011 của BGD&ĐT C. A  . D. 1 A  . C©u8. Hai lß xo gièng hÖt nhau cã chiÒu dµi tù nhiªn l0= 20cm, ®é cøng k = 200N/m ghÐp nèi tiÕp víi nhau råi treo th¼ng ®øng vµo mét ®iÓm cè ®Þnh. Treo vµo ®Çu díi mét vËt nÆng m = 200g råi kÝch thÝch cho vËt dao ®éng víi biªn ®é 2cm. LÊy g = 10m/s2. ChiÒu dµi tèi ®a vµ tèi thiÓu cña lß xo trong qu¸ tr×nh dao ®éng lÇn lît lµ. A. 24cm vµ 20cm B. 42,5cm vµ 38,5cm C. 23cm vµ 19cm D. 44cm vµ 40cm C©u9. Hai con l¾c ®¬n cã chiÒu dµi lÇn lît lµ l1 vµ l2. T¹i cïng mét n¬i c¸c con l¾c cã chiÒu dµi l1 + l2 vµ l1 - l2 dao ®éng víi chu kú 2,7s vµ 0,9s. Chu kú dao ®éng cña c¸c con l¾c cã chiÒu dµi l1 vµ l2 còng ë n¬i ®ã lµ. A. T1 = 1,8(s) T2 = 2(s) B. T1 = 2,2(s)T2 = 2(s) C. T1 = 2(s)T2 = 1,8(s D. T1 = 2(s)T2 = 2,2(s) C©u10.Dao ®éng cña con l¾c ®ång hå lµ A. Dao ®éng duy tr× B. Dao ®éng céng hëng C. Dao ®éng cêng bøc D. Dao ®éng t¾t dÇn C©u11. Tæng n¨ng lîng cña vËt dao ®éng ®iÒu hoµ E = 3.10-5J, lùc cùc ®¹i t¸c dông lªn vËt b»ng 1,5.10-3N. Chu kú dao ®éng T = 2s pha ban ®Çu  ph¬ng tr×nh dao ®éng cña vËt cã d¹ng nµo sau ®©y. 3   A. x 0, 2 cos( t  )( m) B. x 0, 04 cos( t  )( m) 3 3   C. x 0, 02 cos( t  )(m) D. x 0, 4 cos( t  )( m) 3 3 C©u12. Mét vËt r¾n cã khèi lîng m cã thÓ quay xung quanh 1 trôc n»m ngang, kho¶ng c¸ch tõ trôc quay ®Õn träng t©m d = 15cm. Momen qu¸n tÝnh cña vËt ®èi víi trôc quay lµ I = 0,03kgm2, lÊy g = 10m/s2. VËt dao ®éng nhá víi chu kú T = 1s díi t¸c dông cña träng lùc. Khèi lîng cña vËt r¾n lµ. A. 1kg B. 0,98kg C. 1,2kg D. 0,79kg C©u13. Biªn ®é dao ®éng cña vËt ®iÒu hoµ lµ 0,5m, ly ®é lµ hµm sin, gèc thêi gian chän vµo lóc li®é cùc ®¹i. XÐt trong chu kú dao ®éng ®Çu tiªn, t×m pha dao ®éng øng víi ly ®é x = 0,25m. A. 5 3 B.  2 C.  6 D. 5 6 C©u14. Trong chuyÓn ®éng dao ®éng th¼ng nh÷ng ®¹i lîng nµo díi ®©y ®¹t gi¸ trÞ cùc tiÓu t¹i pha Năm học 2010-2011 t   0  3 . 2 A. Gia tèc vµ vËn tèc B. Lùc vµ vËn tèc C. Lùc vµ li ®é D. Li ®é vµ vËn tèc C©u15. Mét vËt tham gia ®ång th¬i hai dao ®éng ®iÒu hoµ cïng ph¬ng  x1 8 3 cos(t  ) 6  vµ ph¬ng tr×nh dao ®éng tæng hîp x 16 3 cos(t  )cm . Ph¬ng tr×nh 6 cïng tÇn sè. BiÕt ph¬ng tr×nh dao ®éng cña vËt 1 lµ dao ®éng cña vËt 2 lµ.  )(cm) 3 A. x2 24 cos(t  C.  x2 8cos(t  )(cm) 6 B. D.  )(cm) 6  x2 8cos(t  )(cm) 3 x2 24 cos(t  C©u16. Trªn mÆt hå rÊt réng , vµo buæi tèi, mét ngän sãng dao ®éng víi ph¬ng tr×nh  u 5cos(4 t  ) . Mét c¸i phao næi trªn mÆt níc. Ngêi ta 2 chiÕu s¸ng mÆt hå b»ng nh÷ng chíp s¸ng ®Òu ®Æn cø 0,5(s) mét lÇn. Khi ®ã ngêi quan s¸t sÏ thÊy c¸i phao. A. Dao ®éng víi biªn ®é 5cm nhng tiÕn dÇn ra xa nguån. B. §øng yªn. C. Dao ®éng víi biªn ®é 5cm nhng l¹i gÇn nguån. D. Dao ®éng t¹i mét vÞ trÝ x¸c ®Þnh víi biªn ®é 5cm. C©u17. Mét sãng ngang ®îc m« t¶ bëi ph¬ng tr×nh y  y0 cos 2 ( ft  x )  trong ®ã x,y ®îc ®o b»ng cm, vµ t ®o b»ng s. VËn tèc dao ®éng cùc ®¹i cña mçi phÇn tö m«i trêng gÊp 4 lÇn vËn tèc sãng nÕu. y  0 4 y  0 2 A. B.   y0 C.  2 y0 D. C©u18. Trong mét bµi h¸t cã c©u “ cung thanh lµ tiÕng mÑ, cung trÇm lµ giäng cha”. “ Thanh” vµ “ TrÇm” lµ nãi ®Õn ®Æc tÝnh nµo cña ©m. A. §é to cña ©m B. ©m s¾c cña ©m C. §é cao cña ©m D. N¨ng lîng cña ©m C©u19. Víi sãng dõng, nhËn xÐt nµo sau ®©y lµ sai. A. Kho¶ng c¸ch gi÷a ba bông sãng liªn tiÕp lµ mét bíc sãng. B. Hai phÇn tö ë hai bông sãng liªn tiÕp dao ®éng cïng pha. C. §Ó cã sãng dõng trªn sîi d©y víi mét ®Çu lµ nót sãng vµ mét ®Çu lµ bông sãng chiÒu dµi cña d©y lµ http://www.VNMATH.com l (2n  1)  . 4 Page 7 Tuyển tập 25 đề thi thử Đại học Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2011 của BGD&ĐT D. Lµ sãng tæng hîp cña hai sãng kÕt hîp. C©u20. Ngìng nghe, ngìng ®au phô thuéc vµo tÇn sè ©m nh thÕ nµo? A. Ngìng nghe phô thuéc vµo tÇn sè cßn ngìng ®au kh«ng phô thuéc vµo tÇn sè. B. Ngìng nghe kh«ng phô thuéc vµo tÇn sè cßn ngìng ®au phô thuéc vµo tÇn sè. C. Chóng ®Òu phô thuéc vµo tÇn sè cña ©m. D. Chóng ®Òu kh«ng phô thuéc vµo tÇn sè cña ©m. C©u21. Hai nguån kÕt hîp c¸ch nhau 16cm cã chu kú dao ®éng T = 0,2s. VËn tèc truyÒn sãng trong m«i trêng lµ 40cm/s. Sè cùc ®¹i giao thoa trong kho¶ng S1,S2 lµ. A. 4 B. 7 C. 2 D. 3 C©u22. Khi cã sãng dõng trªn d©y AB th× thÊy trªn d©y cã 7 nót ( A,B ®Òu lµ nót). TÇn sè sãng lµ 42Hz. Víi d©y AB vµ vËn tèc truyÒn sãng nh trªn, muèn trªn d©y cã 5 nót (A,B ®Òu lµ nót) th× tÇn sè ph¶i lµ. A. 63Hz B 30Hz C. 28Hz D. 58,8Hz C©u23. Mét c¸i cßi ph¸t sãng ©m cã tÇn sè 1500Hz vÒ phÝa 1 chiÕc « t« ®ang ch¹y l¹i gÇn víi tèc ®é 20m/s , tèc ®é truyÒn ©m trong kh«ng khÝ lµ 340m/s. Hái tÇn sè ©m cña cßi mµ ngêi ngåi trong xe « t« nghe ®îc cã tÇn sè lµ. A. 1000Hz B. 1588Hz C. 1500Hz D. 1758Hz C©u 24. Mét møc cêng ®é ©m nµo ®ã ®îc t¨ng thªm 20dB. Hái cêng ®é ©m cña ©m ®ã t¨ng bao nhiªu lÇn. A. 100 lÇn B. 200 lÇn C. 20 lÇn D. 30 lÇn C©u25. Trong thÝ nghiÖm giao thoa sãng trªn mÆt níc, hai nguån kÕt hîp dao ®éng cïng pha O1 vµ O2 c¸ch nhau 20,5cm dao ®éng víi cïng tÇn sè f = 15Hz. T¹i ®iÓm M c¸ch hai nguån nh÷ng kho¶ng d1 = 23cm vµ d2= 26,2cm sãng cã biªn ®é cùc ®¹i. BiÕt r»ng gi÷a M vµ ®êng trùc cña O1O2 cßn mét ®êng cùc ®¹i giao thoa. VËn tèc truyÒn sãng trªn mÆt níc lµ. A. 2,4m/s B. 48cm/s C. 16cm/s D. 24cm/s C©u26. Mét m¹ch LC ®îc dïng ®Ó thu c¸c sãng trung. Muèn m¹ch thu ®îc sãng dµi th× cÇn ph¶i. A. Nèi anten víi ®Êt B. Gi¶m sè vßng d©y C. T¨ng ®iÖn dung cña tô D. Nèi tiÕp thªm mét tô ®iÖn míi vµo tô ®· cã s½n trong m¹ch. C©u27. Mét m¹ch dao ®éng ®iÖn tõ gåm mét cuén d©y thuÇn c¶m vµ tô ®iÖn cã ®iÖn dung C dao ®éng ®iÒu hoµ víi tÇn sè dao ®éng riªng lµ f. NÕu m¾c thªm mét tô C’ = C vµ nèi tiÕp víi C th× tÇn sè dao ®éng riªng cña m¹ch sÏ. A. T¨ng hai lÇn B. T¨ng 2 lÇn C. Gi¶m 2 lÇn D. Gi¶m 2 lÇn C©u28. Mét m¹ch dao ®éng ®iÖn tõ lÝ tëng cã L = 1,6.10-3(H), C = 25pF. ë thêi ®iÓm ban ®Çu dßng ®iÖn trong m¹ch ®¹t gi¸ trÞ cùc ®¹i vµ b»ng 20mA. Ph¬ng tr×nh dao ®éng cña ®iÖn tÝch trªn c¸c b¶n tô lµ. Năm học 2010-2011 A.  ) 2  q 4.10 6 sin(5.106 t  ) 2 q 4.10 6 cos(5.106 t  B. q 4.10 9 sin(5.106 t )  4.10 9 cos(5.106 t  ) 2 C©u29. Mét m¹ch chän sãng gåm cuén c¶m L = 4  H vµ mét tô cã ®iÖn C. Dq dung biÕn ®æi tõ C1=10pF ®Õn C2= 490pF, coi  2 10 . D¶I sãng thu ®îc víi m¹ch trªn cã bíc sãng trong kho¶ng nµo sau ®©y. A. Tõ 24m ®Õn 168m B. Tõ 12m ®Õn 588m C. Tõ 24m ®Õn 299m D. Tõ 12m ®Õn 84m C©u30. C©u nµo díi ®©y lµ kh«ng ®óng vÒ m¹ch LC. A. Mét m¹ch kÝn gåm mét cuén thuÇn c¶m L vµ 1 tô ®iÖn C t¹o thµnh m¹ch dao ®éng LC. B. §iÖn tÝch cña tô ®iÖn trong m¹ch biÕn thiªn ®iÒu hoµ cã tÇn sè phô thuéc vµo nguån ®iÖn kÝch thÝch. C. HiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu cña cuén c¶m cña m¹ch dao ®éng còng lµ hiÖu ®iÖn thÕ ë hai ®Çu tô ®iÖn. D. Dao ®éng ®iÖn tõ cña m¹ch dao ®éng lµ dao ®éng tù do. C©u31. Trong m¹ch RLC, khi ZL = ZC kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y lµ sai. A. HiÖu ®iÖn thÕ trªn R ®¹t cùc ®¹i. B. Cêng ®é dßng ®iÖn hiÖu dung ®¹t cùc ®¹i. C. HiÖu ®iÖn thÕ trªn hai ®Çu cuén c¶m vµ trªn tô ®¹t cùc ®¹i. D. HÖ sè c«ng suÊt ®¹t cùc ®¹i. C©u32. M¹ch RLC nèi tiÕp. Khi tÇn sè cña dßng ®iÖn lµ f th× Z L = 25(  ) vµ ZC = 75(  ) nhng khi dßng ®iÖn trong m¹ch cã tÇn sè f0 th× cêng ®é hiÖu dung qua m¹ch cã gi¸ trÞ lín nhÊt. KÕt luËn nµo sau ®©y lµ ®óng. A. f0 = 3 f B. f = 3 f0 C. f0 = 25 3 f D. f = 25 3 f0 C©u33. Mét m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu mét pha cã stato gåm 8 cuén d©y nèi tiÕp vµ r«to gåm 8 cùc quay ®Òu víi vËn tèc 750 vßng / phót t¹o ra suÊt ®iÖn ®éng hiÖu dung 220V. Tõ th«ng cùc ®¹i qua mçi vßng lµ 4mWb. Sè vßng ë mçi cuén lµ. A. 25 vßng B. 31 vßng C. 28 vßng D. 35 vßng C©u34. Cho m¹ch RLC m¾c nèi tiÕp . BiÕt L = 1 10 3 (H ) , C  ( F ) . §Æt  4 vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch 1 hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu u AB 75 2 cos100 t (V ) . C«ng suÊt trªn toµn m¹ch P = 45W. §iÖn trë R cã gi¸ trÞ b»ng. http://www.VNMATH.com Page 8 Tuyển tập 25 đề thi thử Đại học Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2011 của BGD&ĐT A. 60  B. 100  hoÆc 40  C. 60  hoÆc 140  D. 45  hoÆc 80  C©u35. Cho m¹ch RLC nèi tiÕp , tÇn sè dßng ®iÖn lµ f = 50Hz. Cuén d©y cã L = 1 1 ( H ) vµ C  (mF ) . §Ó cêng ®é dßng ®iÖn qua m¹ch lín nhÊt ng 8 êi ta ph¶i m¾c thªm tô C’ víi C. H·y chän gi¸ trÞ cña C vµ c¸ch m¾c. A. C' 1 (mF ) m¾c song song. 2 B. 1 C' (mF ) m¾c song 10 1 (mF ) m¾c nèi tiÕp 2 D. 1 C' (mF ) m¾c nèi 10 song C. C' tiÕp C©u36. Ta cÇn truyÒn mét c«ng suÊt ®iÖn 1MW díi mét hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông 10kV ®i xa b»ng ®êng d©y mét pha. M¹ch ®iÖn cã hÖ sè c«ng