150 câu hỏi ôn thi tốt nghiệp và Đại học môn Vật lý

doc
Số trang 150 câu hỏi ôn thi tốt nghiệp và Đại học môn Vật lý 13 Cỡ tệp 150 câu hỏi ôn thi tốt nghiệp và Đại học môn Vật lý 289 KB Lượt tải 150 câu hỏi ôn thi tốt nghiệp và Đại học môn Vật lý 7 Lượt đọc 150 câu hỏi ôn thi tốt nghiệp và Đại học môn Vật lý 132
Đánh giá 150 câu hỏi ôn thi tốt nghiệp và Đại học môn Vật lý
4.9 ( 11 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

150 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TN ÔN THI ĐH-CĐ  1. Dao động điện từ trong mạch LC của máy phát dao động điều hòa là: a. Dao động cưỡng bức với tần số phụ thuộc đặc điểm của tranzito b. Dao động duy trì với tần số phụ thuộc đặc điểm của tranzito c. Dao động tự do với tần số f = 1/2  LC d. Dao động tắt dần với tần số f = 1/2 π L C 2. (I) Tia sáng đi qua thấu kính phân kỳ luôn luôn có tia ló rời xa trục chính vì (II) Tia sáng đi qua thấu kính phân kỳ giống như đi qua một lăng kính có đáy hướng ra ngoài. a. Hai phát biểu đều đúng, có liên quan b. Hai phát biểu đều đúng, không liên quan c. Phát biểu 1 đúng, phát biểu 2 sai d. Phát biểu 1 sai, phát biểu 2 đúng 3. (I) Phương trình vi phân của dao động điện từ và dao động cơ học có cùng dạng vì (II) Dao động điện từ và dao động cơ học có sự giống nhau về quy luật biến đổi theo thời gian. a. Hai phát biểu đều đúng, có liên quan b. Hai phát biểu đều đúng, không liên quan c. Phát biểu 1 đúng, phát biểu 2 sai d. Phát biểu 1 sai, phát biểu 2 đúng 4. Một đoạn mạch gồm một điện trở thuần R nối tiếp với một tụ điện có điện dung mắc vào hiệu điện thế xoay chiều u = Uosinωt. Góc lệch pha của hiệu điện thế so với cường độ xác định bởi hệ thức nào sau đây? a. tgφ = RωC b. tgφ = -RωC c. tgφ = 1/R ω C d. tgφ = - 1/R ω C 5. Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình như sau: x1 = A1sin(ωt + φ1); x2 = A2sin(ωt + φ2). Biên độ dao động tổng hợp có giá trị cực đại khi độ lệch pha của hai dao động thành phần có giá trị nào sau đây? a. |φ2 – φ1| = (2k + 1)π b. |φ2 – φ1| = (2k + 1)π/2 c. |φ2 – φ1| = 2kπ d. a hoặc b 6. Lực căng dây ở vị trí có góc lệch xác định bởi: a. T = mg(3cosαo - 2cosα) b. T = mg(3cosα - 2cosαo) c. T = mg(2cosα – 3mgcosαo) d. T = 3mgcosαo – 2mgcosα 7. (I) Máy biến thế không hoạt động được với dòng điện không đổi vì (II) máy biến thế hoạt động dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ. a. Phát biểu I và phát biểu II đúng. Hai phát biểu có tương quan b. Phát biểu I và phát biểu II đúng. Hai phát biểu không tương quan c. Phát biểu I đúng, phát biểu II sai d. Phát biểu I sai, phát biểu II đúng 8. Điện dung của tụ điện trong mạch dao động bằng 0,2 μF. Để mạch có tần số riêng bằng 500Hz thì hệ số tự cảm của cuộn cảm phải có giá trị nào sau đây (π2=10) a. 0,1 H b. 0,2 H c. 0,5 H d. 0,8 H 9. Khảo sát hiện tượng giao thoa trên một dây đàn hồi AB có đầu A nối với nguồn có chu kỳ T, biên độ a, đầu B là đầu phản xạ có thể cố định hay tự do. Phương trình sóng tới tại đầu phản xạ B: UTB = asin(2 πt/T). Trường hợp đầu B cố định. Phương trình sóng tới, sóng phản xạ tại điểm M cách B một khoảng x là: a. UtM = asin2π(t/T + x/λ); UPM = a sin2π(t/T – x/λ) b. UtM = asin2π(t/T – x/λ); UPM = a sin2π(t/T + x/λ) c. UtM = asin2π(t/T + x/λ); UPM = -a sin2π(t/T – x/λ) d. UtM = asin2π(t/T – x/λ); UPM = -a sin2π(t/T + x/λ) 10. Phương trình nào sau đây là phương trình dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số: x1 = 4sin10 t; x2 = 4 3 sin(10t +π /2) ? a. x = 8sin(10t + π /3) b. x = 8sin(10t - π /3) 3 c. x = 4 sin(10t - π /3) d. x = 4 3 sin(10t + π /2) 11. Dòng điện một chiều tạo bởi máy phát điện một chiều mà phần ứng chỉ có một khung dây có tính chất nào sau đây: a. Có cường độ biến đổi tuần hoàn theo thời gian b. Giống dòng điện chỉnh lưu hai nửa chu kỳ b. Giống dòng điện chỉnh lưu hai nửa chu kỳ có gắn thêm bộ lọc d. Cả hai tính chât b và c 12. Hạt nhân . 92 234 U phóng xạ phát ra hạt α. Tính năng lượng tỏa ra dưới dạng động năng của các hạt, biết m (U234) = 233,9904u; m(Th230) = 229,9737u; m(He) = 4,0015u. a. 0,227.10-10 J b. 0,227.10-11 J c. 0,227.10-7 J d. 0,227.10-8 J 13. Một thấu kính lõm, lồi có chiết suất 1,5, có bán kính mặt lõm bằng 40 cm, bán kính mặt lồi bằng 20 cm. Trục chính của thấu kính thẳng đứng, mặt lõm ở trên. Tiêu cực của thấu kính có giá trị nào sau đây: a. 40 cm b. 60 cm c. 80 cm d. 30 cm 14. Công thoát electron của một quả cầu kim loại là 2,36 eV. Chiếu ánh sáng kích thích có = 0,36 um; quả cầu đặt cô lập có hiệu điện thế cực đại là 1,1 v. Bức xạ kích thích sẽ có bước sóng bao nhiêu nếu hiệu điện thế cực đại gấp đôi điện thế trên. a. 0,72 μm b. 2,7 μm c. 0,18 μm d. 0,27 μm 15. (I) Có thể dùng một phương pháp chung để nghiên cứu hai loại dao động điện từ và dao động cơ học vì (II) Dao động điện từ và dao động cơ học có cùng bản chất. a. Phát biểu I và phát biểu II đúng. Hai phát biểu này có tương quan. b. Phát biểu I và phát biểu II đúng. Hai phát biểu không tương quan. c. Phát biểu I đúng, phát biểu II sai. d. Phát biểu I sai, phát biểu II đúng. 16. Một vật khi dich chuyển khỏi vị trí cân bằng một đoạn x chịu tác dụng của một lực f = -kx thì vật dao động ...... . Điền vào chỗ trống (......) một trong các cụm từ sau: a. Điều hòa b. Tự do c. Cưỡng bức d. Tắt dần 17. Một dây AB dài 90 cm có đầu B thả tự do. Tạo ở đầu A một dao động điều hòa ngang có tần số 100 Hz ta có sóng dừng, trên dây có 4 múi nguyên. Vận tốc truyền sóng trên dây có giá trị bao nhiêu? a. 20 m/s b. 40 m/s c. 30 m/s d. 60 m/s 18. Một người cao 1,7m có mắt cách cách đỉnh đầu 10 cm, đứng nhìn vào một gương phẳng thẳng đứng. Khoảng cách từ bờ dưới của gương tới mặt đất nằm ngang có giá trị tối đa là bao nhiêu thì người đó thấy được ảnh của chân mình trong gương? a. 0,8 m b. 0,85 m c. 0,75 m d. 0,6 m 19. I. Thí nghiệm Hertz II. Thí nghiệm Ruthefrord III. Thí nghiệm với khe Young IV. Thí nghiệm với tế bào quang điện Thí nghiệm có liên quan đến hiện tượng quang điện là: a. I b. II c. III và IV d. I và IV 20. Điều nào sau đây là sai khi nói về đường đi của tia sáng qua gương cầu. a. Tia tới song song trục chính của gương cầu lõm cho tia phản xạ đi qua tiêu điểm chính của gương. b. Tia tới song song trục chính của gương cầu lồi cho tia phản xạ đi qua tiêu điểm chính của gương. c. Tia tới đỉnh gương cầu cho tia phản xạ đối xứng với tia tới qua trục chính. d. Tia tới qua tâm C của gương cầu lõm cho tia phản xạ trùng với tia tới. 21. Hai điểm sáng S1S2 cùng ở trên trục chính, ở hai bên một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 9 cm. Hai điểm sáng cách nhau 24 cm. Thấu kính phải đặt cách S1 một khoảng bao nhiêu thì ảnh của hai điểm sáng cho bởi thấu kính trùng nhau. a. 6 cm b. 12 cm c. 18 cm d. a hoặc c 22. Một vật AB song song một màn M, cách màn 100 cm. Di chuyển một thấu kính hội tụ trong khoảng giữa vật và màn ta tìm được hai vị trí của thấu kính cho ảnh rõ của vật trên màn. Hai ảnh này có độ lớn lần lượt là 4,5 cm và 2 cm. Đổ phần lõm vào một lớp nước, tiêu cự của thấu kính có giá trị nào sau đây: (chiết suất của nước n’=4/3) a. 48 cm b. 36 cm c. 24 cm d. 12 cm 23. (I) Với thấu kính phân kỳ, vật thật luôn luôn cho ảnh ảo gần thấu kính hơn vật vì (II) Thấu kính phân kỳ có tác dụng làm tia ló lệch xa trục chính sp với tia tới. a. Hai phát biểu đều đúng, có liên quan b. Hai phát biểu đều đúng, không liên quan c. Phát biểu 1 đúng, phát biểu 2 sai d. Phát biểu 1 sai, phát biểu 2 đúng 24. Một mạng điện 3 pha hình sao có hiệu điện thế pha là 127v. Hiệu điện thế dây có giá trị bao nhiêu? a. 110 v b. 220 v c. 380 v d. 127 v 25. (I) Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của lực ngoài; (II) Vì tần số của lực ngoài cũng là tần số dao động tự do của hệ. Chọn: a. Hai phát biểu đều đúng, có liên quan b. Hai phát biểu đều đúng, không liên quan c. Phát biểu 1 đúng, phát biểu 2 sai d. Phát biểu 1 sai, phát biểu 2 đúng 26. (I) Dòng điện xoay chiều qua được mạch có tụ điện; (II) Vì dòng đệin xoay chiều có thể đi qua lớp điện môi giữa hai bản tụ điện. Chọn: a. Hai phát biểu đều đúng, có liên quan b. Hai phát biểu đều đúng, không liên quan c. Phát biểu 1 đúng, phát biểu 2 sai d. Phát biểu 1 sai, phát biểu 2 đúng 27. Giao thoa ánh sáng qua kính lọc sắc là hiện tượng: a. Giao thoa của hai sóng điện từ kết hợp b. Giao thoa của hai sóng âm kết hợp c. Xuất hiện các vạch sáng tối xen kẽ trong vùng gặp nhau của hai chùm ánh sáng kết hợp d. a, c đúng 28. (I) Có thể biến đổi máy phát điện xoay chiều 3 pha thành động cơ không đồng bộ 3 pha vì (II) Cả hai có cấu tạo hoàn toàn giống nhau chỉ khác cách vận hành. a. Hai phát biểu đều đúng, có liên quan b. Hai phát biểu đều đúng, không liên quan c. Phát biểu 1 đúng, phát biểu 2 sai d. Phát biểu 1 sai, phát biểu 2 đúng 29. Tính chất nào sau đây của tia hồng ngoại là sai: a. Tác dụng nhiệt b. Làm cho một số chất phát quang b. Gây ra hiệu ứng quang điện ở một số chất c. Mắt người không nhìn thấy được 30. Ánh sáng kích thích có bước sóng 0,330 μm. Để triệt tiêu dòng quang điện phải đặt hiệu điện thế hãm 1,38 V. Tính giới hạn quang điện của kim loại đó. a. 6,6 μm b. 6,06 μm c. 0,066 μm d. 0,66 μm 31. Một mạch dao động gồm một cuộn cảm có L=1mH và một tụ điện có C=0,1μF. Tần số riêng của mạch có giá trị nào sau đây: a. 1,6.104 Hz b. 3,2.104 Hz c. 1,6.103 Hz d. 3,2.103 Hz 32. Hiệu điện thế giữa hai đầu một cuộn cảm thuần L có biểu thức: U = Uosin(ωt + α). Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm là i = Iosin(ωt + φ). Io và φ có giá trị nào sau đây? a. Io = UoωL φ = π/2 b. Io = UoωL φ = -π/2 c. Io = Uo/ωL φ = α - π/2 d. Io = Uo/ωL φ = α + π/2 33. Điều nào sau đây là đúng khi nói về hiệu điện thế pha, hiệu điện thế dây: a. Trong mạng điện 3 pha hình sao, hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi cuộn dây trong stato gọi là hiệu điện thế pha. b. Trong mạng điện 3 pha tam giác, hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi cuộn dây trong stato cũng gọi là hiệu điện thế pha. c. Trong mạng điện 3 pha, hiệu điện thế giữa hai dây pha gọi là hiệu điện thế dây. d. a và c đúng 34. Hai điểm M1, M2 ở trên cùng một phương truyền của sóng, cách nhau một khoảng d. Sóng truyền từ M1 tới M2. Độ lệch pha của sóng ở M2 so với sóng ở M1 là: a. Δφ = 2πd/λ b. Δφ = -2πd/λ c. Δφ = 2πλ/d d. Δφ = -2πλ/d 30 26 35. Mặt trời có khối lượng 2.10 kg và công suất bức xạ 3,8.10 W. a) Sau mỗi giây khối lượng của mặt trời giảm đi bao nhiêu? b) Nếu công suất bức xạ không đổi thì sau một tỉ năm nữa phần khối