suÊt cos  0,8 . Muèn cho tØ lÖ n¨ng lîng mÊt m¸t trªn ®êng d©y kh«ng qu¸ 10% th× ®iÖn trë cña ®êng d©y ph¶i cã gi¸ trÞ. A. R 6, 4() B. R 3, 2() C. R 64() D. R 32( k ) C©u37. HiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch lµ u 310 cos100 t (V ) . T¹i thêi ®iÓm nµo gÇn gèc thêi gian nhÊt, hiÖu ®iÖn thÕ cã gi¸ trÞ 155V? A. 1 ( s) 600 B. 1 (s) 300 C. 1 (s) 150 D. 1 ( s) 60 C©u38. §èi víi ®o¹n m¹ch R vµ C ghÐp nèi tiÕp th×. A. Cêng ®é dßng ®iÖn trÔ pha h¬n ®iÖn ¸p 1 gãc  4 B. Cêng ®é dßng ®iÖn nhanh pha h¬n ®iÖn ¸p 1 gãc vµ 2 kho¶ng c¸ch gi÷a hai v©n s¸ng bËc 3 cña hai bøc x¹ lµ 0,72mm. Kho¶ng c¸ch gi÷a v©n s¸ng bËc 3 cña 1 vµ v©n tèi thø 3 cña 2 lµ 1,08mm. TÝnh 2 ( biÕt 2 < 1 ) A.  4 2 0, 40 m B. 2 0, 42  m C. 2 0, 48 m D. 2 0,50 m C. Cêng ®é dßng ®iÖn lu«n cïng pha víi ®iÖn ¸p D. Cêng ®é dßng ®iÖn lu«n nhanh pha h¬n ®iÖn ¸p C©u39. Trong ®o¹n m¹ch gåm ®iÖn trë thuÇn R vµ 1 cuén d©y thuÇn c¶m L m¾c nèi tiÕp. NÕu gi¶m tÇn sè cña dßng ®iÖn th× nhËn xÐt nµo sau ®©y lµ sai. A. Cêng ®é hiÖu dông trong m¹ch t¨ng. B. §é lÖch pha gi÷a ®iÖn ¸p vµ dßng ®iÖn gi¶m C. HÖ sè c«ng suÊt gi¶m. D. C«ng suÊt tiªu thô cña m¹ch t¨ng C©u40. Khi ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha ho¹t ®éng , nhËn xÐt nµo sau ®©y lµ ®óng. A. TÇn sè cña tõ trêng quay b»ng tÇn sè cña dßng ®iÖn. Năm học 2010-2011 B. TÇn sè cña tõ trêng quay b»ng 3 lÇn tÇn sè cña dßng ®iÖn. C. VËn tèc quay cña r«to lín h¬n vËn tèc quay cña tõ trêng. D. VËn tèc quay cña r«to b»ng vËn tèc quay cña tõ trêng. C©u41. Cho chïm s¸ng song song hÑp tõ mét ®Ìn ®iÖn d©y tãc räi tõ kh«ng khÝ vµo mét chËu níc th× chïm s¸ng sÏ nh thÕ nµo? A. Kh«ng bÞ t¸n s¾c v× níc kh«ng gièng thuû tinh. B. ChØ bÞ t¸n s¾c, nÕu räi xiªn gãc vµo mÆt níc. C. Lu«n bÞ t¸n s¾c. D. Kh«ng bÞ t¸n s¾c v× níc kh«ng cã h×nh l¨ng kÝnh. C©u42. Mét thÊu kÝnh cã hai mÆt låi b»ng thuû tinh cã cïng b¸n kÝnh R = 10cm, biÕt chiÕt suÊt cña thuû tinh ®èi víi ¸nh s¸ng ®á vµ tÝm lÇn lît lµ n®=1,495 vµ nt=1,510. T×m kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c tiªu ®iÓm cña thÊu kÝnh ®èi víi ¸nh s¸ng ®á vµ tÝm . A. 2,971mm B. 1,278mm C. 5,942mm D. 4,984mm C©u43. Trong thÝ nghiÖm I©ng vÒ giao thoa ¸nh s¸ng, hai khe ®îc chiÕu bëi ¸nh s¸ng cã bíc sãng  0, 75 m , biÕt kho¶ng c¸ch gi÷a hai khe lµ a = 1,5mm, kho¶ng c¸ch tõ 2 khe ®Õn mµn lµ D = 2m. Cã bao nhiªu v©n s¸ng quan s¸t ®îc trªn trêng giao thoa cã bÒ réng L = 21mm. A. 18 B. 19 C. 23 D. 21 C©u 44. Hai khe I©ng c¸ch nhau a = 1,2mm ®îc räi bëi nguån s¸ng S mµn E c¸ch S1vµ S2 lµ D = 1,8m. Nguån S ph¸t ®ång thêi 2 bøc x¹ ®¬n s¾c 1 C©u45. Chän c©u sai trong c¸c c©u sau. A. ¸nh s¸ng ®¬n s¾c lµ ¸nh s¸ng kh«ng bÞ t¸n s¾c qua l¨ng kÝnh. B. ¸nh s¸ng tr¾ng lµ tËp hîp cña 7 ¸nh s¸ng ®¬n s¾c: ®á, cam, vµng, lôc, lam, chµm, tÝm. C. Mçi ¸nh s¸ng ®¬n s¾c kh¸c nhau cã mµu nhÊt ®Þnh vµ kh¸c nhau. D. L¨ng kÝnh cã kh¶ n¨ng lµm t¸n s¾c ¸nh s¸ng. C©u46. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai khi nãi vÒ quang phæ v¹ch. A. Quang phæ v¹ch cña mçi nguyªn tè cã tÝnh ®Æc trng riªng cho nguyªn tè ®ã. B. ë mét nhiÖt ®é nhÊt ®Þnh, mét ®¸m khÝ hay h¬i cã kh¶ n¨ng ph¸t ra ¸nh s¸ng ®¬n s¾c nµo th× còng cã kh¶ n¨ng hÊp thô ¸nh s¸ng ®¬n s¾c ®ã. http://www.VNMATH.com Page 9 Tuyển tập 25 đề thi thử Đại học Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2011 của BGD&ĐT C. Cã thÓ c¨n cø vµo quang phæ v¹ch hÊp thô ®Ó nhËn biÕt sù cã mÆt cña nguyªn tè cã trong hçn hîp hay hîp chÊt. D. H×nh ¶nh quang phæ v¹ch hÊp thô thu ®îc lµ nh nhau víi mäi chÊt. C©u47. Trong thÝ nghiÖm I©ng vÒ giao thoa ¸nh s¸ng tr¾ng cã bíc sãng tõ 0,4  m ®Õn 0,76  m bÒ réng cña quang phæ bËc 3 lµ 2,16mm vµ kho¶ng c¸ch tõ hai khe S1S2 ®Õn mµn lµ 1,9m. T×m kho¶ng c¸ch gi÷a 2 khe S1S2. A. 0,95mm B. 0,9mm C. 0,75mm D. 1,2mm C©u48. Trong thÝ nghiÖm giao thoa ¸nh s¸ng víi khe I©ng. C¸c khe S 1S2 ®îc chiÕu b»ng ¸nh s¸ng ®¬n s¾c kho¶ng c¸ch gi÷a hai khe lµ 2mm, kho¶ng c¸ch gi÷a hai khe vµ mµn ¶nh lµ 4m. §Æt sau khe S1 mét b¶n máng ph¼ng cã mÆt song song dµy 5  m thÊy hÖ v©n dêi mµn ®i mét kho¶ng 6mm. ChiÕt suÊt cña chÊt lµm b¶n mÆt lµ. A. 1,4 B. 1,5 C. 1,6 D. 1,65 C©u49. Tõ h×nh tr×nh bµy ®Þnh luËt khóc x¹ ¸nh s¸ng khi ¸nh s¸ng truyÒn tõ m«i trêng 1 sang m«i trêng 2. KÕt luËn nµo sau ®©y lµ ®óng. A. v1 = v2, f 1 < f2, 1  2 B. v 1 < v2, f1 = f2, f1 = f2, 1  2 D. v1 > v2, f 1 < f2, 1  2 C. v1 > v2, 1 2 C©u50. Trong thÝ nghiÖm giao thoa ¸nh s¸ng b»ng hai g¬ng Frexnel, gãc gi÷a hai g¬ng lµ (   ) , khi  t¨ng th× h×nh ¶nh giao thoa trªn mµn ¶nh (E) thay ®æi nh thÕ nµo? A.Kho¶ng v©n i kh«ng thay ®æi v× a kh«ng thay ®æi. B. Kho¶ng v©n i t¨ng lªn v× a gi¶m ®i. C. Kho¶ng v©n i t¨ng lªn v× a t¨ng lªn. D. Kho¶ng v©n i gi¶m v× a t¨ng lªn ******************** HẾT ******************** Trêng ®hsp hµ néi ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 3 Khèi thpt chuyªn m«n vËt lý ( Thêi gian lµm bµi 90ph) a. phÇn chung cho c¸c thÝ sinh ( 40 c©u) C©u 1: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y vÒ ®Æc ®iÓm cña tia R¬nghen lµ kh«ng ®óng? A. cã kh¶ n¨ng ®©m xuyªn m¹nh. B. t¸c dông m¹nh lªn kÝnh ¶nh. C. cã thÓ ®i qua líp ch× dµy vµi xentimet (cm). D. cã kh¶ n¨ng lµm ion hãa kh«ng khÝ vµ lµm ph¸t quang mét sè chÊt. Năm học 2010-2011 C©u 2: Con l¾c lß xo gåm mét hßn bi cã khèi lîng 400 g vµ mét lß xo cã ®é cøng 80 N/m. Hßn bi dao ®éng ®iÒu hßa trªn quü ®¹o lµ mét ®o¹n th¼ng dµi 10 cm. tèc ®é cña hßn bi khi qua vÞ trÝ can b»ng lµ A.1,41 m/s. B. 2,00 m/s. C. 0,25 m/s. D. 0,71 m/ s. C©u 3: §Ó duy tr× dao ®éng cho mét c¬ hÖ mµ kh«ng lµm thay ®æi chu k× riªng cña nã, ta ph¶i A. t¸c dông vµo vËt dao ®éng mét ngo¹i lùc kh«ng thay ®æi theo thêi gian. B. t¸c dông vµo vËt dao ®éng mét ngo¹i lùc biÕn thiªn tuÇn hoµn theo thêi gian. C. lµm nh½n, b«i tr¬n ®Ó gi¶m ma s¸t. D. t¸c dông ngo¹i lùc vµo vËt dao ®éng cïng chiÒu víi chuyÓn ®éng trong mét phÇn cña tõng chu k×. C©u 4: M¹ch ®iÖn R1 , L1, C1 cã tÇn sè céng hëng f1. M¹ch ®iÖn R2 , L2 , C2 cã tÇn sè céng hëng f2. BiÕt f2 = f1. M¾c nèi tiÕp hai m¹ch ®ã víi nhau th× tÇn sè céng hëng sÏ lµ f. TÇn sè f liªn hÖ víi tÇn sè f1 theo hÖ thøc: A. f = 3f1. B. f = 2f1. C. f = 1,5 f1. D. f = f1. C©u 5: Cho h»ng sè Pl¨ng h = 6,625.10-34(Js); vËn tèc ¸nh s¸ng trong ch©n kh«ng c= 3.108( m/s). N¨ng lîng cña photon øng víi ¸nh s¸ng tÝm cã bíc sãng  0,41m lµ A. 4,85.10 – 19 J. B. 5 eV. C. 4,85.10 – 25 J. D. 2,1 eV. C©u 6: §o¹n m¹ch R , L , C m¾c nèi tiÕp cã R = 40 ;L= 1 H; C= 5 10  3 F. §Æt vµo hai ®Çu m¹ch ®iÖn ¸p 6 u = 120 cos 100  t (V). Cêng ®é dßng ®iÖn tøc thêi trong m¹ch lµ A. i = 1,5cos(100  t+  /4) (A). B. i = 1,5 cos(100  t -  /4) (A). C. i = 3 cos(100  t+  /4) (A). D. i = 3 cos(100  t -  /4) (A). C©u 7: Giíi h¹n quang ®iÖn cña mçi kim lo¹i lµ A. bíc sãng cña ¸nh s¸ng kÝch thÝch. B. bíc sãng giíi h¹n cña ¸nh s¸ng kÝch thÝch cã thÓ g©y ra hiÖn tîng quang ®iÖn. C. c«ng tho¸t electron ë bÒ mÆt kim lo¹i ®ã. D. bíc sãng liªn kÕt víi quang electron. C©u 8: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y vÒ tia tö ngo¹i lµ kh«ng ®óng? A. cã thÓ dïng ®Ó ch÷a bÖnh ung th n«ng. B. t¸c dông lªn kÝnh ¶nh. C. cã t¸c dông sinh häc: diÖt khuÈn, hñy diÖt tÕ bµo. http://www.VNMATH.com Page 10 Tuyển tập 25 đề thi thử Đại học Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2011 của BGD&ĐT D. cã kh¶ n¨ng lµm ion hãa kh«ng khÝ vµ lµm ph¸t quang mét sè chÊt. C©u 9: Trong hiÖn tîng sãng dõng trªn d©y ®µn håi, kho¶ng c¸ch gi÷a ®iÓm nót sãng vµ ®iÓm bông sãng liÒn kÒ lµ A. mét bíc sãng. B. mét phÇn t bíc sãng. B. C. mét nöa bíc sãng. D. hai bíc sãng. C©u 10: Cho hai dao ®éng ®iÒu hßa cïng ph¬ng, cïng tÇn sè: x1 = cos (5  t +  /2) (cm) vµ x2 = cos ( 5  t + 5  /6) (cm) . Ph¬ng tr×nh cña dao ®éng tæng hîp cña hai dao ®éng nãi trªn lµ: A. x = 3 cos ( 5  t +  /3) (cm). B. x = 3 cos ( 5  t + 2  /3) (cm). C. x= 2 cos ( 5  t + 2  /3) (cm). D. x = 4 cos ( 5  t +  /3) (cm) C©u 11: Mét sãng c¬ häc lan truyÒn trªn mét ph¬ng truyÒn sãng. Ph¬ng tr×nh sãng cña mét ®iÓm M trªn ph¬ng truyÒn sãng ®ã lµ: uM = 3sin  t (cm). Ph¬ng tr×nh sãng cña mét ®iÓm N trªn ph¬ng truyÒn sãng ®ã ( MN = 25 cm) lµ: uN = 3 cos (  t +  /4) (cm). Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng? ASãng truyÒn tõ M ®Õn N víi vËn tèc 2m/s. B. Sãng tuyÒn tõ N ®Õn M víi vËn tèc 2m/s. C. Sãng tuyÒn tõ N ®Õn M víi vËn tèc 1m/s. D. Sãng tuyÒn tõ M ®Õn N víi vËn tèc 1m/s. C©u 12: Trong thÝ nghiÖm I©ng ( Young) vÒ giao thoa ¸nh s¸ng, kho¶ng v©n sÏ A. gi¶m ®i khi t¨ng kho¶ng c¸ch gi÷a hai khe. B. t¨ng lªn khi gi¶m kho¶ng c¸ch gi÷a hai khe vµ mµn quan s¸t. C. t¨ng lªn khi t¨ng kho¶ng c¸ch gi÷a hai khe. D. kh«ng thay ®æi khi thay ®æi kho¶ng c¸ch gi÷a hai khe vµ mµn quan s¸t. C©u13: Mét vËt dao ®éng ®iÒu hßa trªn trôc Ox, xung quanh vÞ trÝ c©n b»ng lµ gèc täa ®é. Gia tèc cña vËt phô thuéc vµo li ®é x theo ph¬ng tr×nh: a = -400  2x. sè dao ®éng toµn phÇn vËt thùc hiÖn ®îc trong mçi gi©y lµ A. 20. B. 10. C. 40. D. 5. C©u 14: Hai con l¾c ®¬n, dao ®éng ®iÒu hßa t¹i cïng mét n¬i trªn Tr¸i §Êt, cã n¨ng lîng nh nhau. Qu¶ nÆng cña chóng cã cïng khèi lîng. ChiÒu dµi d©y treo con l¾c thø nhÊt dµi gÊp ®«i chiÒu dµi d©y treo con l¾c thø hai ( l1 = 2l2). Quan hÖ vÒ biªn ®é gãc cña hai con l¾c lµ A.  1 = 2 2 . B.  1 =  2 . C.  1 = 1 2  2 . D.  1 = . C©u 15: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y kh«ng ®óng khi nãi vÒ ®iÖn tõ trêng? Năm học 2010-2011 2 A. NÕu t¹i mét n¬i cã mét tõ trêng biÕn thiªn theo thêi gian th× t¹i n¬i ®ã xuÊt hiÖn mét ®iÖn trêng xo¸y. B. NÕu t¹i mét n¬i cã mét ®iÖn trêng kh«ng ®Òu th× t¹i n¬i ®ã xuÊt hiÖn mét tõ trêng xo¸y. C. §iÖn trêng vµ tõ trêng lµ hai mÆt thÓ hiÖn kh¸c nhau cña mét lo¹i trêng duy nhÊt gäi lµ ®iÖn tõ trêng. D. §iÖn tõ trêng xuÊt hiÖn xung quanh mét chç cã tia löa ®iÖn . C©u 16: Mét m¹ch dao ®éng gåm cuén d©y thuÇn c¶m L vµ tô ®iÖn C. NÕu gäi I0 lµ dßng ®iÖn cùc ®¹i trong m¹ch th× hÖ thøc liªn hÖ gi÷a ®iÖn tÝch cùc ®¹i trªn b¶n tô ®iÖn Q0 vµ I0 lµ A.Q0 = CL  I0 . B. Q0 = I0. C. Q0 = C I0 . L D. Q0 = 1 I0 LC C©u 17: Mét m¸y biÕn ¸p lÝ tëng cã cuén s¬ cÊp gåm 2000 vßng vµ cuén thø cÊp gåm 100 vßng. §iÖn ¸p vµ cêng ®é ë m¹ch s¬ cÊp lµ 220 V; 0,8 A. §iÖn ¸p vµ cêng ®é ë cuén thø cÊp lµ A. 11 V; 0,04 A. B. 1100 V; 0,04 A. C. 11 V; 16 A. D. 22 V; 16 A C©u 18: M¹ch RLC m¾c nèi tiÕp cã R = 100 (  ); L = 1 /  (H); C = 10  4 (F). §Æt vµo hai ®Çu ®Çu ®o¹n m¹ch mét hiÖu ®iÖn thÕ xoay 2 chiÒu uAB = 120 sin (  t) (V), trong ®ã tÇn sè gãc  thay ®æi ®îc.§Ó c«ng suÊt tiªu thô ®iÖn cña ®o¹n m¹ch cùc ®¹i th× tÇn sè gãc  nhËn gi¸ trÞ A.100  (rad/s) . B. 100 (rad/s) . C. 120  (rad/s) . D. 100  (rad/s) C©u 19: Trong c¸ch m¾c dßng ®iÖn xoay chiÒu ba pha ®èi xøng theo h×nh tam gi¸c . Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng ? A. Dßng ®iÖn trong mçi pha b»ng dßng ®iÖn trong mçi d©y pha. B. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu mét pha b»ng hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai pha. C. C«ng suÊt tiªu thô trªn mçi pha ®Òu b»ng nhau. D. C«ng suÊt cña ba pha b»ng ba lÇn c«ng suÊt mçi pha. C©u 20: Mét con l¾c lß xo ë c¸ch vÞ trÝ c©n b»ng 4 cm th× cã tèc ®é b»ng kh«ng vµ lß xo kh«ng biÕn d¹ng. Cho g = 9,8 m/s2. TrÞ sè ®óng cña tèc ®é t¹i vÞ trÝ c©n b»ng lµ ( lÊy tíi ba ch÷ sè cã nghÜa) A. 0,626 m/s. B. 6,26 cm/s. C. 6,26 m/s. D. 0,633 m/s. C©u 21: M¹ch ®iÖn xoay chiÒu gåm ®iÖn trë thuÇn R =30(  )m¾c nèi tiÕp víi cuén d©y.§Æt vµo hai ®Çu m¹ch mét hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu u = U sin(100  t)(V).HiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông ë hai ®Çu cuén d©y lµ Ud = 60 V. Dßng ®iÖn trong m¹ch lÖch pha  /6 so víi u vµ lÖch pha  /3 so víi ud. HiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông ë hai ®Çu m¹ch ( U ) cã gi¸ trÞ http://www.VNMATH.com Page 11 Tuyển tập 25 đề thi thử Đại học Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2011 của BGD&ĐT A. 60 (V). B. 120 (V). C. 90 (V). D. 60 (V). C©u 22: Mét ®Ìn ®iÖn cã ghi 110 V- 100 W m¾c nèi tiÕp víi mét ®iÖn trë R vµo mét m¹ch ®iÖn xoay chiÒu cã U = 220 cos(100  t) (V). §Ó ®Ìn s¸ng b×nh thêng, ®iÖn trë R ph¶i cã gi¸ trÞ A. 121  . B. 1210  . C. 110  . D. 100 . 11 C©u 23: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y vÒ tia hång ngo¹i lµ kh«ng ®óng? A. Tia hång ngo¹i do c¸c vËt nung nãng ph¸t ra. B. Tia hång ngo¹i lµm ph¸t quang mét sè chÊt khÝ. C. T¸c dông næi bËt nhÊt cña tia hång ngo¹i lµ t¸c dông nhiÖt. D. Tia hång ngo¹i cã tÇn sè nhá h¬n 4. 1014 Hz. C©u 24: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng khi nãi vÒ sãng? A. Nh÷ng ®iÓm c¸ch nhau mét bíc sãng th× dao ®éng cïng pha. B. Nh÷ng ®iÓm n»m trªn ph¬ng truyÒn sãng vµ c¸ch nhau mét sè nguyªn lÇn bíc sãng th× dao ®éng cïng pha. C. Nh÷ng ®iÓm c¸ch nhau nöa bíc sãng th× dao ®éng ngîc pha. D. Nh÷ng ®iÓm c¸ch nhau mét sè nguyªn lÎ nöa bíc sãng th× dao ®éng ngîc pha. C©u 25: §é to cña ©m thanh ®îc ®Æc trng b»ng A. cêng ®é ©m. B. møc ¸p su¸t ©m thanh. C. møc cêng ®é ©m thanh. D. biªn ®é dao ®éng cña ©m thanh. C©u 26: Trong thÝ nghiÖm I©ng ( Young) vÒ giao thoa ¸nh s¸ng, ngêi ta ®o ®îc kho¶ng c¸ch ng¾n nhÊt gi÷a v©n tèi thø 3 vµ v©n s¸ng bËc 7 lµ 5,0 mm. Kho¶ng c¸ch tõ hai khe ®Õn mµn quan s¸t lµ 2,0 m. kho¶ng c¸ch gi÷a hai khe lµ 1,0 mm. Bíc sãng ¸nh s¸ng ®¬n s¾c dïng trong thÝ nghiÖm lµ A. 0,60 m . B. 0,50 m . C. 0,71 m . D.  m 0,56 C©u 27: Gãc chiÕt quang cña l¨ng kÝnh b»ng 60. ChiÕu mét tia s¸ng tr¾ng vµo mÆt bªn cña l¨ng kÝnh theo ph¬ng vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng ph©n gi¸c cña gãc chiÕt quang. §Æt mét mµn quan s¸t, sau l¨ng kÝnh, song song víi mÆt ph¼ng ph©n gi¸c cña gãc chiÕt quang cña l¨ng kÝnh vµ c¸ch mÆt nµy 2m. ChiÕt suÊt cña l¨ng kÝnh ®èi víi tia ®á lµ n® = 1,50 vµ ®èi víi tia tÝm lµ nt = 1,56. §é réng cña quang phæ liªn tôc trªn mµn quan s¸t b»ng A. 6,28 mm. B. 12,57 mm. C. 9,30 mm. D. 15,42 mm. C©u 28: Gäi B0 lµ c¶m øng tõ cùc ®¹i cña mét trong ba cuén d©y ë stato cña ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha. C¶m øng tõ tæng hîp cña tõ trêng quay t¹i t©m stato cã trÞ sè b»ng Năm học 2010-2011 A. B = 3B0. B. B = 1,5B0. C. B = B0. D. B = 0,5B0. C©u 29: HiÖn tîng quang ®iÖn ngoµi lµ hiÖn tîng A. electron bøt ra khái bÒ mÆt kim lo¹i khi bÞ ion ®Ëp vµo kim lo¹i. B. electron bøt ra khái bÒ mÆt kim lo¹i khi kim lo¹i bÞ nung nãng. C. electron bøt ra khái nguyªn tö khi nguyªn tö va ch¹m víi nguyªn tö kh¸c. D. electron bøt ra khái bÒ mÆt kim lo¹i khi chiÕu ¸nh s¸ng thÝch hîp vµo bÒ mÆt kim lo¹i. C©u 30: Cho h»ng sè Pl¨ng h = 6,625.10 – 34 (Js), vËn tèc ¸nh s¸ng trong ch©n kh«ng c = 3.108 (m/s), ®é lín ®iÖn tÝch cña electron lµ e= 1,6.10 – 19 C. C«ng tho¸t electron cña nh«m lµ 3,45 eV. §Ó xÈy ra hiÖn tîng quang ®iÖn nhÊt thiÕt ph¶i chiÕu vµo bÒ mÆt nh«m ¸nh s¸ng cã bíc sãng tháa m·n A.  <0,26 m B.  >0,36 m C.  0,36 m D.   m =0,36 C©u 31: Con l¾c lß xo ®Æt n»m ngang, gåm vËt nÆng cã khèi lîng 500 g vµ mét lß xo nhÑ cã ®é cøng 100 N/m, dao ®éng ®iÒu hßa. Trong qu¸ tr×nh dao ®éng chiÒu dµi cña lß xo biÕn thiªn tõ 22 cm ®Õn 30 cm.C¬ n¨ng cña con l¾c lµ: A. 0,16 J. B. 0,08 J. C. 80 J. D. 0,4 J. C©u 32: HiÖn tîng quang dÉn lµ A. hiÖn tîng mét chÊt bÞ ph¸t quang khi bÞ chiÕu ¸nh s¸ng vµo. B. hiÖn tîng mét chÊt bÞ nãng lªn khi chiÕu ¸nh s¸ng vµo. C. hiÖn tîng gi¶m ®iÖn trë cña chÊt b¸n dÉn khi chiÕu ¸nh s¸ng vµo. D. sù truyÒn sãng ¸nh s¸ng b»ng sîi c¸p quang. C©u 33: Mét m¹ch ®iÖn gåm c¸c phÇn tö ®iÖn trë thuÇn R, cuén thuÇn c¶m L vµ tô ®iÖn C m¾c nèi tiÕp. §Æt vµo m¹ch ®iÖn mét hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu æn ®Þnh. HiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông trªn mçi phÇn tö ®Òu b»ng nhau vµ b»ng200V. NÕu lµm ng¾n m¹ch tô ®iÖn (nèi t¾t hai b¶n cùc cña nã) th× hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông trªn ®iÖn trë thuÇn R sÏ b»ng A.100 V. B. 200 V. C. 200 V. D. 100 V. C©u 34: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng khi nãi vÒ hiÖn tîng quang – ph¸t quang? A. HiÖn tîng quang – ph¸t quang lµ hiÖn tîng mét sè chÊt ph¸t s¸ng khi bÞ nung nãng. B. Huúnh quang lµ sù ph¸t quang cña chÊt r¾n, ¸nh s¸ng ph¸t quang cã thÓ kÐo dµi mét kho¶ng thêi gian nµo ®ã sau khi t¾t ¸nh s¸ng kÝch thÝch. C. ¸nh s¸ng ph¸t quang cã tÇn sè lín h¬n ¸nh s¸ng kÝch thÝch. D. Sù ph¸t s¸ng cña ®Ìn èng lµ hiÖn tîng quang – ph¸t quang. C©u 35: Trong mét m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu 3 pha, khi suÊt ®iÖn ®éng ë mét pha ®¹t gi¸ trÞ cùc ®¹i e1 = E0 th× c¸c suÊt ®iÖn ®éng ë c¸c pha kia ®¹t c¸c gi¸ trÞ http://www.VNMATH.com Page 12 Tuyển tập 25 đề thi thử Đại học  e2     e3     A. D. E0 2 E0 2 B.  e    2  e  3   3E 0 2 3E 0 2 Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2011 của BGD&ĐT C. E0  e2    2  e3  E 0   2 E0  e    2 2  E0 e   3   2 C©u 36: Mét m¹ch dao ®éng gåm mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung 4200 pF vµ mét cuén c¶m cã ®é tù c¶m c¶m 275  H, ®iÖn trë thuÇn 0,5  . §Ó duy tr× dao ®éng trong m¹ch víi hiÖu ®iÖn thÕ cùc ®¹i trªn tô lµ 6 V th× ph¶i cung cÊp cho m¹ch mét c«ng suÊt lµ A. 549,8  W. B. 274,9  W. C. 137,5 8  W. D. 2,15 mW. C©u 37: Mét vËt dao ®éng ®iÒu hßa víi biªn ®é A vµ tÇn sè f. Thêi gian ng¾n nhÊt ®Ó vËt ®i ®îc qu·ng ®êng cã ®é dµi A lµ 1 1 1 f A. . B. . C. . D. . 