lượng giảm đi bằng bao nhiêu phần trăm hiện nay? a. a) 42.109 kg , b) 0,07% b. a) 4,2.109 kg , b) 0,07% 9 c. a) 4,2.10 kg , b) 0,007% d. a) 4,2.108 kg , b) 0,007% 36. Một kính thiên văn có tiêu cự của vật kính, thị kính lần lượt là f1, f2. Điều nào sau đây là SAI khi nói về trường hợp ngắm chừng vô cực của kính? a. Vật ở vô cực cho ảnh ở vô cực b. Khoảng cách giữa vật kính và thị kính là l = f1 + f2 c. Độ bội giác G = f 2/f 1 d. Tiêu điểm ảnh của vật kính trùng với tiêu điểm vật của thị kính 37. Phải đặt một vật thật cách thấu kính hội tụ tiêu cự f một khoảng bap nhiêu để để cho khoảng cách giữa vật và ảnh thật cho bởi thấu kính có giá trị nhỏ nhất: a. d = f b. d = 2f c. d = 0,5f d. d = 4f 38. Tính năng lượng liên kết riêng của hạt α. Biết mα = 4,0015u, mp = 1,0073u, mn = 1,0087u. a. 7,1 MeV b. 71 MeV c. 0,71 MeV d. 0,071 MeV 39. Một động cơ không đồng bộ ba pha đấu theo hình sao vào mạng điện ba pha có hiệu điện thế dây là 380V. Động cơ có công suất 10 kW và hệ số cosφ = 0,8. Hiệu điện thế đưa vào mỗi pha của động cơ có giá trị bao nhiêu? a. 380 v b. 220 v c. 127 v d. 110 v 40. Khoảng vân trong giao thoa của sóng ánh sáng đơn sắc được tính theo công thức (các ký hiệu dùng như sách giáo khoa): a. ax/D b. λD/ a c. λa/ D d. λx/ D 41. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu một công tơ có giá trị không đổi bằng 120V. Mắc vào công tơ một bếp điện. Sau 5 giờ công tơ chỉ điện năng tiêu thụ là 6 kWh. Cường độ hiệu dụng của dòng điện qua bếp điện là: a. 12 A b. 6 A c. 5 A d. 10 A 42. Một động cơ không đồng bộ ba pha đấu theo hình sao vào mạng điện ba pha có hiệu điện thế dây là 380V. Động cơ có công suất 10 kW và hệ số cosφ = 0,8. Cường độ hiệu dụng của dòng điện qua mỗi cuộn dây của động cơ có giá trị bao nhiêu? a. 18,9 A b. 56,7 A c. 38,6 A d. 19,8 A 43. Một mạch dao động khi dùng tụ điện C1 thì tần số riêng của mạch là f1 = 30 kHz, khi dùng tụ điện C2 thì tần số riêng của mạch là f2 = 40 kHz. Khi mạch dao động dùng hai tụ C1 và C2 ghép song song thì tần số riêng của mạch là: a. 35 KHz b. 24 KHz c. 50 KHz d. 48 KHz 44. Điều nào sau đây là sai khi nói về năng lượng trong dao động điều hòa của con lắc lò xo? a. Cơ năng của con lắc tỷ lệ với bình phương của biên độ dao động b. Cơ năng là một hàm số sin theo thời gian với tần số bằng tần số dao động của con lắc c. Có sự chuyển hóa qua lại giữa động năng và thế năng d. Cơ năng tỷ lệ với bình phương của tần số dao động 45. (I) Sóng điện từ không truyền qua môi trường cách điện vì (II) Môi trường cách điện không có các điện tích tự do a. Phát biểu I và phát biểu II đúng. Hai phát biểu này có tương quan. b. Phát biểu I và phát biểu II đúng. Hai phát biểu không tương quan. c. Phát biểu I đúng, phát biểu II sai. d. Phát biểu I sai, phát biểu II đúng. 46. Năng lượng của một con lắc biến đổi bao nhiêu lần nếu tần số của nó tăng gấp 3 lần và biên độ giảm 2 lần? a. 3/2 lần b. 2/3 lần c. 9/4 lần d. Không đổi 47. Tính số electron tới được anod trong mỗi giây khi cường độ của dòng quang điện là 16 μA a. 6,2.1013 b. 1017 c. 1016 d. 1014 48. (1) Sự phân hạch là hiện tượng một hạt nhân nặng hấp thụ một nơtrôn chậm và vỡ thành hai hạt nhân trung bình (2) Việt Nam có nhà máy điện nguyên tử a. Hai phát biểu đều đúng, có liên quan b. Hai phát biểu đều đúng, không liên quan c. Phát biểu 1 đúng, phát biểu 2 sai d. Phát biểu 1 sai, phát biểu 2 đúng 49. Một chùm tia song song hẹp chiếu tới một gương phẳng nằm ngang với góc tới i = 30o. Chùm tia tới cố định, để có chùm tia phản xạ nằm ngang phải quay gương một góc nhỏ nhất là bao nhiêu? a. 15o b. 30o c. 45o d. 75o 50. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi ...(I)... của lực ngoài bằng ...(II)... của dao động cưỡng bức. Điền vào chỗ trống (......) một trong các cụm từ sau: a. (I) Biên độ, (II) Tần số b. (I) Tần số, (II) Tần số c. (I) Pha, (II) biên độ d. (I) Tần số, (II) pha o 51. Một lăng kính có góc chiết quang A = 60 chiết suất n = 2 đặt trong không khí, tia sáng đơn sắc tới lăng kính với góc tới i. Góc tới i có giá trị bao nhiêu thì có tia ló với góc lệch nhỏ nhất. a. i = 20o b. i = 30o c. i = 45o d. i = 60o 52. (I) Mắt viễn thị có điểm cực viễn ở vô cực vì (II) Mắt viễn thị có thể nhìn thấy vật ở xa vô cực a. Hai phát biểu đều đúng, có liên quan b. Hai phát biểu đều đúng, không liên quan c. Phát biểu 1 đúng, phát biểu 2 sai d. Phát biểu 1 sai, phát biểu 2 đúng 53. Một người viễn thị có điểm cực cận cách mắt 40 cm. Nếu người này đeo kính có độ tụ +5/3 điôp thì nhìn được vật ở gần nhất là bao nhiêu? a. 24 cm b. 12 cm c. 16 cm d. 20 cm 54. Một con lắc Iò xo gồm một vật khối lượng m = 100 g treo vào đầu một lò xo có độ cứng k = 100 N/m. Kích thích vật dao động. Trong quá trình dao động, vật có vận tốc cực đại bằng 62,8 cm/s. Xem π2 = 10. Biên độ dao động của vật là: a. 1 cm b. 2 cm c. 7,9 cm d. 2,4 cm 55. Phương trình nào sau đây là phương trình dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số: x1 = 4sin10πt; x2 = 4 3 sin(10πt + π/2) ? a. x = 8sin(10πt + π/3) b. x = 8sin(10πt - π/3) c. x = 4 3 sin(10πt - π/3) d. x = 4 3 sin(10πt) 56. Một lò xo khối lượng không đáng kể có chiều dài tự nhiền l0, được treo vào một điểm cố định. Treo vào lò xo một vật khối lượng m1 = 100g thì độ dài của lò xo là l1 = 31 cm. Treo thêm một vật khối lượng m2 = 100g vào lò xo thì độ dài của lò xo là l2 = 32 cm. Lấy g = 10 m/s2. Chiều dài l0 là: a. 30 cm b. 20 cm c. 30,5 cm d. 28 cm 57. (I) Nhiệt độ càng cao vật càng phát xạ mạnh về phía sóng ngắn (II) Có thể dựa vào quang phổ liên tục để đo nhiệt độ của vật phát xạ a. Hai phát biểu đều đúng, có liên quan b. Hai phát biểu đều đúng, không liên quan c. Phát biểu (I) đúng, phát biểu (II) sai d. Phát biểu (I) sai, phát biểu (II) đúng 58. (I) Một đoạn mạch điện xoay chiều tiêu thụ một công suất P với hiệu điện thế hiệu dụng U không đổi. Nếu hệ số công suất của mạch tăng thì có LỢI; (II) Vì khi hệ số công suất tăng thì cường độ hiệu dụng của dòng điện qua mạch cũng tăng. Chọn: a. Hai phát biểu đều đúng, có liên quan b. Hai phát biểu đều đúng, không liên quan c. Phát biểu 1 đúng, phát biểu 2 sai d. Phát biểu 1 sai, phát biểu 2 đúng 59. Sóng truyền trên dây Ax dài với vận tốc 8 m/s. Phương trình dao động của nguồn A: UA = 3sin100πt (cm). Phương trình dao động của điểm M cách A một khoảng 24cm là: a. UM = 3sin100πt b. UM = -3sin100πt c. UM = 3sin(100πt - 0,6π) d. UM = 3cos100πt 60. Điều kiện để có phản ứng hạt nhân dây chuyền là: a. Hệ số nhân nơtrôn phải nhỏ hơn hoặc bằng 1 b. Phải làm chậm nơtrôn 235 b. Khối lượng U phải lớn hơn hoặc bằng khối lượng tới hạn d. Câu b và c đúng 61. Tạo sóng ngang trên một dây đàn hồi 0x. Một điểm M cách nguồn phát sóng O một khoảng d = 50 cm có phương trình dao động UM = 2sinπ(t – l/20 ) cm, vận tốc truyền sóng trên dây là 10 m/s. Phương trình dao động của nguồn O là: a. U0 = 2sinπ(t + l/20) b. U0 = 2cos(πt – π/20 ) c. U0 = 2sin(πt – π/20 ) d. U0 = 2sinπt 62. Điều nào sau đây là đúng khi nói về hoạt động của máy phát điện xoay chiều một pha? a. Dòng điện được đưa ra ngoài nhờ một hệ thống gồm hai vành khuyên và hai chổi quyét. b. Hai chổi quyét nối với hai đầu mạch ngoài và trượt lên hai vành khuyên khi rôto quay. c. Hai vành khuyên và hai chổi quyét có tác dụng làm ổn định dòng điện lấy ra. d. a và b đúng. 63. I. Thí nghiệm Hertz II. Thí nghiệm Ruthefrord III. Thí nghiệm với khe Young IV. Thí nghiệm với tế bào quang Thí nghiệm chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng là: a. I b. II c. III d. IV 64. Bán kính của hạt nhân tăng cùng với số khối A theo quy luật gần đúng: R = Ro.A1/3, với Ro = 1,2 fermi. So sánh bán kính của hạt nhân 11 H và 238 92 U a. RU = 6,2RH b. RH = 6,2RU c. RU = RH d. RU = 3,1RH 65. Hiện tượng khi chiếu một chùm ánh sáng thích hợp vào bề mặt tấm kim loại, ánh sáng làm cho các electron ở mặt kim loại bị bật ra gọi là.....(1)...... Các hạt bị bật ra gọi là quang electron. (1) là: a. lượng tử ánh sáng b. thuyết lượng tử c. hiện tượng bức xạ d. Hiện tượng quang điện 66. Một cuộn dây có điện trở thuần R, hệ số tự cảm L. Mắc cuộn dây vào một hiệu điện thế một chiều 12V thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là 0,24A. Mắc cuộn dây vào một hiệu điện thế xoay chiều có tần số 50Hz giá trị hiệu dụng 100v thì cường độ hiệu dụng của dòng điện qua cuộn dây là 1A. Khi mắc vào hiệu điện thế xoay chiều thì hệ số công suất của cuộn dây là: a. 0,5 b. 0,866 c. 0,25 d. 0,577 67. (I) Khi nhiệt độ tăng thì đồng hồ quả lắc chạy chậm; (II) Vì chu kỳ của con lắc tỷ lệ nghịch với nhiệt độ. Chọn: a. Hai phát biểu đều đúng, có liên quan b. Hai phát biểu đều đúng, không liên quan c. Phát biểu 1 đúng, phát biểu 2 sai d. Phát biểu 1 sai, phát biểu 2 đúng 68. Dao động ...... là dao động của một hệ chỉ chịu ảnh hưởng của nội lực. Điền vào chỗ trống (......) một trong các cụm từ sau: a. Tuần hoàn b. Tự do c. Cưỡng bức d. Tắt dần 69. (I) Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của lực ngoài; (II) Vì tần số của lực ngoài cũng là tần số dao động tự do của hệ. Chọn: a. Hai phát biểu đều đúng, có liên quan b. Hai phát biểu đều đúng, không liên quan c. Phát biểu 1 đúng, phát biểu 2 sai d. Phát biểu 1 sai, phát biểu 2 đúng 70. Một dòng điện xoay chiều có cường độ tức thời: i = 2,828sin314t (A). Tần số dòng điện là: a. 100 Hz b. 25 Hz c. 50 Hz d. 314 Hz 71. Trong dao động điều hòa của con lắc đơn, cơ năng của con lắc bằng: a. Thế năng của nó ở vị trí biên c. Động năng của nó khi qua vị trí cân bằng b. Tổng động năng và thế năng ở một vị trí bất kỳ d. a, b, c đều đúng 72. Một thấu kính hội tụ cho từ vật AB một ảnh thật bằng vật, cách vật 8 cm. Thấu kính này được dùng làm kính lúp với người quan sát có mắt không tật, có điểm cực cận cách mắt 25 cm và đặt mắt ở tiêu điểm ảnh của kính. Độ bội giác của kính có giá trị bao nhiêu? a. 6,25 b. 10 c. 12,5 d. 3,125 73. Với các quy ước thông thường, độ bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng vô cực được xác định bằng hệ thức nào sau đây? a. G = δ.f1.Đ.f2 b. G = δĐ/f1.f2 c. G = f1.f2/Đδ d. G = Đ.δ/(f1+f2) 74. Một mạch điện gồm một cuộn dây có điện trở thuần R hệ số tự cảm L nối tiếp với một tụ điện C được mắc vào một hiệu điện thế xoay chiều. Cường độ hiệu dụng của dòng điện qua mạch đo được I=0,2A. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu mạch, giữa hai đầu cuộn dây, giữa hai bản tụ điện có giá trị lần lượt là 100V, 160V, 100V. Điện trở thuần của cuộn dây là: a. 180 Ω b. 200 Ω c. 400 Ω d. 480 Ω 75. (1) Sự phóng xạ là trường hợp riêng của phản ứng hạt nhân, (2) Các phản ứng hạt nhân tuân theo định luật bảo toàn khối lượng a. Hai phát biểu đều đúng, có liên quan b. Hai phát biểu đều đúng, không liên quan c. Phát biểu 1 đúng, phát biểu 2 sai d. Phát biểu 1 sai, phát biểu 2 đúng 76. Một vật dao động điều hòa, có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 12 cm. Biên độ dao động của vật là: a. 6 cm b. - 6 cm c. 12 cm d. -12 cm 77. Điều nào sau đây là đúng khi nói về bước sóng của sóng? a. Bước sóng là khoảng truyền của sóng trong thời gian một chu kỳ b. Bước sóng là khoảng cách ngắn nhất giữa hai điềm có dao động cùng pha ở trên cùng một phương truyền sóng c. Bước sóng là đại lượng biểu thị cho độ mạnh của sóng d. Cả a và b đều đúng 78. Một cuộn dây có điện trở thuần R, hệ số tự cảm L mắc vào một hiệu điện thế xoay chiều u = U osinωt. Cường độ hiệu dụng của dòng điện qua cuộn dây được xác định bằng hệ thức nào sau đây? a. I = Uo/ (R 2   2 L2 ) b. I = Uo/ 2(R 2   2 L2 ) c. Uo/2 (R 2   2 L2 ) d. Uo/ (R 2  Z 2L ) 79. Cuộn sơ cấp của một biến thế có 1100 vòng dây mắc vào mạng điện 220V. Cuộn thứ cấp có hiệu điện thế hiệu dụng 6V có dòng điện cường độ hiệu dụng 3A. Bỏ qua mọi mất mát năng lượng trong biến thế. Số vòng dây của cuộn thứ cấp là: a. 110 vòng b. 220 vòng c. 60 vòng d. 30 vòng 80. Một người có mắt không tật dùng một kính lúp có tiêu cự 2,5 cm, không điều tiết. Khoảng nhìn rõ ngắn nhất của mắt là 25 cm. Tính khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên vật mà mắt còn phân biệt được. Năng suất phân ly của mắt là ε = l’ = 3.10-4 rad a. 7,5.10-3 cm b. 1,5.10-3 cm c. 7,5.10-4 cm d. 7,5.10-2 cm 81. Tại một thời điểm O trên mặt thoáng của một chất lỏng yên lặng, ta tạo một dao động điều hòa vuông góc mặt thoáng có chu kỳ 0,5 s, biên độ 2 cm. Từ O có các vòng sóng tròn loang ra ngoài, khoảng cách hai vòng liên tiếp là 0,5 m. Xem biên độ sóng không giảm. Gốc thời gian là lúc O bắt đầu dao động từ vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động ở điểm M cách O một khoảng 1,25 m là: a. UM = 2sin(4πt - π/2) b. UM = 2sin(4πt - π/2) c. UM = 2sin4πt d. UM = -2sin4πt -27 23 -1 82. Cho u = 1,66.10 kg; mP = 1,0073u; mn = 1,0087u; NA = 6,02.10 mol . Hạt α có khối lượng 4,0015u. Tính năng lượng tỏa ra khi tạo thành một mol Hêli a. 2,7.1012 J b. 27.1010 J c. 26.1012 J d. 27.1012 J 83. Để cho ảnh của vật cần chụp hiện rõ nét trên phim người ta làm thế nào? a. Giữ phim đứng yên, điều chỉnh độ tụ của vật kính b. Giữ vật kính và phim đứng yên, điều chỉnh độ tụ của vật kính c. Giữ phim đứng yên, thay đổi vị trí của vật kính d. Giữ vật kính đứng yên, thay đổi vị trí phim 84. Một đoạn mach gồm một điện trở thuần Ro nối tiếp với một cuộn dây có điện trở thuần R, hệ số tự cảm L được mắc vào hiệu điện thế xoay chiều u = Uosin(ωt + φ). Tổng trở của đoạn mạch và góc lệch pha φ giữa hiệu điện thế và cường độ xác định bởi hệ thức nào sau đây? a. Z = ((R o  R) 2   2 L2 ) , tgφ = ωL.(Ro + R) b. Z = ((R o  R) 2   2 L2 ) , tgφ = ωL/(Ro + R) c. Z = R 2   2 L2 ) , tgφ = (Ro + R)/ωL d. Z = R 2   2 L2 ) , tgφ = ωL/(Ro + R) 85. Một thấu kính hai mặt cầu giống nhau cùng có bán kính cong R, có chiết suất n, đặt trong không khí. Độ tụ của thấu kính được xác định bằng hệ thức nào sau đây: a. D = 2( n -1 )/R b. D = 2R( n -1 ) c. D = ( n -1)R/2 d. D = (n -1)/2R 86. (I) Do tác dụng của từ trường quay, rôto của động cơ không đồng bộ 3 pha quay theo cùng chiều với từ trường vì (II) Phải như vậy mới phù hợp với quy tắc Lentz về chiều của dòng điện cảm ứng. a. Phát biểu I, phát biểu II đúng. Hai phát biểu có tương quan b. Phát biểu I, phát biểu II đúng. Hai phát biểu không tương quan c. Phát biểu I đúng, phát biểu II sai d. Phát biểu I sai, phát biểu II đúng 87. Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau về số lượng các vạch phổ, màu sắc và vị trí các vạch phổ. Có thể dựa vào quang phổ vạch phát xạ hoặc ....... để xác định thành phần hóa học của một chất. Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: a. Tính chất b. Quang phổ vạch hấp thụ c. Số lượng vạch d. Sự phân tích 88. Phóng xạ γ có thể: a. Đi kèm phóng xạ α b. Đi kèm phóng xạ β c. Không gây ra sự biến đổi hạt nhân d. Các câu trên đều đúng 89. (I) Nếu nhiệt độ không thay đổi, càng lên cao chu kỳ dao động của con lắc đơn càng tăng vì (II) gia tốc trọng trường nghịch biến với độ cao. Chọn: a. Hai phát biểu đều đúng, có liên quan b. Hai phát biểu đều đúng, không liên quan c. Phát biểu 1 đúng, phát biểu 2 sai d. Phát biểu 1 sai, phát biểu 2 đúng 90. Tia Rơghen là: a. Một bức xạ điện từ có bước sóng nhỏ hơn 10-8 m b. Bức xạ mang điện tích c. Do đối âm cực của ống Rơghen phát ra d. Do catot của ống Rơghen phát ra 91. Một kính hiển vi có tiêu cự của vật kính, thị kính lần lượt là f1 = 1cm, f2 = 4cm. Độ dài quang học của kính là 16 cm. Người quan sát có mắt không tật, đặt sát thị kính có khoảng nhìn rõ ngắn nhất bằng 20 cm. Mắt ngắm chừng ở điểm cực cận. Xác định vị trí của vật? a. Trước vật kính 2,06 cm b. Trước vật kính 1,06 cm c. Trước vật kính 2,02 cm d. Trước vật kính 1,03 cm 92. Trong các trường hợp sau đây, ở trường hợp nào mắt nhìn thấy vật ở xa vô cực? I. Mắt không tật, không điều tiết II. Mắt cận thị, không