6f 4f 3f 4 C©u 38: N¨ng lîng  cña photon ¸nh s¸ng cã bíc sãng  ®îc tÝnh theo c«ng thøc ( víi h lµ h»ng sè Pl¨ng, cßn c lµ vËn tèc ¸nh s¸ng trong ch©n kh«ng) A.    = h . c B.   h . c C.   hc .  D. c . h C©u 39:T¹i 2 ®iÓm O1 , O2 c¸ch nhau 48 cm trªn mÆt chÊt láng cã 2 nguån ph¸t sãng dao ®éng theo ph¬ng th¼ng ®øng víi ph¬ng tr×nh: u1 = 5cos( 100  t) (mm) ; u2 = 5cos(100  t +  /2) (mm). VËn tèc truyÒn sãng trªn mÆt chÊt láng lµ 2 m/s. Coi biªn ®é sãng kh«ng ®æi trong qu¸ tr×nh truyÒn sãng. Sè ®iÓm trªn ®o¹n O1O2 dao ®éng víi biªn ®é cùc ®¹i ( kh«ng kÓ O1;O2) lµ A. 23. B. 24. C.25. D. 26. C©u 40: Trong m¹ch ®iÖn xoay chiÒu, hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch vµ cêng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lÇn lît lµ u = 100 sin 100  t (V) vµ i = 6 sin(100  t +  /3) (A) . C«ng suÊt tiªu thô trong m¹ch lµ A. 600 W. B. 300W. C. 150 W. D. 75 W. B.phÇn dµnh cho thÝ sinh häc ch¬ng tr×nh n©ng cao ( gåm 10 c©u, tõ c©u 41 ®Õn c©u 50): C©u41: Mét vËt r¾n cã khèi lîng 10 kg quay quanh mét trôc cè ®Þnh víi gia tèc gãc 0,2 rad/s2 . M« men qu¸n tÝnh cña vËt r¾n víi trôc quay lµ 15 kgm2. M« men lùc t¸c dông vµo vËt lµ A. 75 Nm. B. 2 Nm. C. 3 Nm. D. 30 Nm. Năm học 2010-2011 C©u42: ChiÕu mét chïm s¸ng ®¬n s¾c cã bíc sãng  = 0,300  m vµo catot cña mét tÕ bµo quang ®iÖn. C«ng tho¸t electron cña kim lo¹i dïng lµm catot lµ A = 2,5 eV. VËn tèc lín nhÊt cña quang electron b¾n ra khái catot lµ A. 7,6.106 (m/s). B. 7,6.105 (m/s). C. 4,5.106 (m/s). D. 4,5.105 (m/s). C©u 43: Mét b¸nh ®µ quay nhanh dÇn ®Òu tõ tr¹ng th¸i nghØ, sau khi quay ®îc 500 rad th× cã vËn tèc gãc 20 rad/s. Gia tèc gãc cña b¸nh ®µ ®ã lµ A. 0,8 rad/s2. B. 0,2 rad/s2. C. 0,3 rad/s2. D. 0,4 2 rad/s C©u 44: Dßng quang ®iÖn b·o hßa ch¹y qua tÕ bµo quang ®iÖn lµ 3,2 mA. BiÕt ®é lín ®iÖn tÝch cña electron lµ e = 1,6.10 – 19 C. Sè electron quang ®iÖn ®îc gi¶i phãng ra khái catot trong mçi gi©y lµ A. 2.1016. B. 5,12.1016. C. 2.1017. D. 3,2.1016. C©u 45: Momen ®éng lîng cña mét vËt r¾n quay quanh mét trôc cè ®Þnh sÏ A. kh«ng ®æi khi hîp lùc t¸c dông lªn vËt b»ng kh«ng. B. B. lu«n lu«n thay ®æi. C. thay ®æi khi cã momen ngo¹i lùc t¸c dông. D. thay ®æi khi cã ngo¹i lùc t¸c dông. C©u 46: Trong quang phæ v¹ch cña nguyªn tö hi®ro, ba v¹ch quang phæ ®Çu tiªn trong d·y Lai man cã bíc sãng lÇn lît lµ  1 = 121,6 nm;  2 = 102,6 nm;  3 = 97,3 nm. Bíc sãng cña hai v¹ch ®Çu tiªn trong d·y Ban me lµ A. 686,6 nm vµ 447,4 nm. B. 660,3 nm vµ 440,2 nm. C. 624,6nm vµ 422,5 nm. D. 656,6 nm vµ 486,9 nm. C©u 47: Mét con l¾c vËt lÝ cã m« men qu¸n tÝnh ®èi víi trôc quay lµ 3 kgm2, cã kho¶ng c¸ch tõ träng t©m ®Õn trôc quay lµ 0,2 m, dao ®éng t¹i n¬i cã gia tèc r¬i tù do g =  2 m/s2 víi chu k× riªng lµ 2,0 s. Khèi l¬ng cña con l¾c lµ A. 10 kg. B. 15 kg. C. 20 kg. D. 12,5 kg. C©u 48: TiÕng cßi cña mét « t« cã tÇn sè 960 Hz. ¤ t« ®i trªn ®êng víi vËn tèc 72 km/h. BiÕt vËn tèc truyÒn ©m trong kh«ng khÝ lµ 340 m/s. TÇn sè cña tiÕng cßi « t« mµ mét ngêi ®øng c¹nh ®êng nghe thÊy khi « t« tiÕn l¹i gÇn anh ta lµ A. 1020 Hz. B. 1016,5 Hz. C. 1218 Hz. D. 903,5 Hz. C©u 49: C«ng tho¸t electron cña mét kim lo¹i lµ 2,4 eV. NÕu chiÕu ®ång thêi hai bøc x¹ cã tÇn sè f1 = 1015 Hz vµ f2 = 1,5.1015 Hz vµo tÊm kim lo¹i ®ã http://www.VNMATH.com Page 13 Tuyển tập 25 đề thi thử Đại học Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2011 của BGD&ĐT ®Æt c« lËp th× ®iÖn thÕ lín nhÊt cña tÊm kim ®ã lµ: ( cho h= 6,625.10 – 34 Js; c= 3.108 m/s; |e|= 1,6.10 – 19 C ) A. 1,74 V. B. 3,81 V. C. 5,55 V. D. 2,78 V. C©u 50: Mét vËt r¾n cã m« men qu¸n tÝnh ®èi víi mét trôc quay cè ®Þnh lµ 1,5 kgm2 . §éng n¨ng quay cña vËt lµ 300J. VËn tèc gãc cña vËt cã gi¸ trÞ A. 20 rad/s. B. 10 rad/s. C. 20 rad/s. D. 10 rad/s. B. phÇn dµnh cho thÝ sinh häc ch¬ng tr×nh c¬ b¶n( gåm 10 c©u, tõ c©u 51 ®Õn c©u 60). C©u51: Trong thÝ nghiÖm I©ng ( Young) vÒ giao thoa ¸nh s¸ng, kho¶ng c¸ch gi÷a hai khe lµ 1,2 nm. Kho¶ng c¸ch tõ hai khe ®Õn mµn quan s¸t lµ 2,0 m. ChiÕu vµo hai khe ®ång thêi hai bøc x¹ ®¬n s¾c  1 = 0,45  m vµ  2 = 0,60  m. Kho¶ng c¸ch ng¾n nhÊt gi÷a hai v©n s¸ng cã cïng mµu so víi v©n s¸ng trung t©m lµ A. 3 mm. B. 2,4 mm. C. 4 mm. D. 4,8 mm. C©u 52: Cho h»ng sè Pl¨ng h= 6,625.10 - 34 (Js); vËn tèc ¸nh s¸ng trong ch©n kh«ng c = 3.108 (m/s). ChiÕu mét chïm s¸ng ®¬n s¾c cã bíc sãng  =0,400  m vµo catot cña mét tÕ bµo quang ®iÖn. C«ng suÊt ¸nh s¸ng mµ catot nhËn ®îc lµ P = 20 mW. Sè photon tíi ®Ëp vµo catot trong mçi gi©y lµ A. 8,050.1016 h¹t. B. 2,012.10 17 h¹t. 16 C. 2,012.10 h¹t. D. 4,025.10 16 h¹t. C©u 53: Ph¸t biÎu nµo sau ®ay lµ ®óng? A. HiÖn tîng ®iÖn trë cña chÊt b¸n dÉn gi¶m khi bÞ nung nãng gäi lµ hiÖn tîng quang dÉn. B. HiÖn tîng quang dÉn lµ hiÖn tîng dÉn ®iÖn b»ng c¸p quang. C. Pin quang ®iÖn lµ thiÕt bÞ thu nhiÖt cña ¸nh s¸ng mÆt trêi. D. HiÖn tîng ¸nh s¸ng gi¶i phãng c¸c electron liªn kÕt ®Ó cho chóng trë thµnh c¸c electron dÉn gäi lµ hiÖn tîng quang ®iÖn trong. C©u 54: Bé phËn nµo díi ®©y kh«ng cã trong s¬ ®å khèi cña m¸y thu v« tuyÕn ®iÖn? A. loa. B. m¹ch t¸ch sãng. C. m¹ch biÕn ®iÖu. D. m¹ch khuyÕch ®¹i. C©u 55: Tia hång ngo¹i vµ tia tö ngo¹i: A. cã b¶n chÊt kh¸c nhau. B. tÇn sè cña tia hång ngo¹i lu«n lín h¬n tÇn sè cña tia tö ngo¹i. C. chØ cã tia hång ngo¹i lµ cã t¸c dông nhiÖt, cßn tö ngo¹i th× kh«ng. D. tia hång ngo¹i dÔ quan s¸t giao thoa h¬n tia tö ngo¹i. C©u 56: Mét photon cã n¨ng lîng 1,79 ev bay qua hai nguyªn tö cã møc kÝch thÝch 1,79 eV, n»m trªn cïng ph¬ng cña photon tíi. C¸c nguyªn tö nµy cã thÓ ë tr¹ng th¸i c¬ b¶n hoÆc tr¹ng th¸i kÝch thÝch. Gäi x lµ sè photon cã thÓ thu ®îc sau ®ã,theo ph¬ng cña photon tíi. H·y chØ ra ®¸p sè sai? A. x=3. B. x= 2. C. x=1. D. x=0. Năm học 2010-2011 C©u 57: Cho h»ng sè Pl¨ng h= 6,625.10 - 34 (Js); vËn tèc ¸nh s¸ng trong ch©n kh«ng c = 3.108 (m/s);|e|=1,6.10 -19 C. §Ó ion hãa nguyªn tö hi®ro, ngêi ta cÇn mét n¨ng lîng lµ 13,6 eV. Bíc sãng ng¾n nhÊt cña v¹ch quang phæ cã thÓ cã ®îc trong quang phæ hi®ro lµ A. 91 nm. B.112nm. C. 0,91  m. D.  0,071 m. C©u 58: Mét chÊt ph¸t quang cã kh¶ n¨ng ph¸t ra ¸nh s¸ng mµu lôc khi ®îc kÝch thÝch ph¸t s¸ng. khi chiÕu vµo chÊt ®ã ¸nh s¸ng ®¬n s¾c nµo díi ®©y th× nã sÏ ph¸t quang? A. lôc. B. vµng. C. lam. D. da cam. C©u 59: Dông cô nµo díi ®©y ®îc chÕ t¹o kh«ng dùa trªn hiÖn tîng quang ®iÖn trong? A. quang ®iÖn trë. B. pin quang ®iÖn. C. tÕ bµo quang ®iÖn ch©n kh«ng. D. pin mÆt trêi. C©u 60: ChiÕu mét bøc x¹ ®¬n s¾c cã bíc sãng  = 0,66  m tõ kh«ng khÝ vµo thñy tinh cã chiÕt suÊt øng víi bøc x¹ ®ã b»ng 1,50. Trong thñy tinh bøc x¹ ®ã cã bíc sãng A. 0,40  m. B. 0,66  m. C. 0,44  m. D. 0,99  m. ******************** HẾT ******************** BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 4 TRƯỜNG THPT DIỄN CHÂU Thời gian: 90 phút. Câu 1. Một đoạn mạch gồm cuộn dây thuần cảm, có độ tự cảm với một tụ điện có điện dung C 1 L ( H ) , mắc nối tiếp 10 1 3 10 ( F ) và một điện trở R. Hiệu điện thế hai đầu đoạn 5 mạch u 100sin  100 t  (V ) . Tính điện trở R và công suất trên đoạn mạch, biết tổng trở Z 50 A. 20 ; 40W B. 30 ; 60W của đoạn mạch C. 30 ; 120W D. 10 ; 40W Câu 2. Những hiện tượng nào sau đây chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng ? A. Hiện tượng phản xạ ánh sáng B. Hiện tượng quang điện C. Hiện tượng hấp thụ ánh sáng D. Hiện tượng giao thoa ánh sáng Câu 3. Công thoát của nhôm bằng bao nhiêu, biết rằng khi chiếu bức xạ có bước sóng 0,18 m thì động năng ban đầu cực đại của êlectron quang điện bằng 3,2eV ? A. 3,7eV B. 6,9eV C. 3,2eV D. 2,6eV Câu 4. Kết luận nào sau đây không đúng ? Đối với mỗi chất điểm dao động cơ điều hòa với tần số f thì A. vận tốc biến thiên điều hòa với tần số f. B. gia tốc biến thiên điều hòa với tần số f. C. động năng biến thiên điều hòa với tần số f. http://www.VNMATH.com Page 14 Tuyển tập 25 đề thi thử Đại học Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2011 của BGD&ĐT D. thế năng biến thiên điều hòa với tần số 2f. Câu 5. Mạch dao động chọn sóng của một máy thu gồm một cuộn dây thuần cảm L bằng 0,5mH và tụ điện có điện dung biến đổi được từ 20pF đến 500pF. Máy thu có thể bắt được tất cả các sóng vô tuyến điện có giải sóng nằm trong khoảng nào ? A. 188,4m 942m B. 18,85m 188m C. 600m 1680m D.100m 500m Câu 6. Chiếu bức xạ có bước sóng  vào bề mặt một kim loại có công thoát êlectron bằng Câu 11. Ánh sáng vàng trong chân không có bước sóng là 589nm. Vận tốc của ánh sáng