điều tiết III. Mắt viễn thị, không điều tiết IV. Mắt không tật, có điều tiết V. Mắt cận thị có điều tiết VI. Mắt viễn thị có điều tiết a. I và IV b. II và III c. III và VI d. I và VI 93. Hai con lắc đơn có chiều dài l1 = 64 cm, l2 = 81 cm dao động nhỏ trong hai mặt phẳng song song. Hai con lắc cùng qua vị trí cân bằng theo cùng chiều lúc t = 0. Xác đinh thời điểm gần nhất mà hiện tượng trên tái diễn, g = 10 m/s2? a. 16 s b. 28,8 s c. 7,2 s d. 14,4 s 94. (I) Có một thau nước mà mặt nước trong thau hình tròn tại tâm của hình tròn ta tạo một dao động điều hòa có phương thẳng đứng thì thấy trên mặt nước có sóng dừng; (II) Vì chỗ mặt nước tiếp giáp với thau là đầu phản xạ cố định. Chọn: a. Hai phát biểu đều đúng, có liên quan b. Hai phát biểu đều đúng, không liên quan c. Phát biểu 1 đúng, phát biểu 2 sai d. Phát biểu 1 sai, phát biểu 2 đúng 95. Điều nào sau đây là đúng khi nói về quá trình biến điệu biên độ a. Biến điệu biên độ là quá trình làm tăng mạnh sóng điện từ để có thể truyền đi xa b. Biến điệu biên độ là quá trình ổn định dao động điện từ trước khi tác động vào ăng ten phát sóng c. Biến điệu biên độ là quá trình lồng dao động âm tần vào dao động cao tần d. a và b đúng 96. Quang phổ liên tục: a. là một dải sáng có màu biến đổi liên tục b. do các chất rắn, lỏng hoặc khí có tỉ khối lớn phát ra c. có dạng những vạch màu riêng biệt d. Câu a và b đúng 97. Thuyết lượng tử của: a. Einstein b. Planck c. Bohr d. De Broglie 98. Một đoạn mạch xoay chiều gồm một điện trở thuần R = 100 (Ω) một cuộn cảm thuần L = 2/π (H) và một tụ điện C = 10-4/π F nối tiếp. Mắc mạch vào hiệu điện thế xoay chiều u = 2002 sin100лt (v). Biểu thức hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn cảm là: a. UL = 400sin(100πt + π 4 ) b. UL = 400sin(100πt – π/4 ) c. UL = 400sin(100πt - 3π/4 ) d. UL = 400sin(100πt + 3π/4 ) 99. Người vận dụng thuyết lượng tử để giải thích quang phổ vạch của hydrô là: a. Einstein b..Planck c. Bohr d. De Broglie 100. Điều nào sau đây là đúng khi nói về dòng điện xoay chiều 3 pha. a. Dòng điện xoay chiều 3 pha là sự hợp lại của 3 dòng điện xoay chiều một pha. b. Dòng điện xoay chiều 3 pha được tạo bởi máy phát điện xoay chiều 3 pha. c. Dòng điện xoay chiều 3 pha được tạo bởi máy phát điện xoay chiều 3 pha hay 3 máy phát điện xoay chiều 1 pha. d. a và c đúng 101. Khối lượng ban đầu của đồng vị phóng xạ natri 25 11 Na là 0,250 mg, chu kỳ bán rã của na là T = 62 s. Tính nồng độ phóng xạ ban đầu của Natri a. H0 = 6,65.1018 Bq b. H0 = 6,65.1018 Ci c. H0 = 6,73.1018 Bq d. H0 = 6,60.1017 Bq  2  3 102. Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình: x = sin( t  ) cm. Ở thời điểm t = 1 s, pha dao 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. động, ly độ của chất điểm lần lượt bằng: a. π/3 và 3 3 /2 cm b. π /3 và 3 cm c. 5π/6 và - 3 cm d. 5π/6 và 3 3 cm Xét phản ứng kết hợp: D + D → T + P. Biết khối lượng hạt nhân mD = 2,0136u; mT = 3,016u; mP = 1,0073u. Năng lượng mà một phản ứng tỏa ra bằng: a. 3,63 MeV b. 3,63 eV c. 36,3 MeV d. 36,3 eV Đ: khoảng nhìn rõ ngắn nhất của mắt, f: tiêu cự của kính lúp Trong các trường hợp sau, ở trường hợp nào độ bội giác của kính lúp có giá trị G = Đ/F ? I. Mắt ngắm chừng vô cực II. Mắt ngắm chừng ở điểm cực cận III. Mắt đặt sát kính lúp IV. Mắt đặt ở tiêu điểm ảnh của kính lúp a. I b. II c. III d. I và IV Phát biểu nào sau đây sai: a. Có hai loại quang phổ vạch: quang phổ vạch phát xạ và quang phổ vạch hấp thụ b. Quang phổ vạch phát xạ có những vạch màu riêng lẻ trên nền tối c. Quang phổ vạch hấp thụ có những vạch đen trên nền quang phổ vạch liên tục d. Quang phổ vạch phát xạ do các chất bị nung nóng phát ra Tại một thời điểm O trên mặt thoáng của một chất lỏng yên lặng, ta tạo một dao động điều hòa vuông góc mặt thoáng có chu kỳ 0,5 s, biên độ 2 cm. Từ O có các vòng sóng tròn loang ra ngoài, khoảng cách hai vòng liên tiếp là 0,5 m. Xem biên độ sóng không giảm. Vận tốc truyền sóng có giá trị: a. 1 m/s b. 0,25 m/s c. 0,5 m/s d. 1,25 m/s (I) Sóng âm không truyền được qua chân không; (II) Vì sóng cơ học lan truyền trong một môi trường nhờ lực liên kết giữa các phần tử vật chất của môi trường. Chọn: a. Hai phát biểu đều đúng, có liên quan b. Hai phát biểu đều đúng, không liên quan c. Phát biểu 1 đúng, phát biểu 2 sai d. Phát biểu 1 sai, phát biểu 2 đúng (1) Động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện chỉ phụ thuộc bước sóng của ánh sáng kích thích, không phụ thuộc cường độ chùm sáng vì (2) Từ phương trình của Einstein: ½ m v o2 max = hf - A a. Hai phát biểu đều đúng, có liên quan b. Hai phát biểu đều đúng, không liên quan c. Phát biểu 1 đúng, phát biểu 2 sai d. Phát biểu 1 sai, phát biểu 2 đúng Dao động ...... là dao đông của một vật được duy trì với biên độ không đổi nhờ tác dụng của lực ngoài tuần hoàn. Điền vào chỗ trống (......) một trong các cụm từ sau: a. Điều hòa b. Tự do c. Cưỡng bức d. Tuần hoàn (1) Ánh sáng trắng bị phân tích thành một dãi màu liên tục từ đỏ đến tím khi qua một lăng kính (2) Chiết suất của một môi trường trong suốt thay đổi đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau. a. Hai phát biểu đều đúng, có liên quan b. Hai phát biểu đều đúng, không liên quan c. Phát biểu 1 đúng, phát biểu 2 sai d. Phát biểu 1 sai, phát biểu 2 đúng Trong đời sống, dòng điện xoay chiều được sử dụng phổ biến hơn dòng điện một chiều do nguyên nhân nào kể sau: a. Sản xuất dễ hơn dòng điện một chiều b. Có thể sản xuất với công suất lớn c. Có thể dùng biến thế để tải đi xa với hao phí nhỏ d. Cả ba nguyên nhân trên (I) Có thể biến đổi kính thiên văn thành kính hiển vi bằng cách hoán đổi vật kính và thị kính vì (II) Vật kính, thị kính của cả hai kính đều là những thấu kính hội tụ và kính thiên văn có tiêu cự của vật kính lớn hơn tiêu cự của thị kính, còn kính hiển vi thì có tiêu cự của thị kính lớn hơn tiêu cự của vật kính. a. Hai phát biểu đều đúng, có liên quan b. Hai phát biểu đều đúng, không liên quan 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. c. Phát biểu 1 đúng, phát biểu 2 sai d. Phát biểu 1 sai, phát biểu 2 đúng (I) Để phát sóng điện từ truyền đi xa ta phải kết hợp mạch dao động trong máy phát dao động điều hoà với một ăngten vì (II) Mạch dao động này là yếu không tập trung được năng lượng a. Hai phát biểu đều đúng, có liên quan b. Hai phát biểu đều đúng, không liên quan c. Phát biểu 1 đúng, phát biểu 2 sai d. Phát biểu 1 sai, phát biểu 2 đúng Chiếu một chùm tia hồng ngoại vào tấm kẽm tích điện âm. Hiện tượng sẽ xảy ra như sau: a. Tấm kẽm mất dần điện tích dương b. Tấm kẽm mất dần điện tích âm c. Tấm kẽm trở nên trung hoà về điện d. Không có câu nào đúng Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu một công tơ có giá trị không đổi bằng 120v. Mắc vào công tơ một bếp điện. Sau 5 giờ công tơ chỉ điện năng tiêu thụ là 6 kWh. Điện trở của bếp điện là: a. 12Ω b. 24Ω c. 20Ω d. 10Ω Viết ký hiệu của hai hạt nhân chứa 2p và 1n, 3p và 4n a. 23 X và 37 Y b. 21 X và 34 Y c. 23 X và 73Y d. 4 1 Y 2 X và 3 Một vật AB song song một màn M, cách màn 100 cm. Di chuyển một thấu kính hội tụ trong khoảng giữa vật và màn ta tìm được hai vị trí của thấu kính cho ảnh rõ của vật trên màn. Hai ảnh này có độ lớn lần lượt là 4,5 cm và 2 cm. Độ cao của vật là bao nhiêu? a. 1,5 cm b. 2,5 cm c. 3 cm d. 4 cm Kết nào sau đây là sai khi nói về tương quan giữa vật thật và ảnh cho bởi gương phẳng. a. Ảnh và vật trái tính chất b. Ảnh song song, ngược chiều và bằng vật c. Ảnh và vật ở khác phía đối với gương d. Ảnh đối xứng vật qua gương Một người cận thị có điểm cực cận cách mắt 15 cm, sử dụng một kính lúp có tiêu cự 5 cm, đặt mắt sau kính 10 cm. Tính độ bội giác của kính trên khi ngắm chừng ở điểm cực cận a. 4 b. 2 c. 3 d. 6 Một dòng điện xoay chiều đi qua một điện trở R = 50 (Ω) nhúng trong một nhiệt lượng kế chứa 1 lít nước. Sau 7 phút, nhiệt độ của nhiệt lượng kế tăng 100C, nhiệt dung riêng của nước C = 4200 J/kgđộ. Xác định cường độ cực đại của dòng điện? a. 2 A b. 2 A c. 1 A d. 2 2 A Trong mạng điện 3 pha tải đối xứng, khi cường độ dòng điện qua một pha là cực đại thì dòng điện qua hai pha kia như thế nào? a. Có cường độ bằng 1/3 cường độ cực đại, cùng chiều với dòng trên b. Có cường độ bằng 1/3 cường độ cực đại, ngược chiều với dòng trên c. Có cường độ bằng 1/2 cường độ cực đại, cùng chiều với dòng trên d. Có cường độ bằng 1/2 cường độ cực đại, ngược chiều với dòng trên Thuyết lượng tử ánh sáng giải thích tốt: a. Hiện tượng quang hóa b. Hiện tượng quang điện c. Hiện tượng quang điện trong d. Tất cả các hiện tượng trên Một biến thế hạ thế có số vòng dây của 2 cuộn sơ cấp và thứ cấp lần lượt là 3750 vòng, 125 vòng. Cuộn sơ cấp được mắc vào hiệu điện thế có giá trị hiệu dụng 3000v. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp khi để hở là bao nhiêu? a. 75 v b. 125 v c. 50 v d. 100 v Sóng dọc truyền được trong các môi trường nào? a. Rắn và lỏng b. Rắn và lỏng c. Lỏng và khí d. Rắn, lỏng và khí 125. Một bể nước có mặt thoáng AB. Trên cùng một đường thẳng đứng OP, người quan sát đặt mắt ở O trên mặt thoáng 120 cm nhìn xuống, con cá đặt mắt ở P dưới mặt thoáng 80 cm nhìn lên. Nước có n = 4/3. Cá như thấy người cách mắt mình bao nhiêu? a. 240 cm b. 180 cm c. 160 cm d. 200 cm 126. Hiệu đện thế cực đại giữa hai bản tụ điện của một dao động bằng 5V. Điện dung của tụ bằng 2 μF. Năng lượng từ trường cực đại của mạch có giá trị nào sau đây a. 25.10-6 J b. 10-6 J c. 4.10-6 J d. 20.10-6 J 127. Điểm nào sau đây là đúng khi nói về ảnh cho bởi gương phẳng: a. Vật thật cho ảnh thật thấy được trong gương b. Vật thật cho ảnh ảo thấy được trong gương c. Vật ảo cho ảnh ảo thấy được trong gương d. Vật ảo cho ảnh thật thấy được trong gương 26 128. Năng lượng tỏa ra trong quá trình phân chia hạt nhân của một kg nguyên tử 235 MeV. 92 U là 5,13.10 Cần phải đốt một lượng than đá bao nhiêu để có một nhiệt lượng như thế. Biết năng suất tỏa nhiệt của than là 2,93.107 J/kg. a. 28 kg b. 28.105 kg c. 28.107 kg d. 28.106 kg 129. Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau về số lượng các vạch phổ, màu sắc các vạch và ..... (1)..... các vạch phổ. (1) là: a. Cấu tạo b. Vị trí c. Đặc điểm d. Hình dạng 130. (l) Trong điều kiện bỏ qua mọi lực cản thì dao động của con lắc đơn luôn luôn là dao động điều hòa có biên độ không đổi; Vì (II) nếu không có lực cản thì cơ năng của con lắc được bảo toàn. Chọn: a. Hai hát biểu đều đúng và có tương quan b. Hai hát biểu đều đúng và không tương quan c. Phát biểu l đúng, phát bíểu II sai d. Phát biểu I sai, phát biểu II đúng 131. Một con lắc đơn được thả không vận tốc từ vị trí có ly độ góc α0. Khi con lắc đi qua vị trí có ly độ góc α thì vận tốc của con lắc được xác định bằng biểu thức nào? a. v = 2gl(cos   cos  o ) b. v = 2gl(cos   cos  o ) c. v = gl(cos   cos  o ) d. v = 2gl( cos α - cos α 0 ) 132. (I) Nếu nhiệt độ không thay đổi, càng lên cao chu kỳ dao động của con lắc đơn càng tăng; (II) Vì gia tốc trọng trường nghịch biến với độ cao. Chọn: a. Hai hát biểu đều đúng và có tương quan b. Hai hát biểu đều đúng và không tương quan c. Phát biểu l đúng, phát bíểu II sai d. Phát biểu I sai, phát biểu II đúng o 133. Một lăng kính có góc chiết quang A = 8 . Biết màn đặt song song với phân giác của góc chiết quang của lăng kính và cách đỉnh lăng kính một khoảng 1m. Chùm tia tới lăng kính vuông góc với màn. Tính chiều rộng của quang phổ quan sát được trên màn. a. 0,097 mm b. 0,97 mm c. 9,77 mm d. 0,79 mm 134. Hai lò xo có độ cứng k1, k2 , có chiều dài bằng nhau. Khi treo vật khối lượng m vào lò xo k1 thì chu kỳ dao động của vật là T1 = 0,3 s. Khi treo vật vào lò xo k2 thì chu kỳ dao động của vật là T2 = 0,4 s. Khi treo vật vào hệ hai lò xo nối nhau một đầu thì chu kỳ dao động của vật là: a. 0,35 s b. 0,5 s c. 0,7 s d. 0,24 s 135. Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 6sin(π t + π/2) cm. Ở thời điểm t = ½ s chất điểm ở vị trí nào, có vận tốc bằng bao nhiêu? a. x = 0, v = 6π cm/s b. x = 0, v = -6π cm/s c. x = 6 cm, v = 0 d. x = -6 cm, v = 0 136. Trong phóng xạ α: a. Hạt nhân con lùi một ô b. Hạt nhân con lùi hai ô c. Hạt nhân con tiến một ô d. Hạt nhân con tiến hai ô 137. Cuộn sơ cấp của một biến thế có 1100 vòng dây mắc vào mạng điện 220v. Cuộn thứ cấp có hiệu điện thế hiệu dụng 6v có dòng điện cường độ hiệu dụng 3A. Bỏ qua mọi mất mát năng lượng trong biến thế. Cường độ hiệu dụng của dòng điện qua cuộn sơ cấp là: a. 8,2.10-2 A b. 8,2.10-3 A c. 0,82 A d. 4,1.10-2 A 138. Hai dao động điều hòa có cùng tần số. Trong điều kiện nào thì ly độ của hai dao động bằng nhau ở mọi thời điểm? a. Hai dao động có cùng biên độ b. Hai dao động cùng pha c. Hai dao động ngược pha d. a và b 139. Tìm phát biểu sai: 140. 141. 142. 143. 144. a. Hai hạt nhân rất nhẹ như hiđrô, hêli kết hợp lại với nhau, thu năng lượng là phản ứng nhiệt hạch b. Phản ứng hạt nhân sinh ra các hạt có tổng khối lượng bé hơn khối lượng các hạt ban đầu là phản ứng tỏa năng lượng c. Urani thường được dùng trong phản ứng phân hạch d. Phản ứng nhiệt hạch tỏa ra năng lượng lớn hơn phản ứng phân hạch Một vật đặt trước gương cầu 30 cm cho một ảnh cùng chiều, nhỏ hơn vật 2 lần. Xác định vị trí của ảnh? a. Trước gương 60 cm b. Trước gương 15 cm c. Sau gương 60 cm d. Sau gương 15 cm Một dòng điện xoay chiều có cường độ tức thời i = Iosin(ωt + φ). Cho dòng điện đi qua điện trở R = 50 thì nhiệt lượng tỏa ra trong thời gian 6 phút 58 giây làm nhiệt độ của 1 lít nước tăng 20oC. Nhiệt dung riêng của nước là C = 4180 J/kgđộ. Tính Io? a. 2 A b. 2 A c. 22 A d. 4 A Định luật phóng xạ có biểu thức: a. m = m0eλt b. N = N0e-λt c. H = H0eλt d. N = N0 /e-λt (I) Khi di chuyển vật theo hướng trục chính của thấu kính thì ảnh di chuyển cùng chiều với vật vì (II) Công thức vị trí 1/d + 1/d’ = 1/f cho thấy d’ nghịch biến với d. a. Hai hát biểu đều đúng và có tương quan b. Hai hát biểu đều đúng và không tương quan c. Phát biểu l đúng, phát bíểu II sai d. Phát biểu I sai, phát biểu II đúng Công thức nào sau đây không được dùng để tính chu kỳ dao động của con lắc lò xo? a. T = 2 m k b. T = 2  c. T = 2 l g d. T = 1 f 145. Chiếu ánh sáng kích thích có = 0,489 μm vào Kali trong 1 tế bào quang điện. Hiệu suất lượng tử là 1%. Tìm cường độ dòng quang điện bão hòa. a. 11,2 mA b. 1,12 mA c. 0,112 mA d. 112 mA 146. Kết luận nào sau đây là sai khi nói về dao động điện từ trong mạch dao động LC a. Đó là quá trình biến đổi tuần hoàn của điện tích của tụ điện b. Đó là quá trình biến đổi tuần hoàn của cường độ dòng điện c. Đó là quá trình biến đổi tuần hoàn giữa năng lượng điện trường và năng lượng từ trường d. Đó là quá trình biến đổi tuần hoàn của năng lượng của mạch 147. Nguyên tử hiđrô ở trạng thái cơ bản, được kích thích và có bán kính quỹ đạo dừng tăng lên 9 lần. Tính bước sóng của bức xạ có năng lượng lớn nhất? a. 0,121 μm b. 0,657 μm c. 0,103 μm d. 0,013 μm 148. Một đoạn mạch gồm một điện trở thuần R nối tiếp với một tụ điện có điện dung mắc vào hiệu điện thế xoay chiều u = Uosinωt. Cường độ hiệu dụng của dòng điện qua mạch được xác định bằng hệ thức nào sau đây? a. I = Uo 2(R  Z C ) 2 b. I = Uo 2(R 2  Z C2 ) c. I = Uo (R 2  Z C2 ) d. Uo 2 (R 2  Z C2 ) 149. Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, biết D = 3m, a = 1 mm, λ = 0,6 μm. Tại vị trí cách vân trung tâm 6,3 mm, ta thấy có : a. Vân sáng bậc 5 b. Vân sáng bậc 4 c. Vân tối bậc 6 d. Vân tối bậc 4 150. (I) Để có ảnh rõ nét, mặt phản xạ của gương cầu phải là mặt phẳng vì (II) Để có ảnh rõ nét, gương cầu phải có góc mở rất nhỏ a. Hai phát biểu đều đúng và có tương quan b. Hai hát biểu đều đúng và không tương quan c. Phát biểu l đúng, phát bíểu II sai d. Phát biểu I sai, phát biểu II đúng
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.