vàng trong một loại thủy tinh là 1,98.108 m / s . Bước sóng của ánh sáng vàng trong thủy tinh đó là: A. 0,589 m B. 0,389 m C. 982nm D. 458nm Câu 12. Vạch thứ nhất và vạch thứ tư của dãy Banme trong quang phổ của nguyên tử hyđrô có bước sóng lần lượt là 1 656,3nm và 2 410, 2nm . Bước sóng của vạch thứ ba trong dãy Pasen là A. 0,9863nm B. 182, 6  m C. 0, 0986  m D. 1094nm  A 2eV . Hứng chùm êlectron quang điện bứt ra cho bay vào một từ trường đều B với B 10 4 T , theo phương vuông góc với đường cảm ứng từ. Biết bán kính cực đại của quỹ đạo các êlectron quang điện bằng 23,32mm. Bước sóng  của bức xạ được chiếu là bao nhiêu ? A. 0, 75 m B. 0,6  m C. 0,5 m D. 0, 46  m Câu 7. Một vật nhỏ khối lượng m 200 g được treo vào một lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng k 80 N / m . Kích thích để con lắc dao động điều hòa (bỏ qua các lực ma sát) với cơ năng bằng 6, 4.10  2 J . Gia tốc cực đại và vận tốc cực đại của vật lần lượt là 16cm / s 2 ;16m / s C. 0,8cm / s 2 ;16m / s Câu 13. Trong một đoạn mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp, biết điện trở thuần cảm kháng Z L 0 , dung kháng Z C 0 . Phát biểu nào sau đây đúng ? A. Cường độ hiệu dụng của dòng điện qua các phần tử R,L,C luôn bằng nhau nhưng cường độ tức thời thì chắc đã bằng nhau. B. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch luôn bằng tổng hiệu điện thế hiệu dụng trên từng phần tử. C. Hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu đoạn mạch luôn bằng tổng hiệu điện thế tức thời trên từng phần tử. D. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế tức thời luôn khác pha nhau. 3, 2cm / s 2 ;0,8m / s D. 16cm / s 2 ;80cm / s A. B. Câu 8. Một mạch dao động điện từ LC, gồm cuộn dây có lõi sắt từ, ban đầu tụ điện được tích một lượng điện tích Q0 nào đó, rồi cho dao động tự do. Dao động của dòng điện trong mạch là dao động tắt dần vì A. bức xạ sóng điện từ B. tỏa nhiệt do điện trở thuần của dây dẫn C. do dòng Fucô trong lõi của cuộn dây D. do cả ba nguyên nhân trên Câu 9. Sự phụ thuộc của cảm kháng Z L của cuộn dây vào tần số f của dòng điện xoay chiều được diễn tả bằng đồ thị nào trên hình dưới đây ? A. B. C. D. 0 f 0 f 0 f 0 Câu 10. Phát biểu nào sau đây không đúng ? A. Trong sóng cơ học chỉ có trạng thái dao động, tức là pha dao động được truyền đi, còn bản thân các phần tử môi trường thì dao động tại chỗ. B. Cũng như sóng điện từ, sóng cơ lan truyền được cả trong môi trường vật chất lẫn trong chân không. C. Các điểm trên phương truyền sóng cách nhau một số nguyên lần bước sóng thì dao động cùng pha. D. Bước sóng của sóng cơ do một nguồn phát ra phụ thuộc vào bản chất môi trường, còn chu kỳ thì không. Năm học 2010-2011 Câu 14. Một đoạn mạch gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm một tụ điện có điện dung C và một điện trở 1 L H , mắc nối tiếp với 10 R 40 . Cường độ dòng điện chạy quađoạn mạch i 2sin  100 t  A . Tính điện dung C của tụ điện và công suất trên đoạn mạch, biết Z 50 . 4 A. mF ; 80W  10 3 C. F ; 120W 2 tổng trở của đoạn mạch ZL ZL ZL ZL R0 , f 1 mF ; 80W 4 10 3 D. F ; 40W 4 B. Câu 15. Một nguồn O dao động với tần số f 25 Hz tạo ra sóng trên mặt nước. Biết khoảng cách giữa 11 gợn lồi liên tiếp là 1m. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước bằng: A. 25cm/s B. 50cm/s C. 1,50m/s D. 2,5m/s Câu 16. Kết luận nào sau đây đúng ? Cuộn dây thuần cảm A. không có tác dụng cản trở dòng điện xoay chiều. B. cản trở dòng điện xoay chiều đi qua và tần số dòng điện xoay chiều càng lớn thì nó cản trở càng mạnh. C. cản trở dòng điện xoay chiều đi qua và tần số dòng điện xoay chiều càng nhỏ thì nó cản trở càng mạnh. D. độ tự cảm của cuộn dây càng lớn và tần số dòng điện xoay chiều càng lớn thì năng lượng tiêu hao trên cuộn dây càng lớn Câu 17. Một vật tham gia vào hai dao động điều hòa có cùng tần số thì A. chuyển động tổng hợp của vật là một dao động tuần hoàn cùng tần số. http://www.VNMATH.com Page 15 Tuyển tập 25 đề thi thử Đại học Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2011 của BGD&ĐT B. chuyển động tổng hợp của vật là một dao động điều hòa cùng tần số. C. chuyển động tổng hợp của vật là một dao động điều hòa cùng tần số và có biên độ phụ thuộc vào hiệu pha của hai dao động thành phần. D.chuyển động của vật là dao động điều hòa cùng tần số nếu hai dao động thành phần cùng phương Câu 18. Có thể tạo ra dòng điện xoay chiều biến thiên điều hòa theo thời gian trong một khung dây dẫn bằng cách cho khung dây: A. quay đều quanh một trục bất kỳ trong một từ trường đều. B. quay đều quanh một trục vuông góc với đường cảm ứng điện trong một điện trường đều C. chuyển động tịnh tiến trong một từ trường đều. D. quay đều quanh một trục vuông góc với đường cảm ứng từ trong một từ trường đều. Câu 19. Đồ thị dưới đây biểu diễn sự x phụ thuộc của li độ x vào thời gian t của một điểm trên phương truyền sóng của một sóng hình sin. Đoạn R PR trên trục thời gian t biểu thị gì ? 0 t A. Một phần hai chu kỳ P B. Một nửa bước sóng C. Một phần hai tần số D. Hai lần tần số Câu 20. Phát biểu nào sau đây đúng ? A. Chuyển động cơ của một vật, có chu kỳ và tần số xác định, là dao động cơ tuần hoàn. B. Chuyển động cơ tuần hoàn của một vật là dao động cơ điều hòa. C. Đồ thị biểu diễn dao động cơ tuần hoàn luôn là một đường hình sin D. Dao động cơ tuần hoàn là chuyển động cơ tuần hoàn của một vật lập đi lập lại theo thời gian quanh một vị trí cân bằng Câu 21. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng  . Hai khe cách nhau 0,75mm và cách màn 1,5m. Vân tối bậc 2 cách vận sáng bậc 5 cùng phía so với vân sáng trung tâm một đoạn 4,2mm. Bước sóng  bằng 0,50  m C. 0, 60  m D. 0,75 m Câu 22. Một vật nhỏ khối lượng m 400 g được treo vào một lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng k 40 N / m . Đưa vật lên đến vị trí lò xo không biến dạng rồi thả ra nhẹ nhàng để vật dao động. Cho g 10m / s 2 . Chọn gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, chiều dương hướng A. 0, 48 m B. xuống dưới và gốc thời gian khi vật ở vị trí lò xo có ly độ 5cm và vật đang đi lên. Bỏ qua mọi lực cản. Phương trình dao động của vật sẽ là 5   x 5sin  10t   cm 6     C. x 10 cos  10t   cm 3  A.   x 5cos  10t   cm 3    D. x 10sin  10t   cm 3  B. Câu 23. Năng lượng điện từ trong mạch dao động LC là một đại lượng Năm học 2010-2011 A. không thay đổi và tỉ lệ thuận với 1 . LC B. biến đổi theo thời gian theo quy luật hình sin.  C. biến đổi điều hòa theo thời gian với tần số f 1/ 2 LC  D. biến đổi tuyến tính theo thời gian Câu 24. Ký hiệu E, L và I lần lượt là động năng quay, momen động lượng và momen quán tính của một vật. Biểu thức nào sau đây đúng? A. L  2 EI C. E  B. L  EI 1 2 IL 2 D. I 2EL2 l , tại nơi có gia tốc trọng trường bằng g dao động điều hòa với chu kỳ bằng 0,2s. Người ta cắt dây thành hai phần có độ dài là l1 và l2 l  l1 . Con lắc đơn với chiều dài dây bằng l1 có chu kỳ 0,12s. Hỏi chu kỳ của con lắc đơn Câu 25. Một con lắc đơn có chiều dài dây treo với chiều dài dây treo l2 bằng bao nhiêu ? A. 0,08s B. 0,12s C. 0,16s D. 0,32s Câu 26. Một mạch dao động LC có tụ điện với điện dung C = 1  F và tần số dao động riêng là 600Hz. Nếu mắc thêm 1 tụ C’ song song với tụ C thì tần số dao động riêng của mạch là 200Hz. Hãy tìm điện dung của tụ C’: A. 8  F B. 6  F C. 7  F D. 2  F. Câu 27. Một mạch dao động gồm một cuộn dây có độ tự cảm L = 2  H và một tụ điện có tần số dao động riêng 15MHz. Hiệu điện thế cực đại trên tụ điện nếu năng lượng lớn nhất của cuộn cảm là W = 4.10-10J là: A. 4,2(V) B. 3,8(V) C. 3,4(V D. 4,8(V) Câu 28. Điện áp đặt vào hai đầu tụ điện là U = 110 V, tần số f1 = 50Hz. Khi đó dòng điện qua tụ là I1 = 0,2A. Để dòng điện qua tụ là I2 = 0,5 A thì cần tăng hay giảm tần số bao nhiêu lần? A. 5 lần B. 3,5 lần C. 3 lần D. 2,5 lần. Câu 29. Một bếp điện hoạt động ở lưới điện có tần số f = 50Hz. Người ta mắc nối tiếp một cuôn dây thuần cảm với một bếp điện, kết qảu là làm cho công suất của bếp giảm đi và còn lại một nửa công suất ban đầu. Tính độ tự cảm của cuộn dây nếu điện trở của bếp là R = 20  . A. 0,64(H) B. 0,56(H) C. 0,064(H) D. 0,056(H) Câu 30. Điện áp được đưa vào cuộn sơ cấp của một máy biến áp là 220 (V). Số vòng của cuộn sơ cấp và thứ cấp tương ứng là 1100 vòng và 50 vòng. mạch thứ cấp gồm một điện trở thuàn 8  , một cuộn cảm có điện trở 2  và một tụ điện. Khi đó dòng điện chạy qua cuộn sơ cấp là 0,032A. Độ lệch pha giữa điện áp và cường độ dòng điện trong mạch thứ cấp là: A. +  4 B. -  4 C. +   hoặc 4 4 D. +  6 hoặc -  . 6 Câu 31. Trong một thí nghiệm I-âng đối với ánh sáng trắng, khoảng cách giữa hai khe sáng là 0,5mm, D = 3m. Tại vị trí cách vân trung tâm 1 khoảng 2cm có bao nhiêu cực đại của các màu trùng nhau: A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 http://www.VNMATH.com Page 16 Tuyển tập 25 đề thi thử Đại học Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2011 của BGD&ĐT Câu 32.Trong giao thoa với khe Iâng có a = 1,5mm, D = 3m người ta đếm có tất cả 7 vân sáng mà khoảng cách giữa hai vân sáng ngoài cùng là 9mm. Tính bước sóng. A. 0,75  m B. 0,6  m C. 0,55  m D. 0,4  m Câu 33. Một vật cần chuyển động với vận tốc bao nhiêu để chiều dài của vật giảm đi một nửa so với chiều dài riêng của nó. A. 2,61.108m/s B. 2,81.108m/s C. 3,61.108m/s D. 3,61.106m/s Câu 34. Một vật dao động điều hoà với tần số góc 10 5 rad/s. Tại thời điểm t = 0 vật có li độ 15 cm/s. Phương trình dao động của vật là: A. x = 2cos(10 5 t + 2  /3) B. x = 4cos(10 5 t - 2  /3) C. x = 4cos(10 5 t +  /3) D. x = 2cos(10 5 t -  /3) 2cm và có vận tốc v = -20 Câu35. Một vật khối lượng m = 1kg dao động điều hoà theo phương ngang với chu kì 2s. Vật qua vị trí cân bằng với vận tốc 31,3cm/s. Chọn t = 0 là lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Tại thời điểm t = 0,5s thì lục hồi phục lên vật có giá trị bằng bao nhiêu: A. 5N B. 10N C. 1N D. 0,1N Câu 36. Một sợi dây căng ngang AB dài 2m đầu B cố định, đầu A là một nguồn dao động ngang hình sin có chu kì 1/50s. Người ta đếm được từ A đến B có 5 nút A coi là một nút. Nếu muốn dây AB rung thành 2 nút thì tần số dao động là bao nhiêu: A. 5Hz B. 50Hz C. 12,5Hz D. 75Hz Câu 37. Một con lắc đơn dài 25cm, hòn bi có khối lượng 10g mang điện tích 10-4C. Cho g = 10m/s2. Treo con lắc giữa hai bản kim loại song song thẳng đứng cách nhau 20cm. Đặt hai bản dưới hiệu điện thế 1 chiều 80V. Chu kì dao động của con lắc với biên độ nhỏ là: A. 0,91s B. 0,96s C. 0,92s D. 0,58s Câu 38. Một Ôtô khởi hành trên đường nằm ngang với vận tốc 72km/h sau khi chạy nhanh dần đều vượt quãng đường 100m. trần ôtô treo con lắc đơn dài 1m. Cho g = 10m/s2 . Chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn là: A. 0,62s B. 1,62s C. 1,97s D. 1,02s Câu 39. Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà x1 = 2cos(2t+ /3) cm và x2 = 2cos(2t- /6) cm. Phương trình dao động tổng hợp là: 2cos(2t+ /6) cm C.x = 2 cos(2t+ /12) cm A. x = B.x = 2 D.x= 2cos(2t+ /3) cm 2cos(2t- /6) cm Câu 40. Tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số 50Hz.Khi đó hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S trên mặt nước .Tại hai điểm M,N cách nhau 9 cm trên đường thẳng đi qua S luôn dao động cùng pha với nhau. Biết rằng vận tốc thay đổi trong khoảng từ 70cm/s đến 80cm/s. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là: A. 75cm/s B. 80cm/s C. 70cm/s D. 72cm/s Câu 41. Một đĩa mỏng phẳng đồng chất có bán kính 2m có thể quay được xung quanh một trục đi qua tâm và vuông góc với mặt phẳng đĩa. Tác dụng vào đĩa một mômem lực 960Nm không đổi, đĩa chuyển độg quay quanh tục với gia tốc góc 3rad/s 2. Khối lương của đĩa là: A. 960kg B. 240kg C. 160kg D. 80kg Năm học 2010-2011 Câu 42. Một ròng rọc có bán kính 10cm, có mômem quán tính đối với trục là 10-2kg.m2. Ban đầu ròng rọc đang dứng yên, tác dụng vào ròng rọc một lực không đổi 2N tiếp tuyến với vành ngoài của nó. Sau khi vật chịu tác dụng của lực được 3 s thì vận tốc góc của nó là A. 60rad/s B. 40rad/s C. 30rad/s D. 20rad/s Câu 43. Ba chất điểm có khối lượng 5kg, 4kg và 3kg đặt trong hệ toạ độ xOy. Vật 5kg có toạ độ (0; 0), vật 4kg có toạ độ (3; 0) vật 3kg có toạ độ (0;4). Khối tâm của hệ chất điểm có toạ độ: A. (1;2) B. (2;1) C. (0;3) D. (1;1). Câu 44. Một thanh đồng chất dài L dựa vào một bức tường nhẵn thẳng đứng. Hệ số ma sát nghỉ giữa thanh và sàn là 0,4. Góc mà thanh hợp với sàn nhỏ nhất để thanh không trượt là: A. 21,80 B. 38,70 C. 51,30 D. 56,80 Câu 45. Định nghĩa nào sau đây về sóng cơ là đúng nhất ? Sóng cơ là A. những dao động điều hòa lan truyền theo không gian theo thời gian B. những dao động trong môi trường rắn hoặc lỏng lan truyền theo thời gian trong không gian C. quá trình lan truyền của dao động cơ điều hòa trong môi trường đàn hồi D. những dao động cơ học lan truyền theo thời gian trong môi trường vật chất Câu 46. Phát biểu nào sau đây về máy phát điện xoay chiều một pha là sai ? A. Phần cảm hoặc phần ứng có thể là bộ phận đứng yên và được gọi là stato B. Phần cảm hoặc phần ứng có thể là bộ phận chuyển động và được gọi là roto C. Với máy phát điện xoay chiều một pha công suất nhỏ có phần ứng là roto thì phải dùng bộ góp để lấy điện ra mạch ngoài D. Với máy phát điện xoay chiều một pha công suất lớn, phần ứng luôn là roto Câu 47. Trong một thí nghiệm về hiện tượng quang điện, người ta dùng màn chắn tách ra một chùm các êlectron có vận tốc cực đại và hướng nó vào một từ trường đều sao cho vận tốc của các êlectron vuông góc với vectơ cảm ứng từ. Bán kính quỹ đạo của các êlectron tăng khi: A. tăng cường độ ánh sáng kích thích B. giảm cường độ ánh sáng kích thích C. tăng bước sóng của ánh sáng kích thích D. giảm bước sóng của ánh sáng kích thích Câu 48. Trong mạch dao động điện từ tự do, năng lượng điện trường trong tụ điện biến thiên điều hòa với tần số góc: 1 1 C.   2LC D.   2 LC 2LC Câu 49. Ký hiệu  là bước sóng, d1  d 2 là hiệu khoảng cách từ điểm M đến các nguồn sóng cơ kết hợp S1 và S2 trong một môi trường đồng tính, k 0, 1, 2,...... Điểm M sẽ luôn A.  2 LC B.  dao động với biên độ cực đại nếu A. d1  d 2  2k  1  C. d1  d 2  2k  1  nếu hai nguồn dao động ngược pha nhau B. d1  d 2 k D. d1  d 2 k nếu hai nguồn dao động ngược pha nhau Câu 50. Trong trạng thái dừng của nguyên tử thì A. hạt nhân nguyên tử không dao động B. nguyên tử không bức xạ C. êlectron không chuyển động quanh hạt nhân D. êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng với bán kính lớn nhất có thể có http://www.VNMATH.com Page 17 Tuyển tập 25 đề thi thử Đại học Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2011 của BGD&ĐT ******************** HẾT ******************** BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 5 TRƯỜNG THPT NAM ĐÀN 1 (Thời gian làm bài: 90 phút) PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH Câu 1: Tại cùng một nơi, con lắc đơn có chiều dài l1 dao động với tần số 3Hz, con lắc đơn có chiều dài l2 dao động với tần số 4Hz. Con lắc đơn có chiều dài l1 + l2 dao động với tần số nào ? A. 7Hz B. 5Hz C. 2,4Hz D. 1Hz Câu 2: Gia tốc của vật dao động điều hòa tỉ lệ với A. Vận tốc B. Bình phương biên độ C. Tần số D. Li độ Câu 3: Hiệu điện thế giữa hai đầu một đoạn mạch là u = 50cos100t (V), cường độ dòng điện chạy qua mạch điện đó là i = 50cos(100t + /3) (A). Mạch điện đó tiêu thụ một công suất là A. 2500 B. 1250 C. 625W D. 315,5W Câu 4: Nguyên tắc hoạt động của máy biến thế dựa trên hiện tượng : A. cộng hưởng điện từ B. cảm ứng điện từ C. tự cảm D. từ trễ Câu 5: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khi dùng ánh sáng có bước sóng 600nm thì đếm được 12 vân sáng trên một đoạn của màn ảnh ở bên phải vân sáng trung tâm. Nếu dùng ánh sáng có bước sóng 400nm thì số vân sáng quan sát được trên đoạn đó là A. 24 B. 18 C. 15 D. 10 Câu 6: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 1m, ánh sáng được dùng có bước sóng 650nm. Khoảng cách giữa vân tối thứ ba và vân sáng bậc năm (ở cùng một bên so với vân sáng trung tâm) là A. 0,65mm B. 1,63m C. 4,88mm D. 3,25mm Câu 7: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, khi cân bằng lò xo dãn một đoạn 6,25cm, g = 2 m/ s2. Chu kì dao động điều hòa của con lắc đó là bao nhiêu giây ? A. 2,5 B. 80 C. 1,25.10-2 D. 0,5 Câu 8: Lí thuyết diện từ của Maxwell cho rằng trong ánh sáng có sự lan truyền dao động của A. các vec-tơ cường độ điện trường và các vec-tơ cảm ứng từ vuông góc với nhau B. các vec-tơ cảm ứng từ C. các vec-tơ cường độ điện trường D. các vec-tơ cường độ điện trường và các vec-tơ cảm ứng từ song song với nhau Câu 9: Phương trình biểu diễn hai sóng có dạng : y 1 = acos(ωt - 0,1x ) và y 2 = acos(ωt0,1x-  2 A. A = a ). Biên độ sóng tổng hợp của chúng là 2 cos  2 B. A = a 2(1  cos  ) 4 C. A = 2acos  4 D. A = 2acos  2 Câu 10: Mạch RLC có L = 12,5mH, C = 500μF, R = 160. Tần số cộng hưởng của mạch là bao nhiêu Hz ? A. 400/(2π) B. 100/(2π) C. 2π/300 D. 2π/ 600 Câu 11: Trong mạch dao động LC, điện tích cực đại trên tụ điện là Q. Khi năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường thì điện tích trên tụ điện là bao nhiêu? A. Q B. Q / 3 C. Q/2 D. Q/ 2 Năm học 2010-2011 Câu 12: Chiếu ánh sáng vàng vào mặt một tấm vật liệu thì có electron bật ra. Vật liệu đó phải là: A. kim loại B. kim loại kiềm C. điện môi D. chất hữu cơ Câu 13: Đoạn mạch gồm một điện trở nối tiếp với cuộn dây thuần cảm.Một vôn kế (có điện trở rất lớn) mắc giữa hai đầu điện trở thì chỉ 80V, mắc giữa hai đầu cuộn dây thì chỉ là 60V. Số chỉ vôn kế là bao nhiêu khi mắc giữa hai đầu đoạn mạch trên? A. 100V B. 140 C. 20V D. 80V Câu 14: Đại lượng nào dưới đây không có thứ nguyên là thời gian? A. L/R B. 1/ LC C. LC D. RC Câu 15: Trong mạch dao động điện từ tự do LC, khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về điện tích q của tụ điện và cường độ dòng điện i trong mạch ? A. Chúng biến thiên điều hòa lệch pha nhau π/2 và tần số của q gấp đôi tần số của i B. Chúng biến thiên điều hòa cùng tần số và lệch pha nhau π/2 C. Chúng biến thiên điều hòa cùng tần số và ngược pha nhau D. Chúng biến thiên điều hòa lệch pha nhau π/2 và tần số của i gấp đôi tần số của q Câu 16: Một dây đàn dài 60cm phát ra một âm có tần số 100Hz. Quan sát dây đàn người ta thấy có 4 nút (gồm cả 2 nút ở 2 đầu dây). Vận tốc truyền sóng trên dây là: A. 0,3m/s B. 40m/s C. 30m/s D. 0,4m/s Câu 17: Ánh sáng dùng trong thí nghiệm Young có bước sóng 500nm, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 1m. A và B là hai vân sáng mà giữa chúng có một vân tối. Khoảng cách AB là bao nhiêu mm? A. 0,25 B. 1,00 C. 0,75 D. 0,50 Câu 18: Hiện tượng giao thoa ánh sáng chứng tỏ: A. bản chất hạt của ánh sáng B. bản chất sóng của electron C. bản chất hạt của electron D. bản chất sóng của ánh sáng Câu 19: Mạch RL mắc nối tiếp có Z L= 3R. Nếu mắc nối tiếp thêm một tụ điện có Z C = R thì tỉ số hệ số công suất của mạch mới và cũ là bao nhiêu ? A. 1/ 2 B. 2. C. 2 D. 1 Câu 20: Sơ đồ các mức năng lượng của một nguyên tử và nguồn gốc sáu vạch trong quang phổ phát xạ của nguyên tử đó dược mô tả bởi hình vẽ bên. Các vạch quang phổ nào dưới đây cũng xuất hiện trong quang phổ hấp thụ của nguyên tử đó? A. 1; 2; 3; 4; 5; 6 B. 1; 2; 3 C. 4; 5 D. 4 ;5; 6 1 2 3 4 5 6 Câu 21: Hiệu ứng quang điện chứng tỏ: A. bản chất sóng của electron B. bản chất sóng của ánh sáng C. bản chất hạt của electron D. bản chất hạt của ánh sáng Câu 22: Phương trình nào dưới đây mô tả dao động điều hòa có biên độ 10cm và chu kì 0,7s? 2 2 A. y = 10cos2π.0,7t B. y = 0,7cos10πt C. y = 0,7cos t D. y = 10cos t 0 ,7 10 http://www.VNMATH.com Page 18 Tuyển tập 25 đề thi thử Đại học Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2011 của BGD&ĐT Câu 23: Một vật dao động điều hòa với chu kì 2s, biên độ 4cm.Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí cân bằng đến diểm có li độ 2cm là A. 1/3s B. 1/2s C. 1/6s D. 1/4s Câu 24: Đồ thị vận tốc-thời gian của một vật dao động điều hòa được cho trên hình vẽ. Khẳng định nào dưới đây là đúng? v A. Tại thời điểm 2 li độ của vật là âm. 1 2 B. Tại thời điểm 3 gia tốc của vật là âm. 0 3 t C. Tại thời điểm 1 li độ của vật có thể dương hoặc âm. D. Tại thời điểm 4 gia tốc của vật là dương. Câu 25: Sóng FM của một đài phát thanh có tần số 100MHz, tốc độ ánh sáng là 300.000 km/s . Bước sóng của sóng đó là. A. 10m B. 5m C. 1m D. 3m Câu 26: Trong mạch RLC, khi ZL= ZC,khẳng định nào sau đây là sai ? A. Hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn cảm và gữa hai đầu tụ điện đêu đạt cực đại B. Cường độ hiệu dụng trong mạch đạt cực đại C. Hiệu điện thế gữa hai đầu R đạt cực đại D. Hệ số công suất của mạch đạt cực đại Câu 27: Một đọan mạch gồm cuộn dây thuần cảm có L = 3/5π H, tụ điện có C = 10-3/9π F và điện trở có R = 30 3  mắc nối tiếp nhau. Đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều thi trong mạch có dòng điện cường độ i = 2cos100πt (A). Biểu thức nào dưới đây mô tả đúng hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu đoạn mạch đó? A. u = 120cos(100πt – π/3) vôn B. u = 120cos(100πt + π/3) vôn C. u = 120cos(100πt + π/6) vôn D. u = 120cos(100πt – π/6) vôn Câu 28: Một cơn động đất phát đồng thời hai sóng trong đất: sóng ngang (S) và sóng dọc (P). Vận tốc truyền sóng S là 34,5km/s, sóng P là 8km/s. Một máy địa chấn ghi được cả sóng S và sóng P cho thấy sóng S đến sớm hơn sóng P 4 phút. Tâm chấn cách máy ghi khoảng A. 25km B. 2500km C. 5000km D. 250km Câu 29: Chiều dài con lắc đơn tăng 1% thì chu kì dao động của nó thay đổi như thế nào ? A. giảm khoảng 0,5% B. tăng khoảng 1% C. tăng khoảng 0,5% D. tăng khoảng 0,1% Câu 30: Trong máy biến thế, số vòng của cuộn sơ cấp lớn hơn số vòng của cuộn dây thứ cấp, máy biến thế đó có tác dụng: A. Tăng hiệu điện thế, tăng cường độ dòng điện. B. Giảm hiệu điện thế,giảm cường độ dòng điện. C. Giảm hiệu điện thế,tăng cường độ dòng điện. D.Tăng hiệu điện thế,giảm cường độ dòng điện. Câu 31: Đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa bình phương vận tốc và bình phương gia tốc của một vật dao động điều hòa có dạng nào dưới đây? v2 v2 v2 v2 a2 A. a2 B. Năm học 2010-2011 a2 C. a2 D. Câu 32: Một vật có khối lượng 5kg, chuyển động tròn đều với bán kính quỹ đạo bằng 2m, và chu kỳ bằng 10s. Phương trình nào sau đây mô tả đúng chuyển động của vật? A. x = 2cos(πt/5); y = 2cos(πt/5 - π/2) B. x = 2cos(πt/5) ; y = 2cos(πt/5) C. x = 2cos(10t); y = 2cos(10t) D. x = 2cos(πt/5); y = cos(πt/5) Câu 33: Trong mạch RLC, cường độ dòng điện có biểu thức là i = I0cosωt. Biểu thức nào dưới đây diễn tả đúng hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu tụ điện ? A. u = I 0 C cos(t   ) 2 B. u = I  cos(t  ) C 2 0 C. u =I0ωCcos (ωt + π/2) D. u = I0ωCcos (ωt – π/2) Câu 34: Hai con lắc có chiều dài hơn kém nhau 22cm, đặt ở cùng một nơi.Trong một giây, con lắc thứ nhất thực hiện được 30 dao động, còn con lắc thứ hai được 36 dao động. Chiều dài của các con lắc là A. 44cm và 22cm B. 132cm và 110cm C. 72cm và 50cm D. 50cm và 72cm Câu 35: Trong giao thoa của hai sóng trên mặt nước từ hai nguồn kết hợp ngược pha nhau, những điểm dao động với biên độ cực tiểu có hiệu khoảng cách tới hai nguồn (với k = 0; 1; 2; 3;...) là: A. 2kλ B. (k + 1/2 ) λ C. kλ/2 D. kλ Câu 36: Một vật tham gia đồng thời vào hai dao động điều hòa cùng phương với các phương trình lần lượt là: x1 = 6sin(ωt + π/6) cm và x2 = 4sin(ωt + 7π/6) cm . Phương trình dao động của vật là phương trình nào dưới đây ? A. x =2sin(ωt + π/6) cm B. x =10sin(ωt + π) cm C. x =10sin(ωt + π/6) cm D.x =2sin(ωt + 7π/6) cm 10  3 0,4 3 Câu 37: Mạch RLC có R = 30, L = H, C = F. Mắc đoạn mạch đó vào 4 3  nguồn điện có tần số ω thay đổi được. Khi ω biến thiên từ 50π (rad/s) đến 150π (rad/s) thì cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch biến thiên như thế nào? A. Tăng B. Tăng lên rồi giảm C. Giảm D. Giảm xuống rồi tăng Câu 38: Chọn câu đúng: A. Chuyển động của con lắc đơn luôn coi là dao động tự do. B. Năng lượng của vật dao động điều hòa không phụ thuộc vào biên độ của hệ. C. Trong dao động điều hòa lực hồi phục luôn hướng về VTCB và tỉ lệ với li độ D. Dao động của con lắc lò xo là dao động điều hòa chỉ khi biên độ nhỏ. Câu 39: Phương trình y = Acos(0,4πx +7πt+π/3) (x đo bằng mét, t đo bằng giây) biểu diễn một sóng chạy theo trục x với vận tốc A. 25,5m/s B. 17,5 m/s C. 35,7m/s. D. 15,7m/s Câu 40: Khi gia tốc của một chất điểm dao động điều hòa đạt cực đại thì A. li độ của nó đạt cưc đại B. li độ của nó bằng không C. vận tốc của nó đạt cực đại D. thế năng của nó bằng không PHẦN RIÊNG: (Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 phần: phần I hoặc phần II) PHẦN I : Theo chương trình NÂNG CAO (gồm 10 câu, từ câu 41 đến câu 50) http://www.VNMATH.com Page 19 Tuyển tập 25 đề thi thử Đại học Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2011 của BGD&ĐT Câu 41: .Một đĩa tròn có khối lượng 5kg, đường kính 10cm, có thể quay quanh một trục nằm ngang vuông góc với mặt phẳng của đĩa và đi qua điểm A cách tâm O của đĩa 2,5cm.Ban đầu dĩa được giữ đứng yên sao cho O và A cùng nằm trên đường thẳng ngang.Sau đó đặt vào mép đĩa (phía gần A hơn) một lực F = 100N theo phương thẳng đứng hướng lên trên, g=10m/s 2.Gia tốc góc của đĩa khi lực F bắt đầu tác dụng bằng A. 218 rad/s2 B. 596 rad/s2 C. 136 rad/s2 D. 400 rad/s2 Câu 42: Khi chiếu một bức xạ có bước sóng λ vào bề mặt một kim loại thì hiệu điện thế hãm là 4,8 vôn. Nếu chiếu bằng bức xạ có bước sóng 2λ thì hiệu điện thế hãm là 1,6 vôn.Giới hạn quang điện của kim loại đó là bao nhiêu ? A. 3λ B. 6λ C. 8λ D. 4λ Câu 43: Một thanh cứng dài l có khối lượng phân bố đều được đặt một đầu tiếp xúc với mặt phẳng ngang và nghiêng góc α so với mặt phẳng ngang. Buông cho thanh rơi sao cho điểm tiếp xúc với mặt phẳng ngang không bị trượt. Khi thanh tới vị trí nằm ngang thì vận tốc góc của nó là 2l 3 g sin  A.   B.   3 g sin  l l 6 g sin  D.   g sin  l Câu 44: Một quả cầu đồng chất bán kính R bắt đầu lăn không trượt từ đỉnh một mặt phẳng dài 12m nghiêng góc 300 so với phương ngang, g=10m/s2. Tốc độ dài của nó ở chân mặt phẳng nghiêng là A. 10,8m/s B. 9,2m/s C. 7,1m/s D. 8,4m/s Câu 45: Một kim loại có giới hạn quang điện 600nm được chiếu sáng bằng ánh sáng có bước sóng 480nm, các electron quang điện bắn ra với vận tốc ban đầu cực đại là v m. Chiếu vào kim loại đó ánh sáng có bước sóng nào thì các electron quang điện bắn ra với vận tốc ban đầu cực đại bằng 2vm ? A. 360nm B. 384nm C. 300nm D. 400nm Câu 46: Trong quang phổ của nguyên tử hyđro, các vạch trong dãy Laiman thuộc vùng nào sau đây ? A. Vùng hồng ngoại B. Vùng ánh sáng nhìn thấy C. Vùng tử ngoại D. Vùng hồng ngoại và vùng ánh sáng nhìn thấy Câu 47: Một ôtô chạy đều với tốc độ không đổi 72km/h hướng về phía một bức tường đá cao.Xe rú một hồi còi với tần số 1000Hz.Vận tốc âm trong không khí là 340m/s. Người ngồi trên xe nghe thấy tiếng còi xe phản xạ lại từ vách đá với tần số A. 1250Hz B. 1125Hz C. 941 Hz D. 1059Hz Câu 48: Động năng chuyển đọng quay của một vật rắn lăn bằng động năng chuyển động tịnh tiến của nó. Vật rắn đó là một A. Đĩa tròn B. khối trụ C. Vành tròn D. Khối cầu Câu 49: Momen quán tính của một vật không phụ thuộc vào A. momen lực tác dụng vào vật B. vị trí trục quay của vật C. kích thước và hình dạng của vật D. khối lượng của vật Câu 50: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, người ta dùng ánh sáng có bước sóng 0,5μm. Đặt một tấm thủy tinh có bề dày 10μm vào trước một trong hai khe thì thấy vân sáng trung tâm dời tới vị trí vân sáng bậc 10. Chiết suất của bản thủy tinh mỏng là bao nhiêu? C.   Năm học 2010-2011 A. 1,75 B. 1,45 C. 1,35 D. 1,5 PHẦN II : Theo chương trình CHUẨN (gồm 10 câu, từ câu 51 đến câu 60) Câu 51: Chiếu lần lượt ánh sáng có bước sóng 1 = 0,47 m và 2 = 0,60 m vào bề mặt một tấm kim loại thì thấy tỉ số các vận tốc ban đầu cực đại của các electron quang điện bằng 2. Giới hạn quang điện của kim loại đó là A. 0,58 m B. 0,66 m C. 0,62 m D. 0,72 m Câu 52: Một vật dao động điều hòa với vận tốc cực đại bằng 3m/s và gia tốc cực đại bằng 30  m/s2. Chu kì dao động của vật bằng A. 2,0s B. 0,2s C. 2,5s D. 0,5s Câu 53: Một mạch điện xoay chiều AB gồm điện trở R = 15  mắc nối tiếp với một cuộn dây có điện trở thuần r và độ tự cảm L. Điện áp hiệu dụng hai đầu R là 30V, hai đầu cuộn dây là 40V, hai đầu A,B là 50V. Công suất tiêu thụ trong mạch là A. 60W B. 40W C. 160W D. 140W Câu 54: Bước sóng ngắn nhất phát ra từ một ống tia Rơnghen bằng 50pm.Biết e =1,6.10 -19C, h=6,625.10-34Js, c = 3.108m/s. Bỏ qua động năng ban đầu của electron khi ra khỏi catôt. Điện áp giữa anôt và catôt của ống tia Rơnghen là A. 1,24Kv B. 24,8kV C. 2,48kV D. 12,4kV Câu 55: Một mạch dao động điện từ LC có điện dung của tụ C = 6 F, điện áp cực đại giữa hai bản tụ là 14V. Khi điện áp giữa hai bản tụ bằng 8V thì năng lượng từ trường của mạch bằng A. 396 J B. 588 J C. 39,6 J D. 58,8 J Câu 56: Một động cơ điện 50V – 200W được mắc vào hai đầu cuộn thứ cấp của một may hạ thế có tỉ số giữa số vòng dây cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp k = 4. Mất mát năng lượng trong máy biến thế là không đáng kể. Động cơ hoạt động bình thường và cường độ hiệu dụng trong cuộn sơ cấp bằng 1,25A. Hệ số công suất của động cơ là A. 0,75 B. 0,8 C. 0,85 D. 0,9 Câu 57: Điểm tương tự giữa sóng âm và sóng ánh sáng là cả hai đều A. là sóng điện từ B. truyền được trong chân không C. là quá trình truyền năng lượng D. là sóng dọc Câu 58: Một động cơ không đồng bộ ba pha có công suất 11,4kw và hệ số công suất 0,866 được đấu theo kiểu hình sao vào mạch điện ba pha có điện áp dây là 380V. Lấy 3  1,732. Cường độ hiệu dụng của dòng điện qua động cơ có giá trị là A. 105A B. 35A C. 60A D. 20A Câu 59: Một mạch dao động điện từ đang dao động tự do, độ tự cảm L = 0,1 mH, điện áp cực đại giữa hai bản tụ điện là 10V, cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 1 mA. Mạch này cộng hưởng với sóng điện từ có bước sóng A. 188,4m B. 600m C. 60m D. 18,84m Câu 60: Một nguồn sóng âm được đặt trong nước. Biết khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất dao động ngược pha nhau là 1m và vận tốc truyền âm trong nước là 1,8,10 3m/s. Tần số của song âm đó là A. 0,6kHz B. 1,8kHz C. 0,9kHz D. 3,2kHz ******************** HẾT ******************** BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 6 Trường THPT Trần Nhân Tông-Quảng Ninh Thời gian làm bài: 90 phút; I. PHẦN CHUNG (gồm 40 câu, töø caâu 1 ñeán caâu 40 ) http://www.VNMATH.com Page 20 Tuyển tập 25 đề thi thử Đại học Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2011 của BGD&ĐT Caâu 1. Moät con laéc loø xo thaúng ñöùng goàm vaät naëng coù khoái löôïng 100g vaø moät loø xo nheï coù ñoä cöùng k = 100N/m. Keùo vaät xuoáng döôùi theo phöông thaúng ñöùng ñeán vò trí loø xo daõn 4cm roài truyeàn cho noù moät vaän toác 40cm / s theo phöông thaúng ñöùng töø döôùi leân. Coi vaät dao ñoäng ñieàu hoaø theo phöông thaúng ñöùng. Thôøi gian ngaén nhaát ñeå vaät chuyeån ñoäng töø vò trí thaáp nhaát ñeán vò trí loø xo bò neùn 1,5 cm laø: A. 0,2s B. 1 s 15 C. Caâu 2. Cho maïch ñieän nhö hình veõ (Hình 1) vôùi L = 0,318 H, r =20  , R = 100  , vaø tuï ñieän coù ñieän dung C. Ñaët vaøo hai ñaàu ñoaïn maïch AB moät ñieän aùp xoay chieàu u = 220cos100 t (V), luùc ñoù ñieän aùp hai ñaàu ñoaïn AM leäch pha 900 so vôùi ñieän aùp hai ñaàu ñoaïn MB. Ñieän dung cuûa tuï ñieän nhaän giaù trò naøo sau ñaây ? A. 10  2 F 12 B. 10  3 F 2 1 s 10 . D. L,r A 1 s 20 R B N M Hình 1 C. 10  2 F 12 D. 10  2 F 2 Caâu 3. Một sợi dây OM đàn hồi dài 90 cm có hai đầu cố định. Khi được kích thích trên dây hình thành soùng döøng 3 bụng sóng (với O và M là hai nút), biên độ tại bụng là 3 cm. Tại N gần O nhất có biên độ dao động là 1,5 cm. Khoảng cách ON nhận giá trị nào sau đây? A.10cm B. 7,5cm C. 5cm D. 5,2cm k1 Caâu 4. Moät loø xo coù chieàu daøi töï nhieân l0=60cm, ñoä cöùng k0=18N/m ñöôïc caét thaønh hai loø xo coù chieàu daøi laàn löôït laø 20cm m vaø 40 cm. Sau ñoù maéc hai loø xo vôùi vaät naëng coù khoái löôïng m= 400g nhö hình veõ (Hình 2) k2 (laáy  2 10 ). Chu kì dao ñoäng cuûa vaät coù giaù trò A. 4 3 2 2 s C. 3 s 4 s B. 9 8 s D. 9 Caâu 5. Cho ñoaïn maïch nhö hình veõ (Hình 3)  , C0 = 10  4  F . uAM =50 6 cos(100 t - 2 cos (100 t ) (V). Choïn keát luaän ñuùng uMB = 50 2 cos(100 t -  2 ) (V) ) (V) 3 2 cos(100 t - B. X chöùa R, C vaø uAB = 100   3 C. X chöùa R, L vaø uAB = 50 3 cos(100 t -  D. X chöùa R, C vaø uAB = 50 3 cos(100 t -  )(V) ) (V) 6 6 ) (V) Caâu 6. Hạt nhân pôlôni có điện tích là A. 210 e B. 126 e C. 84 e D. 0 Caâu 7. Chieáu lieân tuïc moät chuøm tia töû ngoaïi coù böôùc soùng  = 147nm vaøo moät quaû caàu baèng ñoàng coâ laäp veà ñieän. Sau moät thôøi gian nhaát ñònh ñieän theá cöïc ñaïi cuûa quaû caàu baèng 4V. Giôùi haïn quang ñieän cuûa ñoàng nhaän giaù trò naøo? (h= 6,6.10-34J.s ; c=3.108m/s;) A. 310nm B. 280nm C. 350nm D. 240nm Caâu 8. Cho ñoaïn maïch nhö hình veõ.(Hình 4) cuoän daây thuaàn caûm coù L = 1,2  H , C= . . . . L 10  3 F , 6 A = 60  , Ñaët vaøo hai ñaàu ñoaïn maïch moät ñieän aùp xoay chieàu. Luùc ñoù uMB = 200 C R N M R B Hình 4 2 cos(100 t -  3 ) (V) Bieåu thöùc ñieän aùp hai ñaàu ñoaïn maïch coù daïng : . A Năm học 2010-2011 Bieát : R0 = 100 A. X chöùa R, L vaø uAB = 100 . . . C X laø ñoaïn maïch maéc noái tieáp chöùa 2 trong 3 phaàn töû laø ñieän trôû thuaàn R, cuoän daây thuaàn caûm L, hoaëc tuï ñieän C. Ñaët vaøo 2 ñaàu AB moät ñieän aùp xoay chieàu coù giaù trò hieäu duïng khoâng ñoåi. Co R0 . M . Hình 2 X B  A. uAB=200 2 cos(100 t - C. uAB=200 2 cos(100 t + 2 ) (V) B. uAB=220  6 ) (V) 2 cos(100 t ) (V) D. uAB=220 2 cos(100 t -  6 ) (V) Hình 3 http://www.VNMATH.com Page 21 Tuyển tập 25 đề thi thử Đại học Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2011 của BGD&ĐT Caâu 9. Phát biểu nào sau đây là đúng? Caâu 16. Xaùc ñònh dao ñoäng toång hôïp cuûa boán dao ñoäng thaønh A. Sóng điện từ chỉ lan truyền được trong môi trường vật chất. phaàn cuøng phöông coù caùc phöông trình sau. x1= 3 cos 2t .(cm); x2 = B. Vận tốc lan truyền của sóng điện từ c = 3.108m/s, không phụ thuộc vào môi trườ...
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.